Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Creative Commons

Creative Commons blev startet i 2001 og er en almennyttig organisation, der tilbyder værktøjer til kunstnere, forskere m.v. der helt eller delvist ønsker gratis at dele deres værker med andre, i større eller mindre omfang.

Med en CC-licens beholder du retten til at bestemme over dit værk, (det ændrer ikke ved ophavsretten) men du kan vælge at åbne op for brug af det i forskellige sammenhænge. Samtidig kan du afgrænse hvorvidt brugerne gratis må ændre, kopiere, distribuere, vise og eller udøve dit værk.

CC arbejder med seks grundlicenser, der kan sammensættes så de matcher dit behov. Læs mere på www.creativecommons.dk

Koda og Creative Commons

Vi ønsker generelt at gøre vores forvaltning så fleksibel som mulig og vil gerne give dig de bedste vilkår i forhold til forvaltningen af dine rettigheder. Derfor har vi siden 2008 haft en forsøgsordning m.h.t. brug af CC-licenser.

Med en CC-licens kan du som medlem af Koda, stille dine musikværker gratis til rådighed for alle, så længe der er tale om ikke-kommerciel brug. Du kan tilgængeliggøre et enkelt, flere eller alle værker under en CC-licens og tilpasse udnyttelsen af værkerne til dine egne ønsker og behov.

Alle kommercielle brugere skal fortsat indgå aftale med Koda og betale for brug af musikken, hvis de ønsker at bruge Koda-repertoire.

Retningslinjer for hvad der er kommerciel og ikke-kommerciel brug
  • Musikbrug er kun ikke-kommerciel, hvis musikken bruges af en privatperson eller visse nonprofit-foreninger/institutioner. Virksomheder, der bruger musik, kan ikke bruge Koda repertoire under denne licens.
  • Musikken må ikke bruges til reklame, annoncering, sponsorering eller anden promovering af tredjeparts produkter eller tjenesteydelser og der må ikke modtages pengebeløb eller andre værdier, som betaling for musikken.
Sådan gør du:

Hvis du ønsker at tilgængeliggøre din musik via en Creative Commons-licens, skal du:

I forhold til Koda:

  • læse og udfylde Kodas vilkår for brug af Creative Commons
  • hvis der er andre rettighedshavere til musikværket end dig, skal de også læse og underskrive vilkårene, for at værket kan licenseres under Creative Commons.
  • huske at du ikke har mulighed for helt at opgive rettighederne til dine musikværker. hvis du har det ønske, bør du helt melde dig ud af Koda.

I forhold til Creative Commons:

  • vælge en Creative Commons-licens til ikke-kommerciel brug af din musik via Creative Commons online værktøj på www.creativecommons/org/choose
  • husk som Koda medlem at vælg "NEJ" under "Tillad kommerciel brug af dit værk”
Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Creative Commons-licenser, er du velkommen til at kontakte Musikfaglig rådgiver Jens Bruno Hansen på [email protected] eller 29 62 16 72