Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Minutværdier på tv og radio

I tabellen kan du se, hvad du kan få udbetalt for et minuts fremførelse på udvalgte kanaler og stationer i 2024.

Minutværdierne er de foreløbigt estimerede minutværdier for de primære udbetalinger, der efter afslutningen af et fremførelsesår kan blive fulgt op af en slutudbetaling. Læs mere om slutudbetaling i boksen til højre. Det betyder, at du kan modtage et tillæg til din udbetaling for dine fremførelser senere på året, når vi har fastsat minutværdierne endeligt.

De foreløbige minutværdier for 2024 er negativt påvirket af en uenighed om tariffer med Nuuday, som blandt står bag produktet YouSee. Vi kender først de endelige slutværdier, når der er fundet en afklaring i spørgsmålet om tarifferne.

 

Radiokanaler (DR) Kl. 06 - 23:59 Kl. 0:00 - 05:59
P1 & P2 (FM) 8,88 kr. 4,44 kr.
P3 (FM) 18,38 kr. 9,19 kr.
P4 samlet (FM) 49,27 kr. 24,64 kr.
P5 DAB  15,87 kr. 7,94 kr.
P6 Beat DAB 11,01 kr. 5,51 kr.
P8 Jazz DAB 10,01 kr.  5,00 kr.

 

Radiokanaler (DR) Kl. 06 - 17:59 Kl. 18 - 23:59 Kl. 0 - 05:59
P1 DAB - 16,33 kr. 8,17 kr.
P2 DAB 7,69 kr. - -

 

Øvrige radiokanaler Hele dagen
The Voice 4,70 kr. 
NOVA  21,39 kr.
POP FM 6,39 kr.
Radio 100 7,03 kr.
Radio SOFT 8,25 kr.
myROCK 2,18 kr.
Skala FM 4,55 kr.
Classic FM 11,07
Øvrige mindre kommercielle radioer 1,21 kr. 

 

TV station Kl. 0:00 - 14:59 Kl. 15.00 - 19:29 Kl. 19:30 - 22:29 Kl. 22:30 - 23:59
DR1 84,90 kr. 169,81 kr. 509,43 kr. 169,81 kr.
DR2 19,90 kr. 39,82 kr.  119,44 kr. 39,82 kr.
Ramasjang 19,62 kr. 19,62 kr. 19,62 kr. 19,62 kr.
TV 2 80,49 kr. 160,98kr. 482,93 kr. 160,98 kr.
TV 2 Charlie 20,67 kr. 41,35 kr. 124,05 kr. 41,35 kr.
TV 2 Echo 13,70 kr. 27,40 kr. 82,19 kr. 27,40 kr.
TV 2 Fri 11,62 kr. 23,23 kr. 69,69 kr. 23,23 kr.
TV 2 Regional * * * *
DK4 4,78 kr. 9,55 kr. 28,64 kr. 9,55 kr.

* TV2 regional er endnu ikke udbetalt for 2024

Bemærk: Eksemplerne omfatter ikke reklamer, trailere, logoer og lignende.

 

Slutudbetaling - hvad er det?

De månedlige udbetalinger udbetales løbende med en foreløbig estimeret udbetalingsværdi. Når året er omme, og årsregnskabet er godkendt, laves en endelig årsopgørelse, som følger op på eventuelle afvigelser i de estimerede værdier. Det kan også ske, at vi gør det løbende i løbet af året, når vi har udbetalt for en periode - dvs. før årets afslutning.

Hvis der viser sig at være et tilstrækkeligt beløb tilbage på et område, bliver beløbet udbetalt som et tillæg til de tidligere udbetalinger indenfor det givne fremførelsesår. Slutudbetalingen fordeles forholdsmæssigt til de værker og rettighedshavere fra den første udbetaling og oprindelige udbetalingsgrundlag.