Kodas kritiske revisorer

Følgende kandidater har meldt deres kandidatur til posten som kritisk revisor:

  • Finn Olafsson - forlagsmedlem
  • Leif Ernstsen - autormedlem
  • Morten Olsen - autormedlem
  • Søren Bechmann - (suppleant)
  • Linette Damsted - autormedlem (suppleant)