Film- og Tv i undervisning

Koda udbetaler for områderne Tv- i undervisningen og Film i undervisningen. Disse områder dækker musik i tv-udsendelser og spillefilm, der bliver brugt i undervisning på grundskoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner samt virksomheder og kirker. Koda modtager betalingen via Copydans AVU-Medier, som indgår fællesaftaler med skolerne på vegne af de forskellige rettighedsorganisationer involveret i tv og film. 

Rapportering/udbetaling

Tv- i undervisningen og Film i undervisningen er separate afregningsområder, som Koda modtager særskilt betaling og rapportering for. Rapporteringen modtages fra Center For Undervisningsmidler, som stiller tv-udsendelser og film til rådighed digitalt eller via udlån af fysiske eksemplarer. I rapporteringen er angivet antal streams eller udlejninger per titel, hvilket anvendes som parameter i afregningen.

For Tv- i undervisningen afregnes en del af fordelingsbeløbet via genbrug af rapportering fra repræsentative tv-kanaler.