Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Film- og Tv i undervisning

Koda udbetaler for områderne Tv- i undervisningen og Film i undervisningen. Disse områder dækker musik i tv-udsendelser og spillefilm, der bliver brugt i undervisning på grundskoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner samt virksomheder og kirker. Koda modtager betalingen via Copydans AVU-Medier, som indgår fællesaftaler med skolerne på vegne af de forskellige rettighedsorganisationer involveret i tv og film. 

Rapportering/udbetaling

Tv- i undervisningen og Film i undervisningen er separate afregningsområder, som Koda modtager særskilt betaling og rapportering for. Rapporteringen modtages fra Center For Undervisningsmidler, som stiller tv-udsendelser og film til rådighed digitalt eller via udlån af fysiske eksemplarer. I rapporteringen er angivet antal streams eller udlejninger per titel, hvilket anvendes som parameter i afregningen.

For Tv- i undervisningen afregnes en del af fordelingsbeløbet via genbrug af rapportering fra repræsentative tv-kanaler.