Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Branche- og interesseorganisationer

Arbejder du professionelt i musikbranchen, er det relevant for dig at få et overblik over, hvilke organisationer og foreninger, som kan repræsentere dig, din musik og dine rettigheder i forskellige sammenhænge.

Du skal kende til fagforeningerne, som bl.a. arbejder med sikre gode arbejdsvilkår, forhandler overenskomster og tarifbestemmelser. Forvaltningsselskaberne som hjælper dig med at forvalte dine økonomiske rettigheder. Fag- og interesseorganisationerne som arbejder musik- og kulturpolitisk for dine kunstneriske, ophavsmæssige og økonomiske rettigheder i det store perspektiv. Og ikke mindst musikforeningerne, som sørger for at musikken i alle dens afskygninger får et liv ude på de lokale danske musikscener.

Alt i alt findes der rigtig mange interessenter, som kan støtte op om din professionelle musikkarriere. Her har vi lavet en oversigt over nogle af dem, som det vil være vigtigt for dig at kende.

Fagforeninger og Fagforbund

Som skabende og/eller udøvende kunstner i musikbranchen kan du melde dig ind i et fagforbund, som med et specialkendskab til netop dette fagområde kan repræsentere dig og yde dig service på en lang række områder.

En fagforening på musikområdet har til formål at skabe bedre arbejdsvilkår og beskytte de kunstneriske rettigheder. De indgår i forhandlinger om tarifbestemmelser, overenskomster og aftaler på vegne af medlemmerne og søger aktiv indflydelse på den musik- og kulturpolitiske udvikling både nationalt og internationalt.

De medvirker også til at sikre medlemmernes ret til uddannelse og efteruddannelse. Derudover bistår fagforeningen med individuel rådgivning inden for ovenstående områder. Fælles for fagforeningerne er, at de kender til de komplekse arbejdsmarkedsregler, der gælder for professionelle kunstnere, har egen a-kasse eller samarbejder med større a-kasser.

Links til danske fagforeninger på musikområdet:
Forvaltningsselskaber

Den danske musikbranches forvaltningsselskaber er non-profit medlemsorganisationer, som står for kollektiv at forvalte bestemte økonomiske rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i ophavsretsloven.

Er du komponist/sangskriver kan det handle om retten til betaling, når din musik bliver spillet offentligt, solgt eller streamet. Det kan også være betaling for, at din musik bliver brugt i film eller til undervisning.
Er du også udøvende sanger/musiker, så kan det handle om retten til betaling, når indspilninger du har medvirket på spilles offentligt, eller for din faktiske optræden i fx et tv-program.

Forvaltningsselskaberne overtager ikke dine rettigheder, men arbejder udelukkende med forvaltningen af dem.

Her har vi lavet en liste med de forvaltningsselskaber, du bør kende.

Koda (Komponistrettigheder i Danmark) er en nonprofit medlemsorganisation, hvis primære formål er at forvalte fremførelsesrettigheder på vegne af på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlæggere. Er du sangskriver eller komponist, har du ret til betaling, når din musik bliver spillet offentligt. Det kan fx være i radio, tv, online eller til koncerter. Koda laver aftaler med brugerne af musikken om en betaling, som de så afregner videre til dig som medlem. Læs mere under afsnittet fremførelsesrettigheder

NCB: (Nordisk Copyright Bureau) En nonprofit medlemsorganisation under Koda, som forvalter mekaniske rettigheder og synkroniseringsrettigheder på vegne af komponister, tekstforfattere og forlag. Er du sangskriver eller komponist, har du ret til betaling, når din musik sælges, streames eller bruges i film og videoproduktion. I overensstemmelse med Kodas aftaler med musikbutikker, streamingtjenester, musikudgivere og producenter indhenter NCB betaling, som afregnes videre til dig som medlem. Se mere under afsnittet mekaniske rettigheder (og synkroniseringsrettigheder).

Gramex: er en uafhængig og non-profit medlemsorganisation, som forvalter fremførelsesrettigheder på vegne af de udøvende kunstnere og musikselskaberne. Er du sanger eller musiker har du ret til betaling, når udgivne musikindspilninger, som du har medvirket på, spilles offentligt fx i radio, på tv eller i butikker. Gramex indgår aftaler med musikbrugerne om betaling – i nogle tilfælde i samarbejde med Koda – og afregner videre dels til dig som udøvende kunstner og dels til musikselskaberne i forbindelse med deres producentrettigheder på indspilningerne. Se mere under afsnittet fremførelsesrettigheder

Copydan varetager såvel ophavspersonernes, de udøvende kunstneres, som udgivernes og producenternes rettigheder i forskellige sammenhænge, fx ved fotokopiering i undervisningsinstitutioner, samt kabel-tv og blankbåndsvederlag. Sidstnævnte er et vederlag for brug af uindspillede medier som kompensation for den hjemmekopiering af kunstnernes værker, som de blanke medier bruges til. Koda samarbejder med Copydan via sit medlemskab i en række af Copydans foreninger, Verdens-tv og Kultur Plus, hvor Kodas rettigheder ligger til forvaltning sammen med andre rettighedsgrupper.

Performex: er en forvaltningsorganisation, som er stiftet for at sikre alle musikere, sangere etc. betaling for deres faktiske medvirken i forbindelse med retransmission af musik i radio og tv. Den betaling som Performex administrerer er opkrævet af Copydan.  Performex udbetaler for tv-delen, mens Gramex udbetaler for radio-delen.
Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund.

Genreorganisationer

Genreorganisationerne arbejder for udviklingen, udbredelsen og styrkelsen af en bestemt musikalsk genre i både ind- og udland.

Jazz Danmark: En genreorganisation for fremstød af jazzmusik i Danmark og dansk jazz i udlandet. Organisationen arbejder for et øget publikum og kendskab til jazzmusikken på tværs af køn, etnicitet og samfundslag enten live eller via forskellige medier. De har fokus på diversitet blandt de skabende og udøvende kunstnere inden for genren og på innovation – både musikalsk og formidlingsmæssigt. Jazz Danmark har også en vision om at styrke den dansk jazz’ position på den internationale scene.

Metal Danmark: En genreorganisation der arbejder for at fremme dansk metal nationalt og internationalt, øge synligheden og mulighederne for alle aktører i det danske metalmiljø, skabe bro mellem publikum, medier, aktører og andre musikorganisationer samt at støtte de danske metalaktører med tværfaglighed, netværk, nationalt og internationalt samarbejde.

ROSA: Dansk Rocksamråd er en sammenslutning mellem DPA, DJBFA, DUP, ORA, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund og Dansk Live, der har til formål at arbejde for gode vilkår for den danske rockmusik og beslægtede genrer i både ind- og udland. ROSA er en selvejende organisation, der modtager driftstilskud fra staten til at løse opgaver som genreorganisation for dansk rock og folk og dertil beslægtede genrer. Se også ROSA Folk.

ROSA Folk er en del af en rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA (Dansk Rocksamråd), som har til formål at styrke og udvikle denne og beslægtede danske genrer både i Danmark og i udlandet. Det gøres via projekt- og netværksvirksomhed, rådgivning, formidling og tilskud.

SNYK: En genreorganisation for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik i Danmark. De initierer projekter til gavn for denne genre via samarbejder med aktører i ind- og udland om koncerter, fundraising, formidling, videndeling og netværk. SNYK er en selvejende organisation, der modtagerdriftstilskud fra staten til at løse opgaver som genreorganisation for ny kompositionsmusik og beslægtede genrer.

 

Interesseforeninger og faglige organisationer

Dansk Kapelmesterforening: En faglig sammenslutning af professionelle dirigenter og kapelmestre inden for den klassiske musik, militærmusik og teater-, show-, jazz- og populærmusikområdet. Foreningens formål er at varetage medlemmerne kunstneriske, faglige og økonomiske interesser.

Dansk Organist og Kantor samfund: En faglig organisation for konservatorieuddannede organister, kantorer og kirkemusikskolelærere. Organisationen arbejder for at forbedre ansættelses- og lønforhold forhold for sine medlemmer og varetage deres interesser i både kunstnerisk og ophavsretslig sammenhæng.

Dansk Solist Forbund: Et fagligt forbund med fokus på de optrædende solisters vilkår. Forbundet arbejder på tværs af musikalske genrer. Forbundet arbejder med løn- og overenskomstforhandlinger for sine medlemmer og er arrangør af de åbne koncerter SOLISTERIERNE, som præsenterer nye som velkendte kunstnere fra alle genrer.

DMBF: (Foreningen for Musik og Medier i bibliotekerne) En musikfaglig forening med repræsentanter fra de danske folke- og forskningsbiblioteker samt institutioner og privatpersoner med relation til musikformidling og -dokumentation. Foreningens formål er bl.a. at sikre musikkens fortsatte fremtrædende position i de danske biblioteker, arkiver og dokumentationscentre.

DUP: (Danske Uafhængige Pladeselskaber) er en interesseforening for uafhængige musikselskaber. DUP arbejder for at skabe øget politisk fokus på den uafhængige pladebranche og dens vilkår i offentligheden. DUP forhandler aftaler med diverse interessenter i musikbranchen, sørger for relevant videndeling internt blandt sine medlemmer og arrangerer events med medlemmernes udgivelser i centrum.

Musikforlæggerne: En brancheforening for professionelle musikforlæggere i Danmark. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser i forbindelse med overenskomstforhandlinger såvel som at skabe et kollegialt fællesskab mellem de danske musikforlæggere. Musikforlæggerne er repræsenteret i Kodas og Copydans bestyrelser.

MXD (Music Export Denmark) arbejder for at øge eksporten af professionel dansk populærmusik og for at styrke forretningsgrundlaget for danske kunstnere og musikselskaber i forbindelse med eksport til udlandet. MXD yder eksportstøtte, skaber internationale projekter, kommunikerer internationalt om fremstød af dansk musik i udlandet og informerer om internationale markedsbetingelser.

Solistforeningen af  1921: Foreningen er en faglig sammenslutning af klassiske solister inden for sang og instrumentalmusik, der varetager sine medlemmers kunstneriske, social og økonomiske interesser på det ophavsretslige og overenskomstmæssige område.

Komponist- og autorforeninger

AUTOR (tidligere DJBFA): Forening for komponister, sangskrivere, tekstforfattere og producere. Fra elektronisk musik til jazz, fra filmmusik til rock, fra pop til folkemusikkens rødder. Autor’s hovedformål er at sikre de bedste betingelser for, at der skabes ny og spændende musik. Autor tilbyder arbejdslegater, camps, netværk, personlig coaching, juridisk og økonomisk rådgivning, forsikringsordning, rabatter og støtter initiativer, der bidrager til at synliggøre og fremme musikkens betydning. Autor er repræsenteret i kulturens mange organer og er i løbende dialog med politikere og branche både i Danmark, EU og på verdensplan.

DKF (Dansk Komponist Forening): Forening for professionelle skabere af kunstmusik og lydkunst uanset genre, der har til formål at varetage sine medlemmers kunstneriske, faglige og økonomiske interesser. DKF tilbyder arbejdslegater, støtte til udgivelse, mentorordning, juridisk rådgivning, lån af lydudstyr, adgang til nodeindbindingsfaciliteter, netværksarrangementer og medlemskurser. DKF har to pladser i Kodas bestyrelse.

DPA: (Danske Populær Autorer) Organisation for komponister og tekstforfattere inden for det populærmusikalske område, der arbejder politisk for at sikre de bedste rammer for den musik, der retter sig mod markedet. DPA tilbyder legater til bl.a. uddannelse, arbejde/arbejdsophold og udgivelser, juridisk rådgivning, mentorforløb, netværksmøder, co-writer camps og andre medlemsarrangementer. DPA har to pladser i Kodas bestyrelse.

Musikforeninger

Der findes en lang række lokalt forankrede musikforeninger, som arbejder for at stimulere musiklivet i en bestemt by eller i et bestemt område. De kan have fokus på lokale musiktraditioner, bosiddende sangskrivere/musikere, det lokale musikalske vækstlag eller ganske enkelt på at skabe et stort og nuanceret udbud af musikoplevelser i deres nærmiljø.

Herudover findes der også mange musikforeninger, der er centreret omkring en bestemt genre eller tradition. Foreningerne arbejder for udbredelsen af kendskabet til en specifik genre via fx koncertoplevelser, filmfremvisninger eller foredrag og kan bestå af såvel skabende og udøvende kunstnere som andre fagfolk og musikentusiaster. 

KultuNaut.dk kan du søge og finde navnene på musikforeninger over hele landet.

Læs mere om sangskriverklubber i Danmark under Min karrieres karriereafsnit.

Paraplyorganisationer

BFM  (Brancheklubben for Film- og Mediekomponister): En sammenslutning under de tre autorforeninger DKF, DPA og  DJBFA, der arbejder politisk for at sikre de bedst mulige ophavsretslige og økonomiske vilkår for danske film- og mediekomponister i både ind- og udland. Sammenslutningen sørger endvidere for en netværksmæssig sammenhæng mellem sine medlemmer, hvor videndeling om området kan udveksles. Medlemskab søges via autorforeningernes hjemmeside.

BIEM: En international brancheorganisation der repræsenterer de ophavsretsselskaber, som forvalter mekaniske rettigheder verden over.

CISAC: En international paraplyorganisation for alle autorers ophavsretsselskaber i verden. Både Koda og NCB er medlemmer af CISAC. CISAC er med til at sikre udbredelsen af ophavsretten og den ophavsretlige beskyttelse til hele verden. Samtidig skaber CISAC rammer for et velfungerende samarbejde mellem ophavsretsselskaberne. I den sammenhæng arbejder CISAC bl.a. med udbredelse af fælles værkkoder i CIS-Net-systemet og med den unikke værkkode ISWC. Det skal sikre, at alle - selskaber og musikforlag - taler om det samme musikværk, hvilket betyder hurtigere og mere sikker afregning af vederlag med lave omkostninger. CISAC repræsenterer også ophavspersonernes interesser i WIPO, World Intellectual Property Organization, som er en international organisation under FN, som bl.a. beskæftiger sig med den internationale beskyttelse af ophavsrettigheder.

Dansk Kunstnerråd: En tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område. Organisationen har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.

GESAC: En organisation, som er dannet af autorernes ophavsretsselskaber i EU for at varetage ophavsretsselskabernes interesser i EU, fordi ophavsretten i vidt omfang er blevet EU-harmoniseret. Koda er medlem af GESAC. I GESAC arbejder man med at informere ophavsretsselskaberne om, hvad der foregår i EU og med at påvirke udviklingen, så den i så høj grad som muligt bliver til rettighedshavernes fordel.

IFPI er musikselskabernes brancheorganisation, som har til opgave at sikre de bedst mulige ophavsretslige og økonomiske vilkår for danske musikselskaber. Det gør de bl.a. ved at afsøge nye muligheder for kommerciel udnyttelse af musik og ved at synliggøre musikkens kulturelle og kommercielle værdi for samfundet.

ORA: En landsorganisation for alle rytmiske amatørmusikere, vækstlaget, musikklubber, øvelokaleforeningerne og musikforeningerne i Danmark. ORA tilbyder sine medlemmer rådgivning om koncertbooking, karrieremuligheder, drift af øvelokaler, lovgivning, presse og PR samt kontakt til myndigheder, spillesteder og de øvrige brancheorganisationer.

RettighedsAlliancen: En sammenslutning af film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer mere end 85.000 danske rettighedshavere. Den arbejder for at fremme et onlinemarked, som tilbyder brugerne gode og lettilgængelige services  og samtidig er en bæredygtig forretning for kunstnere og kulturproducenter. RettighedsAlliancen ser vejen til et sundt og bæredygtigt onlinemarked som en indsats med tre ben: 1) nye forretningsmodeller, 2) oplysning og 3) håndhævelse over for kriminelle bagmænd. I 2013 gennemførte RettighedsAlliancen sammen med Telebranchen og Kulturministeriet oplysningsindsatsen Share with care, som bl.a. havde til formål at øge brugen af lovlige nettjenester gennem at styrke kendskabet til dem og påvirke brugeradfærd og -normer.  

Samrådet for ophavsret Et uformelt samarbejde mellem alle organisationer, der repræsenterer ophavspersoner og udøvende kunstnere. Formålet med samarbejdet er at skabe mulighed for at drøfte ophavsretlige spørgsmål af fælles interesse. I det omfang, der er et ønske om det, giver samarbejdet mulighed for at koordinere synspunkter til brug for høringssvar, udtalelser, ophavsretlige strategier med mere. Samarbejdet kan også bruges til at planlægge fælles aktiviteter som konferencer og lignede.