Regler om forskud

Kodas autormedlemmer har mulighed for at opnå forskud på deres Koda-udbetaling, hvis en række betingelser er opfyldt.

Der er f.eks. krav om,

  • at ens saldo ikke er negativ (som følge af reguleringer o.a.),
  • at man ikke har givet tredjepart (f.eks. forlag eller manager) transport i sin udbetaling,
  • at forskuddet ikke strider mod tredjemands bedre ret (f.eks. Gældsstyrelsens eller retligt udlæg).

Det er desuden et krav, at man – baseret på Kodas gennemsnitsberegninger af de seneste tre års udbetalinger – vil kunne opnå mindst kr. 10.000 i forskud.

Der opkræves 250,- kr. for de administrative omkostninger forbundet med behandlingen af forskuddet. Administrationsgebyret er angivet ekskl. moms og er p.t. momsfrit (ved evt. momspligt vil administrationsgebyret blive tillagt moms).

Evt. forskud ydes efter en samlet, konkret vurdering af forholdene. Vær opmærksom på, at man ikke har et juridisk krav på at få forskud.

Hvis du opnår forskuddet, vil Koda indberette beløbet til SKAT i forbindelse med udbetalingen.

Ovennævnte gælder alene for autorer. Henvendelser kan ske til medlem@koda.dk