Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Regler om forskud

Kodas autormedlemmer har mulighed for at opnå forskud på deres Koda-udbetaling, hvis en række betingelser er opfyldt.

Der er f.eks. krav om,

  • at ens saldo ikke er negativ (som følge af reguleringer o.a.),
  • at man ikke har givet tredjepart (f.eks. forlag eller manager) transport i sin udbetaling,
  • at forskuddet ikke strider mod tredjeparts bedre ret (f.eks. Gældsstyrelsens eller retligt udlæg).

Det er desuden et krav, at man – baseret på Kodas gennemsnitsberegninger af de seneste tre års udbetalinger – vil kunne opnå mindst kr. 10.000 i forskud.

Der opkræves 250,- kr. for de administrative omkostninger forbundet med behandlingen af forskuddet. Administrationsgebyret er angivet ekskl. moms og er p.t. momsfrit (ved evt. momspligt vil administrationsgebyret blive tillagt moms).

Evt. forskud ydes efter en samlet, konkret vurdering af forholdene. Vær opmærksom på, at man ikke har et juridisk krav på at få forskud.

Hvis du opnår forskuddet, vil Koda indberette beløbet til SKAT i forbindelse med udbetalingen.

Ovennævnte gælder alene for autorer. Henvendelser kan ske til [email protected]