Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Reklamer

Hvordan får vi oplysning om den musik, der bliver spillet?

Som udgangspunkt beder Koda altid om rapportering for musik, der er spillet offentlig - også den musik, der indgår i reklamer. Men i realiteten er det ikke altid muligt for Kodas kunder at levere disse oplysninger, og på reklameområdet er det generelt svært at få oplysninger om hvilken musik, der er benyttet. Derfor kan det være en god ide, at give os besked, når din musik er blevet brugt i en reklame.

Reklamer på tv

Koda modtager visningsoplysninger fra tv-stationerne eller "Nielsen" for alle de reklamer vist på tv, som vi udbetaler for. Visningsoplysninger er oplysninger om annoncer, produkt, visningstidspunkt og kanaloplysninger. Derudover modtager vi oplysninger fra tv-stationen eller øvrige samarbejdspartnere om, hvilken musik der er anvendt i reklamen.

Vi modtager dog ikke oplysninger om musik i samtlige reklamer. Derfor har vi udviklet et reklamemodul på Mit Koda, hvor du kan tilføje en lydfil til din værkliste, som gør det muligt, at musikken automatisk vil blive genkendt i en reklame, når den bliver vist på TV. Derudover kan du også tilføje yderligere reklameoplysninger til dit værk (fx Adkoder eller lign), som også vil gøre det nemmere for os at fange og verificere mulige matches.

Du finder en guide til modulet her

Vi opfordrer til, at du uploader din lydfil så hurtigt som muligt, også selvom reklamen ikke har været vist endnu. Hvis den allerede har været vist, kan du også uploade lydfilen på bagkant, men så vil vi også rigtig gerne modtage supplerende oplysninger omkring reklamen fra dig. Det kan være adkoder/visningsoversigter eller lign.

Reklamer i radio 

Reklamer i radio indhenter Koda som udgangspunkt ikke rapportering for. Har du leveret musik til reklamer spillet i radioen, er du dog velkommen til at sende Koda oplysning om reklamerne og afspilningerne. Så vil vi enkeltvist undersøge, om der kan skaffes den relevante rapportering og udbetale for det.

Reklamer på YouTube, Facebook m.fl.

Koda modtager ikke rapportering af musik i reklamer, som afspilles før videoer på platforme som YouTube og Facebook. Der er derfor ikke udbetaling for denne type fremførelser.

Baggrunden er, at det ikke er praktisk muligt for udbyderne at identificere musikken i reklamerne og levere data til Koda. Yderligere står en enkeltvis manuel behandling hos Koda ikke økonomisk mål med den ressourcemæssige indsats det kræver.

Reklamer i biografen

Koda udbetaler ikke for brug af biografreklamer, da vi ikke har noget grundlag at udbetale på. Biograffilm udbetaler vi for på baggrund af antal solgte billetter for de enkelte film, hvilket vi får oplyst fra Danmarks Statistik. Noget tilsvarende modtager vi ikke oplysninger på for reklamefilm. Som kompensation udbetaler vi dog et éngangsbeløb på ca. 600 kr. svarende til et billetsalg på 1100 stk. Beløbet dækker al musik i reklamen og for alle visningerne.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Sådan udbetaler Koda for reklamer

Alle reklamer afregnes med 50% af den gældende mekaniske værdi på det udbetalingsområde, hvor reklamerne er vist.