Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Librarymusik

Kodas medlemmer kan vælge selv at forvalte de mekaniske rettigheder til deres libraryværker, dvs. rettighederne til kopi og synkronisering. Det betyder, at Kodas medlemmer selv kan forhandle aftaler med de mange produktionsselskaber, der bruger færdigproduceret underlægningsmusik i film, tv, radio og reklamer. 

Med sådanne aftaler kan produktionsselskaberne sammenstille lyd og billede samt eventuelt senere lave kopier af produktionen, såfremt der er tale om et fysisk produkt, fx DVD’er. Kopieringsrettighederne til online-brug administreres derimod stadig af Koda, og denne rettighed licenseres i Kodas onlineaftaler. Dermed får danske komponister mulighed for at konkurrere på lige fod med udenlandske komponister, der ikke er medlem af Koda. 

Definition af librarymusik

Ved librarymusik, også kaldet produktionsmusik, forstås musikværker, der har til formål at blive anvendt som underlægningsmusik i film, tv-programmer, reklamefilm, computerspil og tilsvarende produktioner. Libraryordningen finder ikke anvendelse på bestillingsmusik, der er specialkomponeret til en specifik produktion eller på musik, der ikke skal anvendes som underlægning. 

Registrering af librarymusik på Mit Koda

Du kan registrere dine værker elektronisk på Mit Koda ved at sætte en markering ud for feltet ”Library musik”. Ønsker du at registrere et eksisterende værk som librarymusik, bedes du sende en mail til [email protected] med en liste over værkerne. 

Forlagsregistrering af librarymusik

Forlag kan registrere librarymusik på vegne af komponister enten via en eksisterende forlagsaftale eller ved at kontakte Koda med henblik på en ny aftale. Det enkelte værk registreres som librarymusik ved at sætte en markering i feltet ”Library musik”, når det registreres.

Når et forlag registrerer på vegne af en komponist gælder følgende:

  • Såfremt en komponist gør opmærksom på, at værket ikke er et libraryværk, kan Koda kræve at se dokumentation fra forlaget på, at de har indgået aftale med komponisten om at lade det pågældende værk registrere som Libraryværk.
  • Hvis Koda kræver at se dokumentation, og denne ikke er fremlagt senest 14 dage efter anmodning, vil Koda fjerne Library-anmærkningen på værket i overensstemmelse med komponistens ønske. 
Vær opmærksom på
  • Selvforvaltningen omfatter kun retten til synkronisering (for online og fysiske kopier) og kopiering (alene for fysiske kopier). Selvforvaltning omfatter altså ikke den offentlige fremførelse og heller ikke kopier til online-brug, fx serverkopier.
  • NCB forvalter fortsat de mekaniske rettigheder på LIB-værker, når disse udnyttes isoleret og løsrevet fra billedsiden (fx udgivelse af soundtrack eller som download på iTunes).
  • Librarymusik skal markeres som ’Library musik’ i forbindelse med værkregistreringen. Ellers bliver rettighederne forvaltet af NCB på sædvanlig vis.
  • Alle værkets rettighedshavere skal tilslutte sig selvforvaltningen af de mekaniske rettigheder, før værket kan få status som librarymusik hos Koda/NCB.
  • Den eller dem, der får registreret værket som librarymusik, er ansvarlig for at sikre at indspilningsretten/udøverretten er klareret.
  • Medlemmet er fortsat bundet af medlemserklæringen. Det betyder, at medlemmet ikke selv kan forvalte rettighederne til indspilning og eksemplarfremstilling af værker, som ikke er omfattet af libraryordningen.
  • Medlemmet er uanset libraryordningen fortsat medlem af Koda/NCB for alle sine rettigheder til offentlig fremførelse, indspilning og eksemplarfremstilling.
  • Hvis medlemmet på et tidspunkt igen ønsker, at NCB forvalter synkroniseringsrettigheder og kopieringsrettigheder til registrerede libraryværker, kan libraryregistreringen opsiges skriftligt med en måneds varsel til udgangen af måneden.

Kontakt Jakob Thors på [email protected] for spørgsmål til Kodas libraryordning.