Librarymusik

Fra 1. januar 2013 åbnede Koda for, at vores medlemmer selv kan forvalte de mekaniske rettigheder til deres libraryværker. Det betyder, at Kodas medlemmer selv kan forhandle aftaler med de mange produktionsselskaber, der bruger færdigproduceret underlægningsmusik i film, tv, radio og reklamer.

Derfra kan produktionsselskaberne frit sammenstille lyd og billede samt eventuelt senere lave kopier af produktionen. Dermed får danske komponister mulighed for at konkurrere på lige fod med udenlandske komponister, der ikke er medlem af Koda.

Hvad er librarymusik?

Ved librarymusik, også kaldet produktionsmusik, forstås musikværker, der har til formål at blive anvendt som underlægningsmusik i film, tv-programmer, reklamefilm, computerspil og tilsvarende produktioner. Libraryordningen finder ikke anvendelse på bestillingsmusik, der er specialkomponeret til en specifik produktion eller på musik, der ikke skal anvendes som underlægning.

Sådan registrerer du librarymusik på Mit Koda

Du kan registrere dine værker elektronisk på Mit Koda ved at skrive koden ”LIB” i bemærkningsfeltet. Ønsker du at registrere et eksisterende værk som librarymusik, bedes du sende en mail til repertoire@koda.dk med en liste over værkerne. Dette gælder ikke forlag.

Forlagsregistrering af librarymusik

Forlag kan anmelde librarymusik på vegne af komponister enten via en eksisterende forlagsaftale eller ved at kontakte Koda med henblik på en ny aftale. Værkerne registreres som librarymusik ved at skrive koden ”LIB” ud for værket, når det anmeldes.

Når et forlag anmelder på vegne af en komponist gælder følgende:

  • Såfremt en komponist gør opmærksom på, at værket ikke er et libraryværk, kan Koda kræve at se dokumentation fra forlaget på, at de har indgået aftale med komponisten om at lade det pågældende værk registrere som LIB-værk.
  • Hvis Koda kræver at se dokumentation, og denne ikke er fremlagt senest 14 dage efter anmodning, vil Koda fjerne LIB-anmærkningen på værket i overensstemmelse med komponistens ønske.
Vær opmærksom på
  • Selvforvaltningen omfatter kun retten til synkronisering og kopiering og altså ikke den offentlige fremførelse.
  • NCB forvalter fortsat de mekaniske rettigheder på LIB-værker, når disse udnyttes isoleret og løsrevet fra billedsiden (fx udgivelse af soundtrack eller som download på iTunes).
  • Librarymusik skal markeres med ”LIB”, når de værkanmeldes. Ellers bliver rettighederne forvaltet af NCB på sædvanlig vis.
  • Alle værkets rettighedshavere skal tilslutte sig selvforvaltningen af de mekaniske rettigheder, før værket kan få status som librarymusik hos Koda/NCB.
  • Den eller dem, der får registreret værket som librarymusik, er ansvarlig for at sikre at indspilningsretten/ udøverretten er klareret.
  • Medlemmet er fortsat bundet af medlemserklæringen. Det betyder, at medlemmet ikke selv kan forvalte rettighederne til indspilning og eksemplarfremstilling af værker, som ikke er omfattet af libraryordningen.
  • Medlemmet er uanset libraryordningen fortsat medlem af Koda/NCB for alle sine rettigheder til offentlig fremførelse, indspilning og eksemplarfremstilling.
  • Hvis medlemmet på et tidspunkt  igen ønsker, at NCB forvalter synkroniseringsrettigheder og kopieringsrettigheder til anmeldte libraryværker, kan libraryregistreringen opsiges skriftligt med en måneds varsel til udgangen af måneden.

Kontakt Jakob Thors på jat@koda.dk eller 40 78 73 49 for spørgsmål til Kodas libraryordning.