Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Udbetaling

Hvornår udbetaler Koda?

Koda udbetaler en gang om måneden, men ikke alle udbetalingsområder bliver udbetalt hver måned. Få overblikket i vores udbetalingskalender

Som udgangspunkt går der to-tre måneder fra fremførelse til udbetaling. Det vil sige, at en fremførelse på fx DR fra maj vil blive udbetalt i august. 

 

Hvornår kan jeg forvente, at jeg får udbetaling for min koncert?

De månedlige udbetalinger på koncertområdet indeholder alle koncerter, som er klar til udbetaling. Det indebærer, at både musikrapportering og betalingsoplysninger for de enkelte koncerter skal være modtaget og færdigbehandlet. Er det tilfældet, vil koncerten blive udbetalt i den førstkommende udbetaling.

 

 

Kan jeg se, hvad jeg får i den kommende udbetaling?

På Mit Koda vil du løbende kunne følge med i den kommende måneds udbetaling i takt med, at vi har processeret og kvalitetssikret oplysningerne om brugen af din musik. Du vil have adgang til informationer om den kommende udbetaling fra forsiden af Mit Koda. 

Kan jeg fravælge den månedlige udbetaling?

Ja. Du kan selv bestemme, om du vil have dine penge udbetalt en gang om måneden eller hvert kvartal. Du kan ændre udbetalingsfrekvensen på din profil på Mit Koda. Ændringer modtages indtil en uge før udbetalingen. Husk at eventuelle kontoændringer også skal modtages en uge før udbetaling.

Hvordan udbetaler Koda?

Vi udbetaler via NemKonto, med mindre du har oplyst os andet. Du behøver ikke informere os, hvis du skifter bank, da det automatisk registreres og følger dit cpr-nr.  For at pengene kan komme til udbetaling, skal beløbet være på mindst 100 kr. Alle udbetalinger sker via en bankoverførsel. Når det drejer sig om bankoverførsel til en bank i udlandet er beløbsgrænsen 1.000 kr.

Er der trukket skat af udbetalinger fra Koda?

Din indtjening fra Koda og NCB er B-indkomst, derfor skal du være opmærksom på, at skatten IKKE er trukket af det beløb, du modtager fra Koda. Et godt råd er derfor at lægge et beløb til side til betaling af skat. Vi indberetter løbende til SKAT. Kontakt SKAT for yderligere oplysninger om dine skatteforhold.

Hvad gør Koda med renter eller lignende indtægter, der ikke knytter sig til royalties

Koda lægger renteindtægter m.v. oveni de modtagne betalinger og fordeler til rettighedshaverne. Se mere i Kodas årsregnskab, som du kan finde i vores årsberetning

Hvornår kan jeg reklamere over min udbetaling?

Hvis du synes, at du mangler noget i en udbetaling kan det skyldes, at vi ikke har modtaget og behandlet al rapportering på området. Det kommer som oftest med i næste udbetaling, og derfor kan du med fordel vente med at reklamere, til der er gået 3 måneder fra det forventede udbetalingstidspunkt. Det betyder, hvis man har en fremførelse i januar, der burde være udbetalt i marts, kan man reklamere i juli. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om din udbetaling.