Hjemmesider

Udbetaling for musik på en hjemmeside

Brug af musik på en hjemmeside omfatter f.eks. musikklip, som streames eller ligger til download. Hvis man bruger andres musik på sin hjemmeside, skal man have en aftale med Koda. Når aftalen er indgået, betaler indehaveren af hjemmesiden et månedligt beløb til Koda og har efterfølgende pligt til at rapportere hvilken musik, der benyttes.

Din musik på andres hjemmesider

Hvis du ved, at din musik ligger på andres hjemmesider, kan du sende os oplysningerne om det på rapportering@koda.dk Hvis vi ikke allerede har en aftale med den pågældende udbyder, sørger vi for, at der indgås en aftale. For tv- og radiostationer, som streamer hele det almindelige signal ud på internettet, afregner vi til rettighedshaverne ved at lægge afregningsbeløbet for internet-brugen oven i afregningsbeløbet for det almindelige signal. 

Sådan beregner vi afregningsbeløb

De enkelte musikværker på hjemmesiden deler det samlede afregningsbeløb pr. hjemmeside (opkrævet beløb fratrukket administration). Fordelingen mellem de enkelte værker sker  i forhold til værkernes varighed og  antal klik/downloads. Det vil sige, hvis dit værk eksempelvis udgør 5 minutter ud af en samlet musikvarighed på 10 min på hjemmesiden, får du 50 % af afregningsbeløbet (forudsat at du har 100% rettigheder på værket).

Hvis indehaveren af hjemmesiden ikke har mulighed for eller ressourcer til at rapportere antal klik, afregnes musikken ud fra standardværdier, som defineres ud fra den takst, kunden er opkrævet med, samt det enkelte værks varighed og antal måneder værket har ligget på hjemmesiden.