Hjemmesider

Når hjemmesideudbydere bruger musik på deres hjemmeside, skal de have en aftale med Koda. Koda tilbyder forskellige pakkeaftaler for hjemmesider (lille, mellem eller stor pakke), som i forskellige omfang giver tilladelse til at bruge musik på hjemmesiden. Det kan være i form af:

  • Underlægningsmusik til enkelte videoer.
  • Underlægningsmusik til audiovisuelt indhold i form af præsentationer, diasshows og lign.
  • Underlægningsmusik til selve hjemmesiden.
  • Afspilning af mindre lydklip (maksimalt 45 sekunder af musiknumre) 
Er der udbetaling for området?

Koda indhenter og behandler ikke rapportering for pakkeaftalerne og der er derfor ikke udbetaling for det specifikke musikbrug på hjemmesider med sådan en aftale. Det skyldes, at enkeltvis indhentning og behandling af rapportering på dette område er uforholdsmæssigt omkostningstungt og står i ikke i et rimeligt forhold til betalingen pr. hjemmeside - jf. Kodas generelle politik for fordeling af rettighedsvederlag.

Betalingen fra hjemmesideudbyderne udbetales i stedet på baggrund af et analogisk fordelingsgrundlag bestående af rapportering fra andre repræsentative online-områder.

Koda indhenter og behandler stadig rapportering fra onlineudbydere, som bruger mere musik eller som har flere besøgende end hvad, der falder inden for rammerne af pakkeaftalerne. Herudover behandles rapportering, hvis der er tale om specialkomponeret musik, hvilket gælder uanset, hvilken type onlineaftale udbyderen har med Koda. Læs mere om special komponeret musik online.