Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Specialkomponeret musik online

’Specialkomponeret musik til online’ er musik, som er specifikt leveret af komponisten til en hjemmeside, en app, et intranet m.m. og hvor kundens betaling alene dækker brug af ét eller et begrænset antal specifikke værker fra samme komponist/komponist-gruppe. Dette vil hovedsageligt være i form af musik, som er komponeret til et specifikt formål, men kan i visse tilfælde også være i forbindelse med særligt specifik kommerciel brug af eksisterende værker.

Koda udbetaler for brug af specialkomponeret musik online, hvis følgende er opfyldt:

  • Udbyderens aftale med Koda alene dækker brug medlemmets musik.
  • Musikken ligger på hjemmesiden i hele den periode, som aftalen/betalingen dækker.
  • Udbyderen eller medlemmet kan dokumentere det specifikke brug.
  • Der er tale om en begrænset mængde værker af samme komponist/komponist-gruppe.

Hvis ovenstående er opfyldt fordeles det opkrævede beløb (fratrukket administration og kulturelle med) til de anvendte værker.

Hvorvidt der er tale om specialkomponeret musik vil ofte være angivet i forbindelse med aftaleindgåelsen, men hvis ovenstående kriterier gælder for brug af din musik på en hjemmeside, er du som medlem også velkommen til at kontakte internetrapportering@koda.dk.