Specialkomponeret musik online

’Specialkomponeret musik til online’ er musik, som er specifikt leveret af komponisten til en hjemmeside, en app, et intranet m.m. og hvor kundens betaling alene dækker brug af ét eller et begrænset antal specifikke værker fra samme komponist/komponist-gruppe. Dette vil hovedsageligt være i form af musik, som er komponeret til et specifikt formål, men kan i visse tilfælde også være i forbindelse med særligt specifik kommerciel brug af eksisterende værker.

Koda udbetaler for brug af specialkomponeret musik online, hvis følgende er opfyldt:

  • Udbyderens aftale med Koda alene dækker brug medlemmets musik.
  • Musikken ligger på hjemmesiden i hele den periode, som aftalen/betalingen dækker.
  • Udbyderen eller medlemmet kan dokumentere det specifikke brug.
  • Der er tale om en begrænset mængde værker af samme komponist/komponist-gruppe.

Hvis ovenstående er opfyldt fordeles det opkrævede beløb (fratrukket administration og kulturelle med) til de anvendte værker.

Hvorvidt der er tale om specialkomponeret musik vil ofte være angivet i forbindelse med aftaleindgåelsen, men hvis ovenstående kriterier gælder for brug af din musik på en hjemmeside, er du som medlem også velkommen til at kontakte internetrapportering@koda.dk.