Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ikke-kommerciel anvendelse af dine værker

Som medlem af Koda har du mulighed for at give tilladelse til ikke-kommerciel anvendelse af dine musikværker.

For at man kan sige, at en anvendelse er ”ikke-kommerciel” skal fire betingelser være opfyldt:

  1. Koda kigger ikke på, hvem der anvender musikken, men på om den konkrete aktivitet:
  • er båret af ideelle interesser (humanitære, politiske, religiøse),
  • ikke er erhvervsmæssig eller på anden måde i konkurrence med andre udbydere på et marked og
  • klart kan udskilles fra aktørens eventuelle andre erhvervsmæssige aktiviteter.

  1. Du skal ansøge Koda på [email protected] om licenseringen.

  2. Du kan kun licensere dine egne musikværker eller dine egne andele af musikværker, og din licensering skal være uden betaling fra brugeren.

  3. Licenseringen gælder for et år. Hvis licensen skal forlænges, skal du orientere Koda igen, så Koda kan vurdere, om anvendelsen stadig er ikke-kommerciel.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected].