Ikke-kommerciel anvendelse af dine værker

Som medlem af Koda har du mulighed for at give tilladelse til ikke-kommerciel anvendelse af dine musikværker.

For at man kan sige, at en anvendelse er ”ikke-kommerciel” skal fire betingelser være opfyldt:

  1. Koda kigger ikke på, hvem der anvender musikken, men på om den konkrete aktivitet:
  • er båret af ideelle interesser (humanitære, politiske, religiøse),
  • ikke er erhvervsmæssig eller på anden måde i konkurrence med andre udbydere på et marked og
  • klart kan udskilles fra aktørens eventuelle andre erhvervsmæssige aktiviteter.

  1. Du skal ansøge Koda på medlem@koda.dk om licenseringen.

  2. Du kan kun licensere dine egne musikværker eller dine egne andele af musikværker, og din licensering skal være uden betaling fra brugeren.

  3. Licenseringen gælder for et år. Hvis licensen skal forlænges, skal du orientere Koda igen, så Koda kan vurdere, om anvendelsen stadig er ikke-kommerciel.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på medlem@koda.dk.