Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas gebyrer og administrationsomkostninger

Nogle af Kodas ydelser er forbundet med et ekstraarbejde, som medlemmet skal betale for. For nogle ydelser opkræves gebyrer. De fremgår af Kodas vedtægter. For andre typer individuelle services, skal medlemmet dække de af Kodas administrationsomkostninger, som er forbundet hermed. 

Gebyrer

Koda opkræver gebyrer i flg. situationer:

  • ved indmeldelse
  • ved klage til Kodas klagenævn, og
  • ved trækning af en rettighedskategori fra Kodas forvaltning. 
Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger i forbindelse med servicering af medlemmerne dækkes sædvanligvis kollektivt. Men når et medlem ønsker en særlig, individuel service, som er forbundet med ekstra administrativt arbejde, skal medlemmet selv bære omkostningerne ved sagsbehandlingen, frem for at omkostningerne skal dækkes af alle Kodas medlemmer.

Det gælder pt. følgende ydelser:

  • Transport af vederlag til andre end medlemmer af Koda, f.eks. til en manager, booker eller advokat. Koda kræver sine administrationsomkostninger dækket for hver registreret transport af denne type. Beløbet udgør kr. 500,00
  • Registrering af multi-login til andre end medlemmer af Koda, f.eks. managers eller andre, som via multi-login får direkte adgang til det repræsenterede Koda-medlems "Mit Koda". Koda kræver sine administrationsomkostninger dækket. Beløbet udgør kr. 500
  • Registrering af autorers hemmelige pseudonymer. Registrering af en autors første pseudonym er gratis. Ved registrering af efterfølgende pseudonymer kræver Koda sine administrationsomkostninger dækket. Beløbet udgør kr. 500 pr. registrering.
  • Omkostninger til ekstern og/eller særlig sagsbehandling, herunder bl.a. de af Koda opkrævede udgifter til indhentelse af oplysninger til brug for behandling af arvesager, f.eks. arvings- og legalitetsundersøgelser hos ambassader og konsulater i udlandet. Beløbets størrelse afhænger af udgiften.
  • Oprettelse af splitmedlemsskab. Koda har administrationsomkostninger forbundet med at håndtere det delte medlemskab. Beløbet udgør kr. 650
  • Registrering af et usædvanligt højt antal værker årligt.  Hvis et autormedlem ønsker at registrere et usædvanligt stort antal værker, hvor der er formodning for, at den høje produktivitet for eksempel skyldes brug af AI, vil Koda forbeholde sig retten til at opkræve et administrationsgebyr.

Koda kan beslutte at opkræve dækning af andre særlige administrations­­­omkostninger, hvis behovet opstår.