Blanke lyd- og billedmedier

Penge fra Copydan

Koda modtager betaling for salget af uindspillede lyd- og billedbånd, som er en godtgørelse for den kopiering, rettighedshavernes musikværker udsættes for. Vi modtager betalingen fra Copydan Verdens TV, som foretager opkrævningen.

Hvordan fordeles pengene?

De opkrævede beløb for henholdsvis lydbånd og billedbånd deler vi op i separate fordelingspuljer ud fra et skøn over befolkningens kopieringsvaner.

  • Lydbåndsbeløbet bliver fordelt med 75 pct. til godtgørelse for kopiering fra radio. Her genbruger vi oplysningerne om musikforbruget fra DR radio, lokalradio og kommercielle radioer. De sidste 25 pct. går til godtgørelse for kopiering fra fonogrammer, og her fordeles pengene på grundlag af oplyninger om fonogramsalget i Danmark, som vi henter fra NCB's udbetalinger.
  • Billedbåndsbeløbet går 100 pct. til godtgørelse for kopiering fra tv, og her genbruges oplysningerne om musikforbruget fra DR tv og TV2.
Udbetaling

Der udbetales på baggrund af de beløb, som værket har optjent på de ovennævnte fremførelsesområder i samme udbetalingsår. Se hvornår vi udbetaler i vores udbetalingskalender