Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Frister for værkregistrering

Generel frist for værkregistrering 

Værker skal registreres hurtigst muligtså data er i orden, inden værkerne bliver brugt offentligt. Jo hurtigere værkerne bliver registreret, jo hurtigere kan vi inkludere dem i de månedlige udbetalinger.    

Særlige frister for værker på streamingtjenester 

Vi anbefaler, at værker registreres hos Koda minimum 14 dage før en digital udgivelse. På den måde kan Koda claime og udbetale fra første stream. 

For at modtage penge, når et værk bliver streamet, skal værket være registreret hos Koda inden udgivelse. På streamingtjenesterne er Koda nemlig én aktør blandt flere, som hver især varetager eget repertoire for det danske territorium. Det betyder, at Koda først kan fakturere streamingtjenesterne for brug af et værk, når værket er blevet registreret hos Koda. Koda kan med andre ord ikke få pengene hjem, før værkdokumentationen er på plads. 

På streamingtjenesterne faktureres der for brug af musik af flere omgange, for den samme periode. Det betyder, at der kan udbetales med tilbagevirkende kraft for værker, der registreres eller opdateres senere end udgivelsen. Den bagudrettede fakturering er dog tidsbegrænset, og man kan som rettighedshaver risikere at miste sin udbetaling, hvis værkregistreringen ikke er på plads i tide. Hvis Kodas repertoire uretmæssigt claimes af andre aktører, er det også vigtigt, at værkregistreringen er på plads for at kunne løse en eventuel konflikt. 

Husk at registrere digitale tracks med ISRC koder 

Hvis værker udgives til streaming og download skal vi bruge ISRC koder, som kan fås hos Gramex. En ISRC kode er en 12-cifret kode, der identificerer hvert enkelt track på en udgivelse. ISRC kan tilføjes af en rettighedshaver på eksisterende værker via Mit Koda (enten på Værkliste eller under Værksøgning) eller i forbindelse med værkregistrering af nye værker.

Drejer det sig om ISRC til covernumre, skal man i stedet udfylde denne digital track report form i Excel og sende den til [email protected] 

Indsend gerne formularen 14 dage inden udgivelsen, hvis muligt. Vi bruger oplysningerne om udgivelsen til vores trackdatabase, der matches op mod streamingtjenester og andre online services. Hvis du bruger en MAC, skal skemaet åbnes i Numbers og filen konverteres til Excel.