Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Youtube

Hvad kræver det at få udbetaling fra Koda for musik på YouTube?

Du kan kun få betaling for musik på YouTube, hvis følgende tre kriterier er opfyldt:

  1. Musikken er registreret hos Koda.
  2. Din musik er udgivet og lagt på YouTube via et musikselskab* eller en digital distributør, som har en aftale med YouTube
  3. Der er tilknyttet mindst én annonce/reklame til de videoer, hvori dine værker indgår.

*Det er ikke nødvendigvis dit musikselskab, der uploader dine videoer - tjek din aftale med det. Ofte vil dets rolle være at 'claime' på videoerne, når de er lagt op af dig selv. 

Hvor meget får jeg, hvis min musik bliver brugt på YouTube?

Indtægten fra YouTube er betinget af, at der er reklamer på de videoer, hvori dine værker indgår. Din konkrete udbetaling for en video med musik på YouTube afhænger af, hvor mange annonceindtægter den enkelte video genererer.

Hvordan bliver musikbrugen registreret og rapporteret?

For at dine rettigheder kan identificeres på YouTube, skal YouTube bruge en referencefil fra et musikselskab eller en digital distributør. På den baggrund kan musikken og dermed komponisterne identificeres.

Alt, der er identificeret som musik i YouTubes system, bliver inkluderet i den musikrapportering Koda modtager. Dette danner grundlag for udbetalingen fra Koda.

Hvis du ikke har uploadet til YouTube via en digital distributør eller et musikselskab, vil dine rettigheder ikke kunne identificeres i YouTubes system.

I hvilke lande gælder Kodas aftale med YouTube?

Kodas aftale med YouTube gælder for Koda-medlemmers rettigheder i Danmark samt resten af Europa, Afrika og dele af Asien. I de resterende lande vil Koda-medlemmernes rettigheder være dækket ind under søsterselskabernes aftaler i det pågældende land.

Hvordan kan jeg se mine udbetalinger fra YouTube?

Dine udbetalinger fra YouTube kan ses via ’Mit Koda’ på lige fod med andre udbetalingsområder. Du kan se udbetaling specificeret for de territorier, som Koda behandler rapportering for. Der vil stadig være nogle territorier, som Koda ikke behandler rapportering for, og her vil din udbetaling ske via Kodas søsterselskab i det pågældende land. YouTube-udbetalinger modtaget fra søsterselskaber vil indgå uspecificeret under afregningsområdet ’Udland: Internet’.

Får jeg betaling for reklamer på YouTube?

Du får ikke betaling fra Koda for musik, der indgår i reklamer, som afspilles i forbindelse med en video på YouTube. Eksempelvis de reklamer, der afspilles før en video. 

Må jeg lægge en coverversion YouTube?

En coverversion er defineret ved, at være en version, der ikke afviger fra det originale værk. Du må godt lave en coverversion, hvis værket tidligere har været udgivet, hvis du krediterer ophavspersonerne, og hvis disse er kollektivt forvaltet.

For at lægge en video af en coverversion på YouTube, så skal du bede ophavspersonerne eller deres forlag om tilladelse til synkronisering. Det vil sige en tilladelse til at sammenstille musikken med film/video. Du kan kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice på [email protected] eller tlf. 33 30 63 20 for hjælp til at finde ud af, hvem du skal kontakte.

Har du lavet din egen bearbejdelse af et beskyttet værk, er det ikke at betragte som en coverversion. I det tilfælde skal du også bede ophavspersonerne om tilladelse til selve bearbejdelsen.

Hvad gør jeg, når andre gør krav på rettighederne til min musik på YouTube?

Vi kan ikke vejlede eller afgøre rettighedstvister i forbindelse med indhold, der ligger på YouTube. Hvis du oplever, at andre gør krav på rettighederne til din musik, skal du kontakte YouTube og bruge de muligheder, der er for at klage.

Hvordan fjerner jeg min musik på YouTube?

Hvis du opdager, at din musik bliver brugt på YouTube, og du gerne vil have den fjernet, skal du kontakte YouTube.