Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ændringer af egne værker

Nye versioner af egne værker

Det er ikke usædvanligt, at ophavspersoner ændrer eller bearbejder deres egne værker. Det kan også være, at nye medlemmer i et band tilfører et værk noget nyt. Bearbejdes eller ændres et værk betyder det ikke, at det oprindelige værk ikke eksisterer mere eller skal slettes, men der opstår en ny version af det oprindelige værk. Den nye version kan ikke erstatte det eksisterende værk, medmindre det oprindelige værk aldrig har været udbetalt eller indspillet.

Ny fordeling af andele på et eksisterende værk

Fordelingen af andelene på et værk kan kun ændres, hvis der er tale om en fejl i den oprindelige anmeldelse, og alle ophavspersoner skal godkende den nye fordeling.

Det betyder, at en ændring i sammensætningen af et band ikke i sig selv er en grund til en ny fordeling på et værk. Ændringer i fordelingen af andele eller i sammensætningen af ophavspersonerne på et værk skal altid være begrundet med, at nuværende eller nye ophavspersoner har ydet en skabende indsats i forhold til det oprindelige værk, og at eventuelt udgåede ophavspersoners indsats på det oprindelige værk ikke eksisterer på den nye version.

Hvis du har lavet en ny version af dit eget værk, og du gerne vil registrere en ny fordeling, skal du være opmærksom på to ting:

  • Alle oprindelige (også eventuelt udgåede) komponister og tekstforfattere skal godkende, at der er kommet en ny version med en ny fordeling. Du skal sende en mail med alles accept til [email protected] Herefter vil værket blive registreret som en selvstændig version.
  • Undgå enslydende titler. Den nye version må ikke have den samme titel som det oprindelige værk. Det vil medføre problemer med udbetalingen, og vi anbefaler derfor, at du ændrer titlen så meget, at der klart kan skelnes mellem de to værker. Det kan være titlen efterfulgt af: live, edit, radio cut, vol.II, acoustic, 2013, feat. XX, long version, etc.

Som komponist har du ret til at give tilladelse til at anmelde et nyt arrangement af dit eget værk uden at spørge den oprindelige arrangør, hvis dennes arrangement ikke indgår i den nye version. Du har desuden ret til at registrere en version af dit eget værk uden arrangør, selvom det tidligere er registreret som et originalværk med arrangører.