Udbetaling

Hvordan udbetaler Koda penge?

Vi udbetaler via NemKonto, med mindre du har oplyst os andet. Du behøver ikke informere os, hvis du skifter bank, da det automatisk registreres og følger dit cpr-nr.  For at pengene kan komme til udbetaling, skal beløbet være på mindst 100 kr. Alle udbetalinger sker via en bankoverførsel. Når det drejer sig om bankoverførsel til en bank i udlandet er beløbsgrænsen 1000 kr.

Hvornår udbetaler Koda penge?

I begyndelsen af 2019 overgik Koda fra kvartalsvis til månedlig udbetaling på alle de poster, der er færdigbehandlet. Det vil sige så snart musikbrugen er indrapporteret, matchet med et værk og data er kvalitetssikret.

Ændringerne bliver indført i etaper og de første områder der bliver månedlig udbetalt er musik spillet på udvalgte tv- og radiokanaler samt musik spillet i udlandet. Senere følger udbetaling for koncerter og baggrundsmusik. Dermed vil Koda løbende overgå til månedlig udbetaling på flere og flere områder.

Få overblikket i udbetalingskalenderen

Er der trukket skat af udbetalinger fra Koda?

Din indtjening fra Koda og NCB er B-indkomst, derfor skal du være opmærksom på, at skatten IKKE er trukket af det beløb, du modtager fra Koda. Et godt råd er derfor at lægge et beløb til side til betaling af skat. Vi indberetter løbende til SKAT. Kontakt SKAT for yderligere oplysninger om dine skatteforhold.

Hvad gør Koda med renter eller lignende indtægter, der ikke knytter sig til royalties

Koda lægger renteindtægter m.v. oveni de modtagne betalinger og fordeler til rettighedshaverne. Se mere i Kodas årsregnskab, som du kan finde i vores årsberetning