Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Youtube

Hvad kræver det at få udbetaling fra Koda for musik på YouTube?

Du kan kun få betaling for musik på YouTube, hvis følgende tre kriterier er opfyldt:

  1. Musikken er registreret hos Koda.
  2. Din musik er udgivet og lagt på YouTube via et musikselskab* eller en digital distributør, som har en aftale med YouTube
  3. Der er tilknyttet mindst én annonce/reklame til de videoer, hvori dine værker indgår.

*Det er ikke nødvendigvis dit musikselskab, der uploader dine videoer - tjek din aftale med det. Ofte vil dets rolle være at 'claime' på videoerne, når de er lagt op af dig selv. 

Hvor meget får jeg, hvis min musik bliver brugt på YouTube?

Indtægten fra YouTube er betinget af, at der er reklamer på de videoer, hvori dine værker indgår. Din konkrete udbetaling for en video med musik på YouTube afhænger af, hvor mange annonceindtægter den enkelte video genererer.

Hvordan bliver musikbrugen registreret og rapporteret?

For at dine rettigheder kan identificeres på YouTube, skal YouTube bruge en referencefil fra et musikselskab eller en digital distributør. På den baggrund kan musikken og dermed komponisterne identificeres.

Alt, der er identificeret som musik i YouTubes system, bliver inkluderet i den musikrapportering Koda modtager. Dette danner grundlag for udbetalingen fra Koda.

Hvis du ikke har uploadet til YouTube via en digital distributør eller et musikselskab, vil dine rettigheder ikke kunne identificeres i YouTubes system.

I hvilke lande gælder Kodas aftale med YouTube?

Kodas aftale med YouTube gælder for Koda-medlemmers rettigheder i Danmark samt resten af Europa, Afrika og dele af Asien. I de resterende lande vil Koda-medlemmernes rettigheder være dækket ind under søsterselskabernes aftaler i det pågældende land.

Hvordan kan jeg se mine udbetalinger fra YouTube?

Dine udbetalinger fra YouTube kan ses via ’Mit Koda’ på lige fod med andre udbetalingsområder. Du kan se udbetaling specificeret for de territorier, som Koda behandler rapportering for. Der vil stadig være nogle territorier, som Koda ikke behandler rapportering for, og her vil din udbetaling ske via Kodas søsterselskab i det pågældende land. YouTube-udbetalinger modtaget fra søsterselskaber vil indgå uspecificeret under afregningsområdet ’Udland: Internet’.

Får jeg betaling for reklamer på YouTube?

Du får ikke betaling fra Koda for musik, der indgår i reklamer, som afspilles i forbindelse med en video på YouTube. Eksempelvis de reklamer, der afspilles før en video. 

Må jeg lægge en coverversion YouTube?

En coverversion er defineret ved, at være en version, der ikke afviger fra det originale værk. Du må godt lave en coverversion, hvis værket tidligere har været udgivet, hvis du krediterer ophavspersonerne, og hvis disse er kollektivt forvaltet.

For at lægge en video af en coverversion på YouTube, så skal du bede ophavspersonerne eller deres forlag om tilladelse til synkronisering. Det vil sige en tilladelse til at sammenstille musikken med film/video. Du kan kontakte Kodas Medlemsservice på [email protected] eller 33 30 63 20 for hjælp til at finde ud af, hvem du skal kontakte.

Har du lavet din egen bearbejdelse af et beskyttet værk, er det ikke at betragte som en coverversion. I det tilfælde skal du også bede ophavspersonerne om tilladelse til selve bearbejdelsen.

Hvad gør jeg, når andre gør krav på rettighederne til min musik på YouTube?

Vi kan ikke vejlede eller afgøre rettighedstvister i forbindelse med indhold, der ligger på YouTube. Hvis du oplever, at andre gør krav på rettighederne til din musik, skal du kontakte YouTube og bruge de muligheder, der er for at klage.

Hvordan fjerner jeg min musik på YouTube?

Hvis du opdager, at din musik bliver brugt på YouTube, og du gerne vil have den fjernet, skal du kontakte YouTube.

Hvorfor står antal streams til 1?

Hvis du har modtaget en udbetaling fra YouTube, vil du på dine udbetalingsbilag fra NCB kunne se at antal streams sat til fiktivt 1. Det betyder, at det egentlige antal streams ikke fremgår og desværre ikke kan oplyses. Du finder dine bilag på Mit Koda under Søg din NCB afregning.

Hvor stor er Kodas andel af indtægterne?

Beregningen af udbetalingen fra YouTube baseres på de annonceindtægter, der kommer fra annoncer tilknyttet de enkelte videoer. Vi modtager en procentsats af omsætningen på baggrund af vores aftale med Google, og den sats sammenholdt med antal streams udløser en udbetaling.

Størrelsen af Kodas andel er en fortrolig del af vores forretningsaftale med YouTube. For at opnå den bedst mulige aftale har vi valgt at acceptere YouTubes krav om fortrolighed.

Facebook
Ny aftale om musik på Facebook. Aftalen sikrer, at Facebook betaler kompensation for musikrettigheder repræsenteret af Koda brugt på Facebook-ejede tjenester i Europa.

 

Polaris HUB – en joint venture mellem de nordiske rettighedsorganisationer Koda (DK), TONO (NO) og Teosto (FIN) – har i oktober 2019 indgået en licensaftale med Facebook for første gang nogensinde. Licensaftalen dækker også det islandske repertoire.

Læs nyhed om aftalen her

Her kan du få svar på en række spørgsmål til aftalen med Facebook:

Hvilke tjenester er dækket af aftalen med Facebook?

Aftalen dækker Facebook, Instagram, Oculus Virtual Reality Glasses og Facebook Messenger.

Er Facebook Live, Facebook Stories og Instagram Stories inkluderede i aftalen?

Ja.

Er WhatsApp inkluderet aftalen?

Nej.

Hvad betyder aftalen for mig som Koda-medlem?

Aftalen sikrer, at Facebook betaler kompensation for musikrettigheder repræsenteret af Koda brugt på Facebook-ejede tjenester i Europa.

Hvilke territorier og hvilke landes repertoirer dækker aftaler?

Aftalen dækker alle musikrettigheder repræsenteret af Koda i EMEA regionen: Europa, Mellemøsten og Afrika.

Hvordan fungerer udbetalingen fra Facebook?

Vi ved ikke, hvornår medlemmerne vil modtage betaling fra Facebook, eller hvor meget medlemmerne vil modtage, fordi Facebook endnu ikke er i stand til at skaffe data på musikbrugen. Vi samarbejder lige nu med Facebook for at udvikle et rapporteringssystem, som kan fungere med Facebook-tjenesterne, og som samtidig lever op til vores krav. Indtil systemet er fuldt udviklet, er vi i gang med at finde en metode, der kan udgøre grundlaget for Kodas udbetaling til vores medlemmer. Vi vil give yderligere information om dette så snart som muligt.

Hvor meget betaler Facebook for musikrettigheder repræsenteret af Koda?

Vi kan ikke give et svar på dette. Der foreligger en fortrolighedsklausul i aftalen, eftersom disse detaljer skal forblive kommercielt fortrolige.

Hvad betyder aftalen for normale Facebook- og Instagram-brugere?

Private personer kan nu tilføje musik repræsenteret af Koda til deres opslag på Facebook og Instagram. Du kan også tilføje musik til live-streams og stories, ligesom links til sange, på for eksempel Spotify, kan deles i Messenger. Kommercielt brug af musik skal stadig have synkroniseringslicens fra rettighedshavere.

 

Blogs
Betingelser for gratis brug af musik på blogs

Vi anerkender musikbloggernes bidrag til vækstlaget i dansk musik, og derfor har vi gjort det gratis for musikbloggere at bruge musikrepertoire forvaltet af Koda forudsat at følgende betingelser overholdes:

  • Bloggeren skal skrive om musik, og brug af musik skal udgøre et supplement hertil.
  • Musikbloggen må ikke være kommerciel. Det vil sige, at bloggen ikke må generere indtægter, f.eks. fra bannerannoncer eller fra promovering af kommercielle aktiviteter, hvor bloggeren og eventuelle samarbejdspartnere har økonomiske interesser.
  • Bloggeren skal indhente samtykke til gratis brug af musik på bloggen fra de komponister/sangskrivere, der har skrevet den pågældende musik samt fra eventuelt øvrige rettighedshavere (artister og musikselskab). Dette samtykke kan til enhver tid kan trækkes tilbage. Bloggeren behøver ikke indhente samtykke for musik, som rettighedshaverne i forvejen har uploaded på SoundCloud eller YouTube.