Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Rettigheder

Som komponist eller sangskriver har du ophavsretten til de musikværker, du skaber. Få styr på hvilke type rettigheder og forvaltningsorganisationer, der findes.

De ideelle rettigheder

Udover fremførelsesrettigheder og mekaniske rettigheder har du som komponist/sangskriver også det, der kaldes ideelle rettigheder til dine værker. De ideelle rettigheder indebærer, at andre ikke må ændre i dine værker/bearbejde dine værker uden din tilladelse. Det betyder også, at du har krav på at blive krediteret, når dine musikværker benyttes af andre.

Individuel tilladelse

Endelig indebærer de ideelle rettigheder også, at der er en række brugsområder, hvor du altid skal give individuel tilladelse, uanset om du er medlem af fx Koda og NCB eller ej. Det drejer sig fx om brug af din musik i pornografiske, politiske, religiøse og markedsføringsmæssige sammenhænge.

Hverken Koda, NCB eller Gramex forvalter ideelle rettigheder. Disse rettigheder forvalter du selv eller dit forlag, hvis I har indgået aftale herom. Er du medlem af en af autorforeningerne, AUTOR, DPA eller DKF, kan du søge rådgivning om disse rettigheder hos dem.

Fremførelsesrettigheder

Fremførelsesrettigheder omhandler brug af beskyttet musik i det offentlige rum. Det kan være musik, som fx spilles i forbindelse med koncerter, radio- og tv-udsendelser. Det kan også være baggrundsmusik i butikker og restauranter eller musik, der gøres tilgængelig på internettet.

Koda

Hvis du er sangskriver/komponist - en skabende kunstner - har du ret til betaling, når din musik spilles offentligt. Dette kaldes fremførelsesrettigheder. Disse rettigheder kan du vælge at forvalte selv eller kollektivt via medlemskab af et forvaltningsselskab. I Danmark er det Koda, der forvalter fremførelsesrettigheder på vegne af de skabende kunstnere inden for musikbranchen.

Koda er en nonprofit medlemsforening med ca. 40.000 medlemmer, der alle er komponister, sangskrivere eller musikforlag. Kodas opgave er, at sørge for at dem der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. Det sker ved, at Koda laver aftaler om betaling for offentlig brug af medlemmernes værker. Kodas kunder betaler for at anvende musikken, og Koda sender så pengene videre til komponisterne, sangskriverne og de musikforlag, som har rettigheder til værkerne. Det er medlemmerne, de tre autorforeninger, AUTOR, DPA, DKF samt Musikforlæggerne, som står bag Koda.

Gramex

Hvis du er sanger/musiker - en udøvende kunstner - har du ret til betaling, når udgivne musikindspilninger, som du medvirker på, spilles offentligt. I Danmark er det Gramex, som forvalter fremførelsesrettighederne på vegne af de udøvende kunstnere i musikbranchen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der er tale om brug af udgivne lydindspilninger til on demand streaming eller download, varetages dette som udgangspunkt ikke af Gramex. I disse tilfælde vil det typisk være dit musikselskab/din producent, der indgår aftaler direkte med streaming- og download-tjenesterne. Se mere i afsnittene om musikbutikker og streamingtjenester.

Gramex er en nonprofit medlemsorganisation med ca. 63.000 medlemmer, som består af sangere, musikere og musikselskaber. Gramex indhenter betaling på vegne af deres medlemmer, når indspillet musik anvendes offentligt i Danmark. Gramex er en uafhængig organisation, der ejes af de udøvende kunstnere og musikselskaberne.

 

Juridisk rådgivning

Som medlem af Koda har du adgang til juridisk rådgivning via Jurakontoret, administreret af DPA, AUTOR og DKF. Jurakontoret kan rådgive dig i forbindelse med ophavsret, rettigheder, kreditering og forlagskontrakter.

Læse mere om Jurakontoret

E-mailadresse: [email protected]

Hvis du er medlem af Dansk Musiker Forbund eller Dansk Artist Forbund, så kan de også hjælpe med juridisk rådgivning. 

Er du ikke medlem af Koda eller en af komponist- eller brancheforeninger eller fagforeningerne, som yder juridisk bistand, kan du fx henvende dig til Kunstnernes Retshjælp, som tilbyder gratis rådgivning.

Masterrettigheder

Masterettighederne (Producentrettighederne) er de rettigheder, der knytter sig til en udgivelse. Det er typisk et musikselskab eller en producent, der ejer disse rettigheder. Det er Gramex, der forvalter fremførelsesrettighederne på vegne af musikselskabet/producenten, og som dermed opkræver på vegne heraf, når en udgivelse bruges offentligt. Gramex forvalter dog som udgangspunkt ikke øvrige rettigheder på vegne af musikselskaberne/producenterne. Når der er tale om kopiering, on demand streaming eller download vil det derfor typisk være musikselskaberne/producenten selv, der indgår aftaler med brugeren som fx streaming- og download-tjenesterne.

Læs mere under kapitlet Udgivelser, hvor du også kan læse om musikselskaber og finde en tjekliste til egen udgivelse af egen musik.

Mekaniske rettigheder

Mekaniske rettigheder er rettigheder til kopiering/indspilning/fremstilling af eksemplarer af dine musikværker. Det kan fx være at udgive din musik på cd, uploade din musik til nettet, bruge din musik som ringetone og meget mere.

Hvis et musikselskab eller en anden producent ønsker at fremstille eksemplarer og/eller udgive beskyttet musik, skal de have tilladelse fra rettighedshaverne. Er du komponist eller sangskriver, kan du vælge at forvalte denne rettighed selv i direkte aftale med musikselskaberne/producenterne eller kollektivt via et medlemskab i forvaltningsselskabet NCB. Når du melder dig ind i Koda, bliver du automatisk medlem af NCB.

NCB (Nordisk Copyright Bureau) er en fællesnordisk forening, som ejes af Koda, STEF (Island), STIM (Sverige), TEOSTO (Finland) og TONO (Norge). NCB forvalter dermed de mekaniske rettigheder på vegne af alle de nordiske selskaber.

Synkroniseringsrettigheder

Synkroniseringsrettigheder omhandler sammenstillingen af musik og billeder/film. Hvis en film- eller videoproducent ønsker at anvende beskyttet musik i en tv-produktion, film, eller tv-reklame, skal de have tilladelse fra rettighedshaverne.  Hvis der skal benyttes en eksisterende lydindspilning, skal der indhentes tilladelse både hos komponist/sangskriver/forlag og hos den producent, der har udgivet lydindspilningen.

Forvaltning af synkroniseringsrettigheder

Hvis du er komponist/sangskriver og er medlem af Koda og NCB, er det som udgangspunkt NCB, der forvalter dine synkroniseringsrettigheder.
Vil du vide mere om, hvordan producenter klarere rettigheder til film- og tvproduktioner, så kan du læse NCBs guide: How to clear music for film & tv

På en række områder er det dog sådan, at du kan vælge selv at forvalte disse rettigheder eller overlade det til dit forlag. Læs mere om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder.

 

Rettigheder og roller i musikbranchen (video)