Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Sådan udbetaler Koda

Når du modtager udbetaling fra Koda, sender vi dig en e-mail. Derfor er det vigtigt, at din e-mail adresse er opdateret. Du kan opdatere din e-mail på Mit Koda under menupunktet 'Profil'. Har du ikke allerede en profil på Mit Koda, skal du selv oprette en.

Du modtager først udbetaling, når du har tjent over 100 kr. Hvis du har en udenlandsk bankkonto er beløbsgrænsen 1000 kr.

Nem Konto

Du modtager dine udbetalinger fra Koda på din Nemkonto. Vi får automatisk besked, hvis du skifter Nemkonto, fordi din Nemkonto følger dit CPR-nummer. Læs eventuelt mere om NemKonto her.

Hvis du bor på Grønland, Færøerne eller udenfor Danmark kan du ikke benytte NemKonto. I disse tilfælde skal du sende dine bankoplysninger til [email protected] 

Måneds eller kvartalsudbetaling

Udbetalinger fra Koda sker som udgangspunkt hver måned. Du har imidlertid som medlem mulighed for på Mit Koda selv at vælge, om udbetalingen skal ske månedsvis eller kvartalsvis (marts, juni, september og december).

Koda er underlagt lovkrav om, at udbetalingerne til rettighedshaverne bl.a. sker regelmæssigt og hurtigst muligt. Det fremgår af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrets § 15, og derfor kan Koda hverken fravige sin udbetalingsplan eller udskyde tidspunktet for udbetalingen af vederlag til dig.

Vær opmærksom på, at Kodas indberetning til SKAT af rettighedshavernes vederlag sker ved udbetalingen, dvs. løbende over året.

Underretning efter Persondataloven

Da der sker en elektronisk udveksling af dine NemKonto-data mellem NemKonto-systemet, via vores bank, og Koda, så har du krav på nedennævnte underretning ifølge persondataloven § 29.

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske udveksling af dine NemKonto-oplysninger er alene eventuelle forestående udbetalinger fra os til din NemKonto.