Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Bjørn Svin Christiansen

Jeg er elektronisk musikproducer. Jeg udspringer af 1990ernes klubmusik, men arbejder nu meget bredt, med ikke-elektroniske musikere og som musik/lyddesigner til digitale spil m.v. For nyligt sad jeg i Legatudvalget for Musik i Statens Kunstfond (2020-2023). Dette arbejde har givet mig en aktuel, bred indsigt i det danske musikliv og det udviklede min lyst og evne til at samarbejde bredt, på tværs af genrer og udtryksformer.

I mit arbejde i Kodas bestyrelse, vil jeg gerne være med til at aktualisere Kodas kulturelle vision, og den måde hvorpå visionen forplanter sig til konkrete muligheder for Kodas medlemmer (legater, udgivelsesmidler m.v.). Derudover vil jeg gerne bidrage med min viden og indsigt fra den elektroniske musikscene, som jeg selv udspringer af.

Jeg ser f.eks et potentiale for en større inklusion af den elektroniske klubmusik i Koda. Klubscenen vokser sig større og større og er unik i den forstand at koncerter er erstattet med DJ-sets og at rettighedshaverne ofte aldrig får betaling for når deres musik spilles. Et aktualiseret rapporteringssystem, som tager bedre højde for brugen af musik på klubscenen, vil kunne udvide Kodas indtjeningsgrundlag og give rettighedshaverne bedre og mere nøjagtig betaling for brugen af deres musik.

Men overordnet så vil jeg gerne lytte og lære om ting jeg endnu ikke ved. Jeg vil gerne samarbejde og bidrage med min viden og indsigt til at hjælpe Koda med at skabe optimale og lige hvilkår for musikskabere i den tid vi lever i.