Kalaallit Nunaat

SKIFT SPROG: Få informationen på dansk

Malugiuk: Ilinnut paasissutissat nutarternissaat eqqaamajuk

Mailadressit najukkalluunnit allanngorsimappat Mit Koda-mi ilinnut paasissutissat nutartikkit, paasissutissat nutaarsiassallu pingaartut, ass. akissarsiffissat, arajutserusunnagit.

Akissarsiassat

Uatsinnit akissarsinissarnut pingaaruteqarpoq:  

  • Erinniavit Kodaramut nalunaarutiginissaat
  • Tusarnaartitsinivit Kodaramut nalunaarsornissaat
Ukiumut sisamariarluta akissarsisitsisarpugut

Akissarsisitsinissamut ullorsiutit atuakkit   

Kodaramut ilitsersuut
Erinniat nalunaarutigiuk (anmeld værk)

Erinniavit suliareqqaarnerata nalunaarutiginissaanut matumuuna ilitsersorneqassaatit.

Kodara-p saqqaaniit tuussavat una: Erinniat nalunaarutigiuk.

Iserfissat nassuiarneqarnissaat kissatigigukku, toortaat qulequttatigut ingerlateqattaassavat.

Erinniap nalunaarfissaani immersugassat aappalaartumik ulloriallit * immersussapput ukuninnga aqqa, piginnittut aqqi,

(illit atit allassimareerpoq), sumik suliaqarneq aamma sivisussusaa missiliorlugu. Immersugassat sinneri aatsaat immersussapput allanik erinnioriutsinut.

Erinniarnik piginneqataasut allat aqqi ilanngussinnaavatit immersugassami ”Piginneqataasut ilanngutikkit” taakkulu sulerisimanersut. Ilaasortaq ilisarineqaqqullugu ilaasortaanermut normua imaluunniit cpr-nr atussavatit, imaluunniit ujarsinnaavatit Ilaasortaq ujaruk atorlugu, taanna allassimavoq talerpiata tungaani avitseqatigiit killinganni. Nassaarisinnaanngikkukku aqqa allaannassavat: Kinguliaqutaa siulliullugu, taava siuliaqutaa.

Piginneqataasut tamarmik allanneqareerpata tuussavat avitseqatigiinneq tunngaviusoq naatsorsoruk. Avitseqatigiinnermi isumaqatigiissutaareersut immersugassami namminneq saqqummertarput.

Erinniavit nalunaarutiginera naammassigukku tuussavat Nassiuguk , taanna alliuvoq, taavalu erinniarneq nalunaaruteqarnerit uppernarsissavat. Taava uppernarsaat  skærmikkut saqqummissaaq, aamma mailikkut nalunaarusiat nassiunneqassaaq.

Kodap suliarereerpagu erinniat Kodara-mi Erinniakka –mi takusinnaalissavat.

Video: Einniat/taalliat nalunaarutigiuk 

 

Tusarnaartitsinerit nalunaarutigiuk (rapporter koncert)

Tusarnaartitsinerup Kodamut nalunaarutiginissaanut matumuuna ilitsersorneqassaatit.

Kodarap saqqaaniit tuussavat Tusarnaartitsineq nalunaarutigiuk

Aallarniutigissavat nipilersoqatigiit aqqa allallugu, imaluunniit nipilersoqatigiit aqqa atorneqareersimasoq toqqarlugu.

Ulloq, piffissaq aamma tusarnaartitsinerit qassit nalunaarutigissavatit

Nipilersorfik allaguk aamma aaqqissuussisoq. Nipilersorfigisimasat nalunaarsoreersimasuni ujarsinnaavat nipilersorfimmilluunniit nutaamik ikkussisinnaallutit. Minnerpaamik allassavatit aqqa, adressia aamma postnormua, aammali ilanngussinnaavat attaveqarfissap aqqa telefon normualu.

Nipilersorfik aamma aaqqissuussisoq assigiippata, taanna nalunaarutigisinnaavat Nipilersorfik aamma tusarnaartitsinermik aaqqissuusisuuva? angerlugu.

Eqqaamallugu tusarnaartitsinermik aaqqissuussisoq tassaasarmat tusarnaartitsinermik KODA-mut akiliisussaq. Tassaanerusarpoq nipilersorfik qaqutigoornerulluni inniminniisoq manageriluunniit.

Taava nipilersukkat tusarnaartitsinermi atorneqartut nalunaarsussavatit. Toqqaruk nipilersukkat imaluunniit erinniat ataasiakkaarlugit. Nammineq erinniatit toqqartorsinnaavatit aammali erinniat Kodap qarasaasiaaniittut tamaasa toqqartorsinnaavatit. Erinniaq aalajangersimasoq nassaarisinnaanngikkukku taava tuussavat Nutaamik ikkussiit , erinniap suunera, aqqa aamma sivisussusia tassunga allassavatit.

Taava Kodamut nalunaarusiavit Kodamut nassiunnissaanut piariissaatit, aammali kingusinnerusukkut nutarternissaanut utaqqisissinnaavat toqqorlugu.

Nassiuguk toorukku, taava tusarnaartitsissutissat allassimasuutigilernissaannut periarfissaqalissaatit, erinniat nalunaarutigineqartut atorlugit.

Skærmikkut Uppernarsaat nuissaaq aamma mailikkut nalunaarutigisat allagarsiarissavat.

Tusarnaartitsisarnernit nalunaarutigisartakkavit allattorsimanerisa takunissaanut periarfissaqarputit uani: Tusarnaartitsinikka 

Video: Tusarnaartitsineq nalunaarutigiuk 

Kodap Kalaallit Nunaanni kulturisiornermut aningaasaatai

Kalaallit Nunaanni kulturimut Kodap tapiissutigisartagai
Kodap malittarisassai naapertorlugit nipilersukkanit atorneqartunit isertitat 10 procentii kulturilerinermut atorneqartussaapput. Taakkualu ilaat Kalaallit Nunaanni tapiissutigineqartarlutik.

Kalaallit Nunaanni kulturilerinermut Kodap tapiissutigisartagai annerusumik nipilersugassianut taallartalinnut immikkut Kalaallit Nunaanni nipilersortarnermut atassuteqartunut, Kodamut ilaasortat pilersitaat taperenqartarput. Atuaruk regulativ aamma forretningsorden Kalaallit Nunaanni kulturilerinermut Kodap tapiissutigisartagaanut aalajangersakkat. 

Suut taperneqarsinnaappat?
Suliaqarnissamut legatimik, soorlu kalaallit nipilersugassiaat immikuullarissut taallartallit immiunnissaannut qinnuteqarsinnaavutit. 

Kikkut taperneqarnissamut qinnuteqarsinnaappat?
Kalaallit Nunaanni kulturilerinermut Kodap tapiissutigisartagai Kodamut ilaasortanit Kalaallit Nunaanni najugalinnit qinnuteqarfigineqarsinnaapput. Aningaasaateqarfik aamma nipilersoqatigiit kisimiillutillu nipilersortartut kiisalu festivalit qinnuteqaateqarfigisinnaavaat. Akerlianilli nuutinik saqqummiisarfik ilaasortaq sinnerlugu qinnuteqartoq taperneqarsinnaanngilaq - uppernarsaateqaraluaruniluunniit. Kalaallit Nunaanni kulturilerinermut taperneqartut ukiup tulliani taperneqaqqissinnaanngillat. Soorlu ukioq 2018imi taperneqartut aatsaat 2020mi qinnuteqaqqissinnaapput. Tapiissutiteqarnissaq akuerineqarpat aningaasat sulinermi legatisiassatut tunniunneqassapput. Ukiumut legati ataaseq taamaallaat qinnuteqaatigineqarsinnaavoq. Nalinginnaasumik 10.000 - 20.000 kr. Tapiissutigineqartarput. Suliariniagaq taperenqartoq naammassineqarsinnaanngippat imaluunniit suliariniakkap naammassineranut uppernarsaatissaqanngippat, ukiuni tulliuttuni tallimani qinnuteqartoqaqqissinnaassanngilaq. 

Qaaqugu?
Tapiissutit ukiumut marloriarlutik maannaagallartoq agguaanneqartarput, juunimi decembarimilu. Tullianut kingullermik qinnuteqarfissaq tassaavoq 4. juuni 2019 nal. 12 (Kalaallit Nunaanni nal.). Qinnuteqarnissaq ammavoq UANI. Kingullermik qinnuteqarfissaq qaammatip miss. sioqqullugu internetikkut toqqaannartumik qinnuteqarsinnaaneq ammaanneqassaaq. 

Hvordan?

UANI QINNUTEQARIT

Suliaqarnissamut legatisiassamik qinnuteqarniaruit immersugassaq internetikkut toqqaannartumik immersorsinnaavat. Immersugassaq pillugu apeqqutissaqaruit Kalaallit Nunaanni Kodap sinniisua Inunnguaq Petrussen uunga saaffigisinnaavat.+299 56 42 24 (ulluinnarni nal. 16-17, Kalaallit Nunaanni nal.), imaluunniit e-mailikkut: ipe@koda.dk

Kodap Saqqummersitsisarfinnut ilaasortanullu sullissivia aamma ammanerani saaffigisinnaavat; tlf. 33 30 63 00, imaluunniit e-mail una atorlugu: medlem@koda.dk

Malugiuk: Qinnuteqaammut ilanngullugit nassiunneqassapput immiussat imaluunniit nipilersugassianut nuutit kiisalu aningaasartuutissatut missingersuutit. Taakkua arlaat qinnuteqaammut ilanngunneqanngippat qinnuteqaat suliarineqassanngilaq. Qinnuteqaammut ilanngullugit nassiussat sapinngisamik suliariniakkamut tunngasuussapput. Qinnuteqaatit ullup killiliussap kingorna tiguneqartut suliarineqassanngillat.
 

Qinnuteqaammut immersuineq.
Immersuinermi makkua immikkut pingaartinneqarput:

  • Suliariniariikkap ingerlatereernissaa. Aningaasartuutigineqareernikut atortunilluunniit pisissutigisat taperneqartanngillat
  • Qinnuteqartup ilisaritinnera kiisalu suliarinikuusat saqqummiunnerat
  • Suliariniakkap nassuiarluaqqissaarnissaa, Kodamut ilaasortatut sulianut tunngassutaasoq ersersarlugu
  • Immiussat suliariniakkamut attuumassuteqarnissaat kiisalu/imaluunniit qinnuteqartup nipilersornikkut suliaanik ersersitsinissaat
  • Qinnuteqaat aallaavigalugu suliariniakkap naammassineqarsinnaanissaa ataatsimiititami ilaasortat ilimagissavaat

Immiussanik arlalinnik nassiussiguit kaammattuutigissavarput ataatsimiititamut tusartikkusutavit tulleriiaarnissaat inissitsiteriissagit.

Saqqummersitsinissamut taperneqarnissamut qinnuteqaruit, nipilersugassianut kina piginneqqaartuunersoq qinnuteqaammi takuneqarsinnaassaaq.

Nipilersugassiat annersaasa nammineq nipilersugassiarinikuunissaat piumasaqaataavoq.

Taperneqarnissamut uppernarsaammi allassimappat Kodap tapiinikuunera saqqummersitavit saqqaanut assigisaanulluunniit ivertissagit, taava Kodap ilisarnaataa atussavat. Kodap ilisarnaataa uani nassaarisinnaavat hjemmeside

Qinnuteqaatiga kikkut nalilersussavaat?
Ataatsimiititaliap ilaasortaasa Juaaka Lyberthip aamma Inunnguaq Petrussenip kiisalu taakkua toqqagaata allap ataatsip qinnuteqaatit nalilersussavaat.

Tapiissutit qaqugu tigussavakka?
Suliaqarnissamut legatit aalajangiiffigineqarpata ingerlaannaq tapiissutit tunniunneqassapput.

 

Nutaarsiassat
Kodamit nutaarsiassat kalaallisut pisartagarilikkit
Koda-P ukiumoortumik nalunaarutaanut tapiliussaq

 

Kalaallit Nunaanni attaveqarfissaq

Inunnguaq Petrussen:

Telefon: +299 56 42 24

ulluinnarni nal. 16.00-17.00

ipe@koda.dk