Kalaallit Nunaat

SKIFT SPROG: Få informationen på dansk

Malugiuk: Ilinnut paasissutissat nutarternissaat eqqaamajuk

Mailadressit najukkalluunnit allanngorsimappat Mit Koda-mi ilinnut paasissutissat nutartikkit, paasissutissat nutaarsiassallu pingaartut, ass. akissarsiffissat, arajutserusunnagit.

Akissarsiassat

Uatsinnit akissarsinissarnut pingaaruteqarpoq:  

 • Erinniavit Kodaramut nalunaarutiginissaat
 • Tusarnaartitsinivit Kodaramut nalunaarsornissaat
Ukiumut sisamariarluta akissarsisitsisarpugut

Akissarsisitsinissamut ullorsiutit atuakkit   

Kodaramut ilitsersuut
Erinniat nalunaarutigiuk (anmeld værk)

Erinniavit suliareqqaarnerata nalunaarutiginissaanut matumuuna ilitsersorneqassaatit.

Kodara-p saqqaaniit tuussavat una: Erinniat nalunaarutigiuk.

Iserfissat nassuiarneqarnissaat kissatigigukku, toortaat qulequttatigut ingerlateqattaassavat.

Erinniap nalunaarfissaani immersugassat aappalaartumik ulloriallit * immersussapput ukuninnga aqqa, piginnittut aqqi,

(illit atit allassimareerpoq), sumik suliaqarneq aamma sivisussusaa missiliorlugu. Immersugassat sinneri aatsaat immersussapput allanik erinnioriutsinut.

Erinniarnik piginneqataasut allat aqqi ilanngussinnaavatit immersugassami ”Piginneqataasut ilanngutikkit” taakkulu sulerisimanersut. Ilaasortaq ilisarineqaqqullugu ilaasortaanermut normua imaluunniit cpr-nr atussavatit, imaluunniit ujarsinnaavatit Ilaasortaq ujaruk atorlugu, taanna allassimavoq talerpiata tungaani avitseqatigiit killinganni. Nassaarisinnaanngikkukku aqqa allaannassavat: Kinguliaqutaa siulliullugu, taava siuliaqutaa.

Piginneqataasut tamarmik allanneqareerpata tuussavat avitseqatigiinneq tunngaviusoq naatsorsoruk. Avitseqatigiinnermi isumaqatigiissutaareersut immersugassami namminneq saqqummertarput.

Erinniavit nalunaarutiginera naammassigukku tuussavat Nassiuguk , taanna alliuvoq, taavalu erinniarneq nalunaaruteqarnerit uppernarsissavat. Taava uppernarsaat  skærmikkut saqqummissaaq, aamma mailikkut nalunaarusiat nassiunneqassaaq.

Kodap suliarereerpagu erinniat Kodara-mi Erinniakka –mi takusinnaalissavat.

Tusarnaartitsinerit nalunaarutigiuk (rapporter koncert)

Tusarnaartitsinerup Kodamut nalunaarutiginissaanut matumuuna ilitsersorneqassaatit.

Kodarap saqqaaniit tuussavat Tusarnaartitsineq nalunaarutigiuk

Aallarniutigissavat nipilersoqatigiit aqqa allallugu, imaluunniit nipilersoqatigiit aqqa atorneqareersimasoq toqqarlugu.

Ulloq, piffissaq aamma tusarnaartitsinerit qassit nalunaarutigissavatit

Nipilersorfik allaguk aamma aaqqissuussisoq. Nipilersorfigisimasat nalunaarsoreersimasuni ujarsinnaavat nipilersorfimmilluunniit nutaamik ikkussisinnaallutit. Minnerpaamik allassavatit aqqa, adressia aamma postnormua, aammali ilanngussinnaavat attaveqarfissap aqqa telefon normualu.

Nipilersorfik aamma aaqqissuussisoq assigiippata, taanna nalunaarutigisinnaavat Nipilersorfik aamma tusarnaartitsinermik aaqqissuusisuuva? angerlugu.

Eqqaamallugu tusarnaartitsinermik aaqqissuussisoq tassaasarmat tusarnaartitsinermik KODA-mut akiliisussaq. Tassaanerusarpoq nipilersorfik qaqutigoornerulluni inniminniisoq manageriluunniit.

Taava nipilersukkat tusarnaartitsinermi atorneqartut nalunaarsussavatit. Toqqaruk nipilersukkat imaluunniit erinniat ataasiakkaarlugit. Nammineq erinniatit toqqartorsinnaavatit aammali erinniat Kodap qarasaasiaaniittut tamaasa toqqartorsinnaavatit. Erinniaq aalajangersimasoq nassaarisinnaanngikkukku taava tuussavat Nutaamik ikkussiit , erinniap suunera, aqqa aamma sivisussusia tassunga allassavatit.

Taava Kodamut nalunaarusiavit Kodamut nassiunnissaanut piariissaatit, aammali kingusinnerusukkut nutarternissaanut utaqqisissinnaavat toqqorlugu.

Nassiuguk toorukku, taava tusarnaartitsissutissat allassimasuutigilernissaannut periarfissaqalissaatit, erinniat nalunaarutigineqartut atorlugit.

Skærmikkut Uppernarsaat nuissaaq aamma mailikkut nalunaarutigisat allagarsiarissavat.

Tusarnaartitsisarnernit nalunaarutigisartakkavit allattorsimanerisa takunissaanut periarfissaqarputit uani: Tusarnaartitsinikka 

Aningaasat Kalaallit Nunaannut atugassat

Kalaallit Nunaannit isertittakkaniit ukiut tamaasa 10 % immikkoortinneqartarput. Aningaasat taakku Kalaallit Nunaanni  Kodap ilaasortaasa sulinissaannut aningaasaliissutitut agguaanneqartarput.

Kikkut qinnuteqarsinnaappat?

Sulinissamut- angalanissamut aamma paasiniaanissamut kiisalu cd-liornissamut atorneqartussanik qinnuteqarsinnaavutit. Kalaallit Nunaamiut namminneq erinarsuusiaat taakkualu taallartaat kisiisa tapertarpavut, imaappoq illit nammineq erinniarisimasariaqarpatit erinnioqataaffigalugilluunniit.

Kikkut tapiiffigitissinnaappat?

Kodap Kalaallit Nunaanni ilaasortaanut aningaasat atorneqartussat taamaallaat qinnuteqarfigineqarsinnaapput ilaasortanit Kalaallit Nunaanni najugaqartunit. Ukunnunga ilaasortanit qinnuteqarfigineqarsinnaanngillat: Danske Jazz-, Beat-, aamma Folkemusik Autorer (DJBFA), Danske Populærautorer (DPA), Dansk Komponist Forening (DKF) kiisalu Musikforlæggerne.

Kalaallit Nunaannut atorneqartussianik tapiiffigitikkaanni, ukiup tulliani tapiiffigitinnissat ilimagineqartussaanngilaq.

ilaasortai Kalaallit Nunaanni najugaqartut kisimik qinnuteqarsinnaapput. CD-nik saqqummersitsisarfik ilaasortaq sinnerlugu qinnuteqarsinnaanngilaq, akuersissummik peqaraluaruniluunniit. Tapiissutissaq sulinissamut tapiissutitut akuersissutigineqartarpoq, tunniunneqassallunilu akuersisoqarniariarpat. Ukioq siulleq tapiiffigitikkaanni, aappaaguani qinnuteqartoqarsinnaanngilaq. Ukiumut ataasiaannarluni qinnuteqartoqarsinnaavoq.

Aningaasaliissutissat tunngaviusumik 10.000 – 20.000 kr-init aallaavigisarpaat. Suliariniagaq tapiiffigitinnermut tunngaviusoq naammassineqanngippat, imaluunniit suliarisimasap naammassisimaneranut uppernarsaatissaqartitisoqanngippat, taava ukiuni tullerni tallimani qinnuteqarsinnaanermut mattussisoqassaaq.

Qaqugu?

Tulliani qinnuteqaqqittoqarsinnaalissaaq ataasinngorneq 6. juni 2017. Qinnuteqaat, qinnuteqarfissamut immersugassamut allattoreersimasoq, Koda-mi tiguneqareersimassaaq 30. juni 2017. Aamma takuuk tassunga atasoq budgetskema. Augustip aallartilaarnerani, 2017, qinnuteqaatit akinerareersimanissaat ilimagineqarsinnaavoq. 

Ansøgningsfristen er nu overskredet. 

Qanoq iliorlunga?

Qinnuteqarniaruit immersugassaq atussavat, taanna online-kkut 6. juni missaaniit pissarsiarineqarsinnaalissaaq. CD-liorniarnermut imaluunniit paasisassarsiorluni angalaniarnermut/- ineqarnermut qinnuteqarniaruit ilanngullugu missigersuusiornermut immersugassaq atussavat, taanna ilaareerpoq. Immersugassaq aamma nassiutsissinnaavat Inunnguaq Petrussen attavigalugu tlf. +299 56 42 24 -mut (ulluinnarni nal, 16-17) imaluunniit e-mailikkut fuzzi@greennet.gl atorlugu.

Malugiuk: Qinnuteqaatit mailikkut aamma nassiussinaavat (immersugassaq immersorsimasoq) aamma nipitaa ilanngullugu. Qinnuteqaat nipitaalu uunga nassiutissapput: medlem@koda.dk

Qinnuteqaammut ilaassapput missigersuut, cd-mut tunngasut ( nipitaliussat mailikkut) aamma/imaluunniit nuutitigut paasissutissat. Qinnuteqaatit taakkuninnga naammassinninngitsut suliarineqartassanngillat. Paasissutissat ilanngunneqartut suliniummut qinnuteqaammut sapinngisamik attuumassuteqartussaapput. Qinnuteqaatit kingusinaarlutik takkuttut suliarineqarsinnaanngillat.

Makku immikkut pingaartinneqassapput: 
 • Suliniut aallartinneqareersimassaaq. Aningaasartuutaareersimasunut tapiissuteqartoqartanngilaq imaluunniit atortussanik pisiniarnermut.
 • Qinnuteqartup tunuliaquttani nalunaarutigissavai aamma suliarisarsimasani.
 • Qinnuteqaammi suliaq ersarissumik allaaserineqassaaq, qinnuteqartullu sulinerata Koda-mut ilaasortatut attuumassuteqarnera.
 • Qinnuteqartup suliaa pimoorussaasussaavoq, aamma qinnuteqartup sulinerinera ersarissumik allassimassaaq.
 • Nipitaliussatigut suliarisap suunera ersersinneqassaaq aamma/imaluunniit qinnuteqartup nipilersornermi suniarneranut nipitaliussat tusartitsiniartuussapput.
 • Nipitaliussanik arlalinnik nassiussaqaruit, innersuussutigissavarput aalajangiisussat tusarnaagassaat pingaarnersijuillutit tulleriinnilersussagitit ersarissumik. 
 • Qinnuteqaatip misissorneratigut aalajangiisussat nalilersorsinnaasariaqarpaat suliariniagaq iluatsissinnaassanersoq.
 • Saqqummersitsiniarluni qinnuteqarnermi ersarissumik allassimassaaq kina erinniamut piginneqaartussaanersoq.
 • Piumasaqaataavoq immiussassat amerlanerpaartaat nammineq erinniorsimanissaat.
 • Aningaasanik akuersissummi allassimappat, saqqummersitap saqqaani assigisaaniluunniit Kodamit tapiiffigitissimaneq nalunaarutigineqassasoq, taava Kodap ilisarnaataa atussavat. Taanna pissarsiarisinnaavatwww.koda.dk atorlugu.
Qinnuteqaatinik kikkut nalilersuisassappat?

Suleqatigiisitaq, inuttaralugit Juaaka Lyberth, Inunnguaq Petrussen aamma alla, taaneqartut toqqagaannik pingatserneqartussaq, qinnuteqaatinik suliaqartartussaavoq.

Tapiissutissaq qaqugu tunniunneqassava?

Tapiissutissaq akuerineqarniariarpat sulinissamut aningaasaliissutissat tunniunneqassapput.

Nutaarsiassat
Koda-P ukiumoortumik nalunaarutaanut tapiliussaq

Kalaallit Nunaanni attaveqarfissaq

Inunnguaq Petrussen:

Telefon: +299 56 42 24

ulluinnarni nal. 16.00-17.00

inpe@inatsisartut.gl