}

Kalaallit Nunaat

SKIFT SPROG: Få informationen på dansk

Malugiuk: Ilinnut paasissutissat nutarternissaat eqqaamajuk

Mailadressit najukkalluunnit allanngorsimappat Mit Koda-mi ilinnut paasissutissat nutartikkit, paasissutissat nutaarsiassallu pingaartut, ass. akissarsiffissat, arajutserusunnagit.

Akissarsiassat

Uatsinnit akissarsinissarnut pingaaruteqarpoq:  

 • Erinniavit Kodaramut nalunaarutiginissaat
 • Tusarnaartitsinivit Kodaramut nalunaarsornissaat
Ukiumut sisamariarluta akissarsisitsisarpugut

Akissarsisitsinissamut ullorsiutit atuakkit   

Kodaramut ilitsersuut
Erinniat nalunaarutigiuk (anmeld værk)

Erinniavit suliareqqaarnerata nalunaarutiginissaanut matumuuna ilitsersorneqassaatit.

Kodara-p saqqaaniit tuussavat una: Erinniat nalunaarutigiuk.

Iserfissat nassuiarneqarnissaat kissatigigukku, toortaat qulequttatigut ingerlateqattaassavat.

Erinniap nalunaarfissaani immersugassat aappalaartumik ulloriallit * immersussapput ukuninnga aqqa, piginnittut aqqi,

(illit atit allassimareerpoq), sumik suliaqarneq aamma sivisussusaa missiliorlugu. Immersugassat sinneri aatsaat immersussapput allanik erinnioriutsinut.

Erinniarnik piginneqataasut allat aqqi ilanngussinnaavatit immersugassami ”Piginneqataasut ilanngutikkit” taakkulu sulerisimanersut. Ilaasortaq ilisarineqaqqullugu ilaasortaanermut normua imaluunniit cpr-nr atussavatit, imaluunniit ujarsinnaavatit Ilaasortaq ujaruk atorlugu, taanna allassimavoq talerpiata tungaani avitseqatigiit killinganni. Nassaarisinnaanngikkukku aqqa allaannassavat: Kinguliaqutaa siulliullugu, taava siuliaqutaa.

Piginneqataasut tamarmik allanneqareerpata tuussavat avitseqatigiinneq tunngaviusoq naatsorsoruk. Avitseqatigiinnermi isumaqatigiissutaareersut immersugassami namminneq saqqummertarput.

Erinniavit nalunaarutiginera naammassigukku tuussavat Nassiuguk , taanna alliuvoq, taavalu erinniarneq nalunaaruteqarnerit uppernarsissavat. Taava uppernarsaat  skærmikkut saqqummissaaq, aamma mailikkut nalunaarusiat nassiunneqassaaq.

Kodap suliarereerpagu erinniat Kodara-mi Erinniakka –mi takusinnaalissavat.

Video: Einniat/taalliat nalunaarutigiuk 

 

Tusarnaartitsinerit nalunaarutigiuk (rapporter koncert)

Tusarnaartitsinerup Kodamut nalunaarutiginissaanut matumuuna ilitsersorneqassaatit.

Kodarap saqqaaniit tuussavat Tusarnaartitsineq nalunaarutigiuk

Aallarniutigissavat nipilersoqatigiit aqqa allallugu, imaluunniit nipilersoqatigiit aqqa atorneqareersimasoq toqqarlugu.

Ulloq, piffissaq aamma tusarnaartitsinerit qassit nalunaarutigissavatit

Nipilersorfik allaguk aamma aaqqissuussisoq. Nipilersorfigisimasat nalunaarsoreersimasuni ujarsinnaavat nipilersorfimmilluunniit nutaamik ikkussisinnaallutit. Minnerpaamik allassavatit aqqa, adressia aamma postnormua, aammali ilanngussinnaavat attaveqarfissap aqqa telefon normualu.

Nipilersorfik aamma aaqqissuussisoq assigiippata, taanna nalunaarutigisinnaavat Nipilersorfik aamma tusarnaartitsinermik aaqqissuusisuuva? angerlugu.

Eqqaamallugu tusarnaartitsinermik aaqqissuussisoq tassaasarmat tusarnaartitsinermik KODA-mut akiliisussaq. Tassaanerusarpoq nipilersorfik qaqutigoornerulluni inniminniisoq manageriluunniit.

Taava nipilersukkat tusarnaartitsinermi atorneqartut nalunaarsussavatit. Toqqaruk nipilersukkat imaluunniit erinniat ataasiakkaarlugit. Nammineq erinniatit toqqartorsinnaavatit aammali erinniat Kodap qarasaasiaaniittut tamaasa toqqartorsinnaavatit. Erinniaq aalajangersimasoq nassaarisinnaanngikkukku taava tuussavat Nutaamik ikkussiit , erinniap suunera, aqqa aamma sivisussusia tassunga allassavatit.

Taava Kodamut nalunaarusiavit Kodamut nassiunnissaanut piariissaatit, aammali kingusinnerusukkut nutarternissaanut utaqqisissinnaavat toqqorlugu.

Nassiuguk toorukku, taava tusarnaartitsissutissat allassimasuutigilernissaannut periarfissaqalissaatit, erinniat nalunaarutigineqartut atorlugit.

Skærmikkut Uppernarsaat nuissaaq aamma mailikkut nalunaarutigisat allagarsiarissavat.

Tusarnaartitsisarnernit nalunaarutigisartakkavit allattorsimanerisa takunissaanut periarfissaqarputit uani: Tusarnaartitsinikka 

Video: Tusarnaartitsineq nalunaarutigiuk 

Kodap Kalaallit Nunaanni kulturisiornermut aningaasaatai

Kalaallit Nunaannit isertittakkaniit ukiut tamaasa 10 % immikkoortinneqartarput. Aningaasat taakku Kalaallit Nunaanni  Kodap ilaasortaasa sulinissaannut aningaasaliissutitut agguaanneqartarput.

 • Regulativ aamma forretningsorden atuakkit, Kalaallit Nunaanni kulturilerinermut tapiissutit agguaanneqartarnerannut tunngasut.
Kikkut qinnuteqarsinnaappat?

Sulinissamut- angalanissamut aamma paasiniaanissamut kiisalu cd-liornissamut atorneqartussanik qinnuteqarsinnaavutit. Kalaallit Nunaamiut namminneq erinarsuusiaat taakkualu taallartaat kisiisa tapertarpavut, imaappoq illit nammineq erinniarisimasariaqarpatit erinnioqataaffigalugilluunniit.

Kikkut tapiiffigitissinnaappat?

Kina taperneqarnissamut qinnuteqarsinnaava?  

Kodap Kalaallit Nunaanni kulturilerinermut aningaasaliissutissai, Kodamut ilaasortanit Kalaallit Nunaanni najugalinnit taamaallaat qinnuteqaatigineqarsinnaapput. Aningaasaatit aamma festivalinit, nipilersoqatigiinnit kisimiillutillu nipilersortartunit qinnuteqaatigineqarsinnaapput. Akerlianilli ilaasortaq sinnerlugu nuusiorfik qinnuteqarsinnaanngilaq; pisinnaatitsissummilluunniit tigummiaraluaraanni.

Kalaallit Nunaannut aningaasaliissutissanit taperneqartoq, ukiumi tulliuttumi taperneqarsinnaanngilaq. Tapiissut suliaqarnissamut aningaasaliissutaavoq, akuersissutaareeraangallu tunniunneqartarluni. Ukiut arlaanni taperneqartoq, ukiumi tulliuttumi taperneqarnissaminut qinnuteqarsinnaanngilaq.Ukiumoortumik tapiisoqarnerani suliaqarnissamut ataasiinnarmut qinnuteqartoqarsinnaavoq.  

10.000 – 20.000 koruunit akornanni tapiisoqarnissaa aallaaviuvoq.  

Suliariniagaq taperneqartoq piviusunngortinneqanngippat imaluunniit suliap naammassineranut uppernarsaammik saqqummiussaqanngikkaanni, ukiuni tulliuttuni tallimani taperneqarnissamut periarfissaarutissaaq. 

 

Qinnuteqaatit nassiunneqarsinnaanngorput Qaqugu?

Tullianik qinnuteqartoqarsinnaalissaaq marlunngorneq 01 Maj (nal. 12:00 Nunatsinni nal.) 2018. Uani qinnuteqarit

Qinnuteqaat immersugaq Kodamut apuussimassaaq kingusinnerpaamik tallimanngorneq 01 Juni (nal. 12:00 Nunatsinni nal.).  Tassunga atasillugu aamma budgetskema takuuk. Qinnuteqaatit 2018imi aggustip ingerlanerani akineqarnissaat naatsorsuutigineqassaaq.

Qanoq iliorlunga?

Qinnuteqarniaruit immersugassaq atussavat, taanna online-kkut 1.maj 2018 pissarsiarineqarsinnaalissaaq. CD-liorniarnermut imaluunniit paasisassarsiorluni angalaniarnermut/- ineqarnermut qinnuteqarniaruit ilanngullugu missingersuusiornermut immersugassaq atussavat, taanna ilaareerpoq. Immersugassaq aamma nassiutsissinnaavat Inunnguaq Petrussen attavigalugu tlf. +299 56 42 24 -mut (ulluinnarni nal, 16-17) imaluunniit e-mailikkut ipe@koda.dk atorlugu.

Malugiuk: Qinnuteqaatit mailikkut aamma nassiussinaavat (immersugassaq immersorsimasoq) aamma nipitaa ilanngullugu. Qinnuteqaat nipitaalu uunga nassiutissapput: medlem@koda.dk

Qinnuteqaammut ilaassapput missigersuut, cd-mut tunngasut ( nipitaliussat mailikkut) aamma/imaluunniit nuutitigut paasissutissat. Qinnuteqaatit taakkuninnga naammassinninngitsut suliarineqartassanngillat. Paasissutissat ilanngunneqartut suliniummut qinnuteqaammut sapinngisamik attuumassuteqartussaapput. Qinnuteqaatit kingusinaarlutik takkuttut suliarineqarsinnaanngillat.

Makku immikkut pingaartinneqassapput: 
 • Suliniut aallartinneqareersimassaaq. Aningaasartuutaareersimasunut tapiissuteqartoqartanngilaq imaluunniit atortussanik pisiniarnermut.
 • Qinnuteqartup tunuliaquttani nalunaarutigissavai aamma suliarisarsimasani.
 • Qinnuteqaammi suliaq ersarissumik allaaserineqassaaq, qinnuteqartullu sulinerata Koda-mut ilaasortatut attuumassuteqarnera.
 • Qinnuteqartup suliaa pimoorussaasussaavoq, aamma qinnuteqartup sulinerinera ersarissumik allassimassaaq.
 • Nipitaliussatigut suliarisap suunera ersersinneqassaaq aamma/imaluunniit qinnuteqartup nipilersornermi suniarneranut nipitaliussat tusartitsiniartuussapput.
 • Nipitaliussanik arlalinnik nassiussaqaruit, innersuussutigissavarput aalajangiisussat tusarnaagassaat pingaarnersijuillutit tulleriinnilersussagitit ersarissumik. 
 • Qinnuteqaatip misissorneratigut aalajangiisussat nalilersorsinnaasariaqarpaat suliariniagaq iluatsissinnaassanersoq.
 • Saqqummersitsiniarluni qinnuteqarnermi ersarissumik allassimassaaq kina erinniamut piginneqaartussaanersoq.
 • Piumasaqaataavoq immiussassat amerlanerpaartaat nammineq erinniorsimanissaat.
 • Aningaasanik akuersissummi allassimappat, saqqummersitap saqqaani assigisaaniluunniit Kodamit tapiiffigitissimaneq nalunaarutigineqassasoq, taava Kodap ilisarnaataa atussavat. Taanna pissarsiarisinnaavatwww.koda.dk atorlugu.
Qinnuteqaatinik kikkut nalilersuisassappat?

Suleqatigiisitaq, inuttaralugit Juaaka Lyberth, Inunnguaq Petrussen aamma alla, taaneqartut toqqagaannik pingatserneqartussaq, qinnuteqaatinik suliaqartartussaavoq.

Tapiissutissaq qaqugu tunniunneqassava?

Tapiissutissaq akuerineqarniariarpat sulinissamut aningaasaliissutissat tunniunneqassapput.

Nutaarsiassat
Kodamit nutaarsiassat kalaallisut pisartagarilikkit

Se seneste nyhedsbrev til Grønland

Koda-P ukiumoortumik nalunaarutaanut tapiliussaq

 

Kalaallit Nunaanni attaveqarfissaq

Inunnguaq Petrussen:

Telefon: +299 56 42 24

ulluinnarni nal. 16.00-17.00

ipe@koda.dk