Synkroniseringsrettigheder

Som medlem af Koda har du mulighed for at forvalte nogle af dine synkroniseringsrettigheder selv. Ordningen omfatter udelukkende synkroniseringsrettighederne. En ophavsmand kan altså ikke selv forvalte sine eksemplarfremstillingsrettigheder eller rettigheder til offentlig fremførelse. Disse rettigheder forvaltes fortsat af henholdsvis NCB og Koda. 

Selvforvaltning af dine synkroniseringsrettigheder er muligt på disse tre områder:

 1. Bestillingsmusik
 2. Eksisterende musik i entrepriseproduktioner
 3. Eksisterende musik i AV-produktioner 
1. Bestillingsmusik – alle AV-produktioner og anvendelsesområder

Bestillingsmusik er musik som er specialkomponeret til en produktion. Producenten kan klarere brugen af musikken og synkroniseringen

 • enten gennem NCB
 • eller ved forhandling med rettighedshaver (komponist eller forlag).

Ift. bestillingsmusik kan du som rettighedshaver få selvforvaltning på synkroniseringsretten til alle typer AV-produktioner og anvendelsesområder.

2. Eksisterende musik i entrepriseproduktioner

En entrepriseproduktion er en produktion, som er produceret af tredjemand for en TV-station, og hvor alle rettighederne til udnyttelse overdrages fra producenten til TV-stationen.

I entrepriseproduktioner gælder NCB’s synch-model: 

Som rettighedshaver kan du få selvforvaltning på

 • Signatur/kendingsmelodi, bumper, leading motive
 • TV-drama til visning udenfor Norden


NCB forvalter eksklusivt

 • TV produktioner
 • TV-drama til visning indenfor Norden 
3. Eksisterende musik i AV-produktioner

Som rettighedshaver kan du få selvforvaltning på

 • Trailer, promo, reklame
 • Spillefilm
 • Dokumentar og kortfilm med biografdistribution
 • Virksomhedsproduktioner med ekstern visning


 NCB forvalter

 • Dokumentar og kortfilm uden biografdistribution
 • Virksomhedsproduktioner med intern visning
 • Andre mindre produktioner (undervisningsvideo, fitnessvideo, kunstprojekt, etc.)

Ifølge ordningen er det ikke nødvendigt, at samtlige rettighedshavere på et værk er omfattet af selvforvaltningen. Man er som komponist og/eller tekstforfatter dermed ikke afhængig af, at alle rettighedshavere til et værk skal være enige om at søge om selvforvaltning. 

Da synkronisering kræver tilladelse fra alle rettighedshavere, kan man dermed komme ud for, at NCB meddeler tilladelsen på vegne af nogle rettighedshavere til et værk, mens tilladelsen meddeles individuelt af de rettighedshavere til værket, der har valgt at forvalte synkroniseringsrettighederne selv. NCB vil i sådanne tilfælde oplyse de øvrige rettighedshavere om deres pris, ligesom det kan være hensigtsmæssigt med prisoplysning den anden vej rundt med henblik på at sikre, at der opnås den bedst mulige pris for synkroniseringen.

Aftale om selvforvaltning

For at en ophavsmand selv skal kunne forvalte sine synkroniseringsrettigheder, skal vedkommende indgå en aftale med Koda.

Ophavsmanden skal udfylde en ansøgningsblanket, og sende den til Koda. Når ansøgningen er godkendt, sender Koda en bekræftelse indeholdende en vejledning om, hvad det medfører selv at administrere sine synkroniseringsrettigheder.

Et musikforlag kan forvalte en ophavsmands synkroniseringsrettigheder, hvis ophavsmanden har en aftale med Koda om selvforvaltning og i den forbindelse beder sit forlag forvalte disse rettigheder. For at kunne registrere et forlag på disse værker, skal vi modtage en forlagskontrakt fra forlaget. Vi kan ikke registrere et forlag på et værk på baggrund af oplysninger fra værkets rettighedshaver.

En ophavsmand, der ønsker at forvalte sine synkroniseringsrettigheder selv, skal ifølge den nye ordning vælge mellem følgende muligheder:

 • Selvforvaltning af alle den pågældende ophavsmands værker - også selv om der på disse værker kan være andre rettighedshavere, som ikke er omfattet af selvforvaltning.
 • Selvforvaltning af de af den pågældende ophavsmands værker, som er på én eller flere specifikke forlagsaftaler.

Gå til "aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder"

Hvis man på et tidspunkt ikke længere vil forvalte sine synkroniseringsrettigheder selv, er det muligt at overlade forvaltningen til NCB igen. Ønsker man dette, skal man sende en mail til repertoire@koda.dk

Hvis du har spørgsmål til selvforvaltningsaftalen kontakt Jakob Thors,  jat@koda.dk

For muligheden for at trække samtlige synkroniseringsrettigheder – kontakt Jakob Thors, jat@koda.dk, eller Jens Bruno Hansen, jbh@koda.dk.