Synkroniseringsrettigheder

Når lyd og billeder sættes sammen i f.eks. en film, kaldes det synkronisering. Når musik skal bruges i f.eks. en film eller video, skal producenten have tilladelse (ret til at synkronisere) til at bruge både ophavsrettighederne og masterrettighederne.

Som medlem af Koda har man overdraget forvaltningen af bl.a. synkroniseringsretten til Koda/NCB. 

Visse synkroniseringsrettigheder forvalter man dog selv, mens andre forvaltes af Koda/NCB i henhold til den nordiske synkmodel: 

 

 

Selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder, som er overdraget til Koda/NCB, kan ske på forskellige måder:

  1. Man kan trække kategorien synkroniseringsrettigheder (dvs. alle sine synkroniseringsrettigheder) fra Koda/NCB’s forvaltning – se om fuldstændig selvforvaltning af rettigheder her
  1. Man kan indgå ”Aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder”, som medfører, at man selv forvalter de synkroniseringsrettigheder, som ligger på en bestemt forlagskontrakt.

Bestillingsmusik (musik lavet specielt til en given produktion) kan (i tillæg til ovenstående) også selvforvaltes på nedenstående måde:

  1. Man kan selvforvalte brugen af bestillingsmusik i den produktion musikken er lavet til, ved at man inkluderer synkroniseringsvederlaget i sin aftale med TV-/filmproducenten. Det er vigtigt, at man dokumenterer overfor NCB, at en sådan aftale er lavet.
Aftale

I ”Aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder” skal man angive, hvilken eller hvilke forlagsaftaler selvforvaltningen skal gælde for.

Gå til "aftale om selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder"

Hvis man på et tidspunkt ikke længere ønsker at forvalte sine synkroniseringsrettigheder selv, er det muligt at overlade forvaltningen til Koda/NCB igen. Ønsker man dette, skal man sende en mail til repertoire@koda.dk

Vær opmærksom på, at der alene er tale om selvforvaltning af synkroniseringsretten og ikke eksemplarfremstillingsretten (kopiering), herunder serverkopier.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til selvforvaltningsaftalen kontakt Jakob Thors, jat@koda.dk

For muligheden for at trække samtlige synkroniseringsrettigheder – kontakt Jakob Thors, jat@koda.dk, eller Jens Bruno Hansen, jbh@koda.dk