Kodas bestyrelse

Kodas bestyrelse består af ni medlemmer samt en medarbejderrepræsentant.

Fire af pladserne i bestyrelsen er besat af de til enhver tid siddende formænd for foreningerne DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne.

Bestyrelsen består herudover af fem medlemmer, to musikforlæggere og tre autorer, som alle vælges på Kodas generalforsamling for en to-årig periode. 

Her kan du finde referater fra bestyrelsesmøder


Kodas bestyrelse
  
  • Niels Rønsholdt (formand)
  • Anna Lidell (næstforkvinde)
  • Loui Törnqvist (næstforkvinde)
  • Ole Dreyer (formand for Musikforlæggerne)
  • Juliana Hodkinson (forkvinde for DKF)
  • Jesper Hansen (autorrepræsentant)
  • Tobias Stenkjær (formand for DPA)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Pernille Bévort (autorrepræsentant)
  • Jens Visby (medarbejderpræsentant)