Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Læs om tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas bestyrelse

Kodas bestyrelse består af ni medlemmer samt en medarbejderrepræsentant.

Fire af pladserne i bestyrelsen er besat af de til enhver tid siddende forpersoner for foreningerne Autor, DKF, DPA og Musikforlæggerne.

Bestyrelsen består herudover af fem medlemmer, to musikforlæggere og tre autorer, som alle vælges på Kodas generalforsamling for en to-årig periode. 

Her kan du finde referater fra bestyrelsesmøder


Kodas bestyrelse
  
  • Niels Rønsholdt (formand)
  • Anna Lidell (næstforkvinde)
  • Loui Törnqvist (næstforkvinde)
  • Ole Dreyer (formand for Musikforlæggerne)
  • Juliana Hodkinson (forkvinde for DKF)
  • Jesper Hansen (autorrepræsentant)
  • Tobias Stenkjær (formand for DPA)
  • Søren Winding (forlagsrepræsentant)
  • Pernille Bévort (autorrepræsentant)
  • Jens Visby (medarbejderpræsentant)