Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Lokalradio

Udbetaling via stikprøve

Udbetaling fra lokalstationerne på radioområdet sker via 5 % stikprøve. Det betyder, at alle lokalradio-stationer indsender stikprøverapportering for to til tre uger fordelt på et helt år. Udvælgelsen af uger sker på baggrund af en statistisk udvælgelse og sikrer, at stikprøverne bliver ligeligt fordelt over hele året. Stikprøvesystemet medfører, at vi ikke oplyser medlemmerne om, hvilke perioder den enkelte lokalradio rapporterer til Koda.

Lokalstationerne repræsenterer flere mindre stationer, der samlet betaler et begrænset beløb til Koda for deres musikbrug. Stikprøver er indført for at skabe en bedre sammenhæng mellem indtægter på området, de ressourcer lokalradio-stationerne har til rapportering og de ressourcer, Koda bruger på at behandle rapporteringen.    

Lokalradioerne omfatter ca. 150 større og mindre radiokanaler i Danmark.

Rapportering
  • Stikprøve
    Er din musik blevet spillet i en stikprøveuge, modtager du en udbetaling svarende til, hvad der er blevet rapporteret for ugen.
  • Udenfor stikprøve
    Er din musik blevet spillet udenfor en stikprøveuge, får du desværre ingen udbetaling. Koda kan ikke oplyse om, hvilke uger der bliver udtaget til stikprøver.
Beløbseksempel    

Minutværdien på lokalradio er 15 kr. Du får altså 15 kr., hvis din musik bliver spillet i et minut på en lokalradio i en stikprøveuge.

Reduktion for stations ID, Logoer, Trailer m.m. 

Stations-id, stations-lyd-design, trailer og lignende fremførelser, som ikke er skabt eksklusivt til ét bestemt program og som primært ligger uden for de egentlige udsendelser, afregnes med en reduceret værdi på 10% af radiokanalens normale minutværdi.

Tilsvarende reduktion anvendes ved ekstensiv udnyttelse af underlægning internt i de enkelte programmer fx ved brug af langvarige - loopende eller på anden måde extentede - nedfadede jingler under fx speaks, nyhedsoversigter og interviews og lign.   

Hvornår er der udbetaling?

Se hvornår vi udbetaler i vores udbetalingskalender

Uropførelse

Der udbetales ikke uropførelsestillæg for en fremførsel på lokalradio.

Se dine udbetalinger fra radio på Mit Koda

På din kontooversigt kan du se alle detaljer om dine udbetalinger fra radio.

Gå til Mit Koda