Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Filmmusik

Oplysning om musik brugt i film

Når din musik er med i en film, får vi besked om det via et såkaldt cue sheet. Et cue sheet er en liste over alle de værker, der er brugt i en film. Du skal selvfølgelig stadig også selv anmelde dine  musikværker til os.

Cue sheet

Cue sheetet anmeldes ved brug af dette skema, der også indeholder en nærmere vejledning. Skemaet kan bruges af både komponister og filmproducenter. Det er filmproducentens ansvar, at cue sheetet bliver udfyldt og indsendt til Koda. Undertiden er det dog hovedkomponisten, der påtager sig selve udfyldelsen af skemaet.

De enkelte cues, som indgår i en films underlægningsmusik, kan med fordel sammentælles til ét værk, som på cue sheetet kaldes filmens titel. Det vil lette både Kodas og dit arbejde. Værker, som måske har eller får et eget liv ved fx at blive udgivet på cd, registreres som et selvstændigt værk på cue sheetet. Det gælder også værker med tekst.

Det udfyldte cue sheet sender du til [email protected].

Anmeld dine værker

Det er vigtigt, at du anmelder de enkelte værker til os. Det letteste er at bruge Mit Koda. Også filmens samlede underlægning (med filmens titel som værkets titel) skal anmeldes som et selvstændigt værk.

Vi registrerer så hurtigt som muligt oplysningerne fra cue sheetet i vores system, og via et månedligt udtræk bliver oplysningerne tilgængelige for de fleste af vore søsterselskaber. Det er med til bedre at sikre, at din filmmusik bliver afregnet ved en eventuel fremførelse i udlandet.

Ønsker du at se cue sheetet på en film, som du har leveret musik til (fx for at se hvilken varighed dit værk er registreret med), er du velkommen til at kontakte Koda's medlemsinformation på [email protected].

Fremførelser og salg af musik i udlandet af film med dansk musik

Ideelt set burde ophavsretsselskaberne i udlandet kende til alle relevante film-fremførelser i deres eget territorium samt indhente de cue-sheet oplysninger, de måtte behøve for at kunne foretage en korrekt afregning. I praksis er dette ikke altid tilfældet. Et af problemerne er, at film ofte får lokale titler i de forskellige lande i forbindelse med fremførelse og salg - uden henvisning til den danske originaltitel.

Koda/NCB har derfor etableret et samarbejde med henblik på at skabe større viden om fremførelser/salg i udlandet af film indeholdende dansk musik. Formålet er at sikre, at ophavsretsselskaberne i udlandet modtager relevante oplysninger om filmsalg og fremførelser i deres territorium. Derudover vil vi sikre, at vi kan bevare overblikket over udnyttelsen af den enkelte film. Oplysningerne om fremførelser og salg henter vi bl.a. fra Internettet, DR Sales, TV2, andre ophavsretsselskaber, og vi arbejder endvidere på at etablere kontakt til diverse aktører inden for dansk film.

Hvis man som forlag har indgået aftale med en filmkomponist og modtager oplysninger om salg eller filmfremførelser i udlandet, hører vi også gerne fra jer. Det kan fx være oplysninger om:

Offentlige fremførelser
  • Land
  • Oplysninger om den enkelte fremførelse (navn på tv-kanal, festival eller lign.)
  • Lokal titel
  • Dato/licensperiode. 
Mekanisk salg 
  • Land
  • Oplysninger om den enkelte fremførelse (navn på tv-kanal, festival eller lign.)
  • Lokal titel
  • Dato/licensperiode.

Fremførelser i Norden bliver normalt afregnet uden problemer, så vi behøver ikke oplysninger om disse. Sluttelig bør fremførelserne have fundet sted indenfor 3 år, da mange selskabers reklamationsfrist ellers vil være overskredet.

Udover dette opsøgende arbejde har vi forsøgt at identificere komponister, som i betydelig grad satser på at komponere musik til film. Som en ekstra service sender vi dem årligt en oversigt indeholdende oplysninger om de fremførelser/salg af deres film, som vi har kendskab til. Hvis et forlag har indgået forlagsaftale med en filmkomponist, kunne en sådan film-oversigt måske også være relevant. I så fald kan man kontakte International afdeling på [email protected]