Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Andelsstørrelse på værker

Danske ophavsmænd med originalforlagskontrakt med dansk forlag

Disse regler for fordeling af andele er gældende når både ophavsmænd og forlag er medlem af Koda

Andel til forlaget

Koda andelen til forlag kan ikke overstige 33,33%, men må godt være mindre.

Har et forlag aftale med samtlige ophavsmænd på et værk, vil forlagets totale maksimum andel af hele værket være 33,33%.

Har et forlag kun aftale med enkelte ophavsmænd på et værk, kan forlagets andel ikke overstige 33,33% fra den/de ophavsmænds andel, der er indgået aftale med. Har forlaget fx kun aftale med én ophavsmand, kan den samlede forlagsandel ikke overstige 33,33%.

NCB andelen giver to muligheder for maksimumgrænser for andel til originalforlaget:

 • 33,33%, hvis der er tekst til værket, og komponist og tekstforfatter ikke er samme person
 • 50%, hvis der ikke er tekst til værket, eller komponist og tekstforfatter er én og samme person
Andel til ophavsmændene

Et forlag skal kende den fordeling af andele, som ophavsmændene indbyrdes er blevet enige om inden afgivelse af andele til forlag, dvs. at det skal kende værkets ”manus-fordeling”. Andelene til ophavsmændene kan være fordelt under følgende forudsætninger:

 • Værket er standardfordelt, hvilket vil sige, at ophavsmændene får andele i forhold til Kodas fordelingsregler.
 • Værkets fordeling er aftalt, hvilket vil sige, at ophavsmændene indbyrdes er blevet enige om en fordeling, som afviger fra Kodas standardfordeling. Der er dog nogle minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes ved den aftalte fordeling.

Er forlagets fordeling af andelene mellem ophavsmændene anderledes end den fordeling, ophavsmændene selv oprindelig har anmeldt, benyttes den oprindelige fordeling, og vi orienterer forlaget om dette.

Danske ophavsmænd med subforlagskontrakt med udenlandsk forlag

Disse regler gælder hvis ophavsmænd og originalforlag er medlemmer af Koda og subforlaget er medlem af et udenlandsk selskab.

Andel til forlagene

Når et dansk forlag indgår aftale med et udenlandsk subforlag på danske værker, skal Kodas og NCBs fordelingsregler overholdes.

 • For Koda gælder, at de to forlag tilsammen kan få maksimum 50% af den/de ophavsmænds andel, de har aftale med.
 • I udbetalingen fra NCB er der dog tilfælde, hvor det er muligt for et subforlag at indkassere samtlige 100 %. Dette kan forekomme, hvis subforlaget har betalt et forskud på udbetalingen for at repræsentere rettighederne.

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlaget og ophavsmændene, hvor stor en andel forlagene tilsammen kan råde over ved evt. subforlægning.

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være.

Et subforlag kan desuden indkassere 100%, når et musikværk bliver subforlagt i lande, hvor der enten ikke findes forvaltningsselskaber, eller hvor det er national praksis, at et subforlag indkasserer 100%. Dette gælder i nedennævnte territorier:

 • Sydamerika (ekskl. Brasilien og Argentina)
 • Fjernøsten (ekskl. Japan, Australien, New Zealand og Hong Kong)
 • Mellemamerika
 • Afrika (ekskl. Sydafrika)
 • USA
Andel til udenlandsk lokal oversætter og/eller arrangør
 • For Koda gælder, at lokaloversætterens og/eller lokalarrangørens andel tages fra de oprindelige ophavsmænd. Andelen til den udenlandske lokale oversætter og/eller arrangør kan maksimalt udgøre 8,33%, hvilket skal forklares med, at oversætter/arrangør bidrager med andel til forlagene af deres oprindelige oversætter/arrangør andel på 16,67%.
 • For NCB gælder, at lokal oversætterens og/eller lokalarangørens mekaniske andel maksimalt kan udgøre 16,67%. Andelen til den udenlandske lokale oversætter og/eller arrangør tages normalt fra subforlagets andel.

Det kan aftales i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvor stor en andel lokal oversætter og/eller arrangør kan få – både ved offentlig fremførelse og ved mekanisk udnyttelse.

Udenlandske ophavsmænd med subforlagskontrakt med dansk forlag

Disse regler gælder hvis ophavsmænd og originalforlag er medlemmer af et udenlandsk forvaltningsselskab, og subforlaget er medlem af Koda.

Andel til forlagene

Et dansk forlag har rolle som subforlag, når det danske forlag har indgået aftale med et udenlandsk forlag om, at det danske forlag repræsenterer et værk i fx Danmark eller Norden.

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være – både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse.

Koda forventer også, at subforlaget har kendskab til og anmelder den indbyrdes fordeling af andele mellem evt. flere ophavsmænd. Det skal oplyses, hvilket forvaltningsselskab ophavsmændene er medlem af og helst også ophavsmændenes IPI nummer (International Person Identification).

Andel til dansk oversætter og/eller arrangør

Det kan aftales i kontrakten mellem forlag og subforlag, hvor stor andelen til den danske oversætter og/eller arrangør skal være, både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse.

Når det danske subforlag anmelder en dansk oversættelse/arrangement af et udenlandsk værk, skal der på værkanmeldelsen oplyses forlagsandele for både Koda og NCB. Der skal tilsvarende oplyses andelsstørrelse til oversætteren/arrangøren for både Koda og NCB. Desuden skal det oplyses, om oversætter/arrangør andelen skal tages fra subforlagets andel.

Hvis subforlaget har rettigheder på både en dansk oversættelsesversion og originalversionen, skal de to værker anmeldes særskilt.