Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Andelsstørrelse på værker

Danske ophavspersoner med originalforlagskontrakt med dansk forlag

Disse regler for fordeling af andele er gældende når både ophavspersoner og forlag er medlem af Koda

Andel til forlaget

Koda andelen til forlag kan ikke overstige 33,33%, men må godt være mindre.

Har et forlag aftale med samtlige ophavspersoner på et værk, vil forlagets totale maksimum andel af hele værket være 33,33%.

Har et forlag kun aftale med enkelte ophavspersoner på et værk, kan forlagets andel ikke overstige 33,33% fra den/de ophavspersoners andel, der er indgået aftale med. Har forlaget fx kun aftale med én ophavsperson, kan den samlede forlagsandel ikke overstige 33,33%.

NCB andelen giver to muligheder for maksimumgrænser for andel til originalforlaget:

 • 33,33%, hvis der er tekst til værket, og komponist og tekstforfatter ikke er samme person
 • 50%, hvis der ikke er tekst til værket, eller komponist og tekstforfatter er én og samme person
Andel til ophavspersonerne

Et forlag skal kende den fordeling af andele, som ophavspersonerne indbyrdes er blevet enige om inden afgivelse af andele til forlag, dvs. at det skal kende værkets ”manus-fordeling”. Andelene til ophavspersonerne kan være fordelt under følgende forudsætninger:

 • Værket er standardfordelt, hvilket vil sige, at ophavspersonerne får andele i forhold til Kodas fordelingsregler.
 • Værkets fordeling er aftalt, hvilket vil sige, at ophavspersonerne indbyrdes er blevet enige om en fordeling, som afviger fra Kodas standardfordeling. Der er dog nogle minimums- og maksimumsgrænser, som skal overholdes ved den aftalte fordeling.

Er forlagets fordeling af andelene mellem ophavspersonerne anderledes end den fordeling, ophavspersonerne selv oprindelig har anmeldt, benyttes den oprindelige fordeling, og vi orienterer forlaget om dette.

Danske ophavspersoner med subforlagskontrakt med udenlandsk forlag

Disse regler gælder hvis ophavspersoner og originalforlag er medlemmer af Koda og subforlaget er medlem af et udenlandsk selskab.

Andel til forlagene

Når et dansk forlag indgår aftale med et udenlandsk subforlag på danske værker, skal Kodas og NCBs fordelingsregler overholdes.

 • For Koda gælder, at de to forlag tilsammen kan få maksimum 50% af den/de ophavspersoners andel, de har aftale med.
 • I udbetalingen fra NCB er der dog tilfælde, hvor det er muligt for et subforlag at indkassere samtlige 100 %. Dette kan forekomme, hvis subforlaget har betalt et forskud på udbetalingen for at repræsentere rettighederne.

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlaget og ophavspersonerne, hvor stor en andel forlagene tilsammen kan råde over ved evt. subforlægning.

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være.

Et subforlag kan desuden indkassere 100%, når et musikværk bliver subforlagt i lande, hvor der enten ikke findes forvaltningsselskaber, eller hvor det er national praksis, at et subforlag indkasserer 100%. Dette gælder i nedennævnte territorier:

 • Sydamerika (ekskl. Brasilien og Argentina)
 • Fjernøsten (ekskl. Japan, Australien, New Zealand og Hong Kong)
 • Mellemamerika
 • Afrika (ekskl. Sydafrika)
 • USA
Andel til udenlandsk lokal oversætter og/eller arrangør
 • For Koda gælder, at lokaloversætterens og/eller lokalarrangørens andel tages fra de oprindelige ophavspersoner. Andelen til den udenlandske lokale oversætter og/eller arrangør kan maksimalt udgøre 8,33%, hvilket skal forklares med, at oversætter/arrangør bidrager med andel til forlagene af deres oprindelige oversætter/arrangør andel på 16,67%.
 • For NCB gælder, at lokal oversætterens og/eller lokalarangørens mekaniske andel maksimalt kan udgøre 16,67%. Andelen til den udenlandske lokale oversætter og/eller arrangør tages normalt fra subforlagets andel.

Det kan aftales i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvor stor en andel lokal oversætter og/eller arrangør kan få – både ved offentlig fremførelse og ved mekanisk udnyttelse.

Udenlandske ophavspersoner med subforlagskontrakt med dansk forlag

Disse regler gælder hvis ophavspersoner og originalforlag er medlemmer af et udenlandsk forvaltningsselskab, og subforlaget er medlem af Koda.

Andel til forlagene

Et dansk forlag har rolle som subforlag, når det danske forlag har indgået aftale med et udenlandsk forlag om, at det danske forlag repræsenterer et værk i fx Danmark eller Norden.

Det skal være aftalt i kontrakten mellem originalforlag og subforlag, hvordan den indbyrdes fordeling mellem forlagene skal være – både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse.

Koda forventer også, at subforlaget har kendskab til og anmelder den indbyrdes fordeling af andele mellem evt. flere ophavspersoner. Det skal oplyses, hvilket forvaltningsselskab ophavspersonerne er medlem af og helst også ophavspersonernes IPI nummer (International Person Identification).

Andel til dansk oversætter og/eller arrangør

Det kan aftales i kontrakten mellem forlag og subforlag, hvor stor andelen til den danske oversætter og/eller arrangør skal være, både ved offentlig fremførelse og mekanisk udnyttelse.

Når det danske subforlag anmelder en dansk oversættelse/arrangement af et udenlandsk værk, skal der på værkanmeldelsen oplyses forlagsandele for både Koda og NCB. Der skal tilsvarende oplyses andelsstørrelse til oversætteren/arrangøren for både Koda og NCB. Desuden skal det oplyses, om oversætter/arrangør andelen skal tages fra subforlagets andel.

Hvis subforlaget har rettigheder på både en dansk oversættelsesversion og originalversionen, skal de to værker anmeldes særskilt.