Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Reklamer

Hvordan får vi oplysning om den musik, der bliver spillet?

Som udgangspunkt beder Koda altid om rapportering for musik, der er spillet offentlig - også den musik, der indgår i reklamer. Men i realiteten er det ikke altid muligt for Kodas kunder at levere disse oplysninger, og på reklameområdet er det generelt svært at få oplysninger om hvilken musik, der er benyttet. Derfor kan det være en god ide, at give os besked, når din musik er blevet brugt i en reklame.

Reklamer på tv

Koda modtager visningsoplysninger fra tv-stationerne eller Gallup for alle de reklamer vist på tv, som vi udbetaler for. Visningsoplysninger er oplysninger om annoncer, produkt, visningstidspunkt og kanaloplysninger.
Derudover modtager vi oplysninger fra tv-stationen eller post-produktionsselskabet om, hvilken musik der er anvendt i reklamen. Laver du musik til reklamer skal du huske reklamebureau/producenten på, at musikoplysningerne skal følge med reklamen, når den distribueres. Både tv-station og post-producenterne – og i sidste instans Koda - er afhængige af reklameproducenterne videregiver oplysninger om musikken. Ligger du selv inde med musikinformationer er du også altid velkommen til, at sende oplysningerne direkte til os.

Reklamer i radio 

Reklamer i radio indhenter Koda som udgangspunkt ikke rapportering for. Har du leveret musik til reklamer spillet i radioen, er du dog velkommen til at sende Koda oplysning om reklamerne og afspilningerne. Så vil vi enkeltvist undersøge, om der kan skaffes den relevante rapportering og udbetale for det.

Reklamer på YouTube, Facebook m.fl.

Koda modtager ikke rapportering af musik i reklamer, som afspilles før videoer på platforme som YouTube og Facebook. Der er derfor ikke udbetaling for denne type fremførelser.

Baggrunden er, at det ikke er praktisk muligt for udbyderne at identificere musikken i reklamerne og levere data til Koda. Yderligere står en enkeltvis manuel behandling hos Koda ikke økonomisk mål med den ressourcemæssige indsats det kræver.

Reklamer i biografen

Koda udbetaler ikke for brug af biografreklamer, da vi ikke har noget grundlag at udbetale på. Biograffilm udbetaler vi på baggrund af antal solgte billetter for de enkelte film, hvilket vi får oplyst fra Danmarks Statistik. Noget tilsvarende modtager vi ikke oplysninger på for reklamefilm. Som kompensation udbetaler vi dog et éngangsbeløb på ca. 600 kr. svarende til et billetsalg på 1100 stk. Beløbet dækker al musik i reklamen og for alle visningerne.

Sådan sender du os informationer om din musik brugt i reklamer

Hvis du henvender dig til Koda i forbindelse med en reklamation, eller du ønsker at informere os om fremtidige/nuværende reklamekampagner, skal vi bruge oplysninger om:

  • Værktitler med værknumre
  • Medieplan fra reklamebureau/producent eller en Clock kode/Spot ID for henholdsvis TV2, SBS/Discovery og MTG Viasat       

Er det ikke muligt at skaffe en medieplan eller Clock kode/Spot ID for tv visninger, er det muligt at indsende en liste med:

  • Værktitler med værknumre
  • Titel på reklamekampagne / navn på produkt
  • Annoncøren
  • Kanaler (radio/tv) hvor reklamerne kører
  • Visningsdato og nøjagtig tidspunkt

En nøjagtig visning pr. tv-station, pr. reklame er tilstrækkeligt.

Du kan sende din henvendelse til rapportering@koda.dk

Sådan udbetaler Koda for reklamer

Alle reklamer afregnes med 50% af den gældende mekaniske værdi på det udbetalingsområde, hvor reklamerne er vist. Læs mere om de forskellige udbetalingsområder her