Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koncerter

Hvordan rapporterer jeg mine koncerter?

Du rapporterer dine koncerter på Mit Koda. Vi skal bruge en række oplysninger om hvor og hvornår koncerten har fundet sted, hvem der er koncertarrangør og hvilke værker, du har spillet. Du kan med fordel oprette en sætliste, som du kan bruge efterfølgende ved andre koncerter. Se evt. vores VIDEOGUIDE der på et par minutter giver et nemt overblik.

Under punktet "Rapportering" kan du følge dine koncerters status i koncertlisten. Det kan være, at vi mangler oplysninger om arrangøren og/eller spillestedet og derfor i første omgang har afvist registreringen. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med den status, der fremgår af Mit Koda. Hvis din koncert er afvist, skal du kontakte Forlags- og Medlemsservice på [email protected]

Hvornår skal jeg rapportere mine koncerter?

Dine koncerter skal rapporteres senest en måned efter de er blevet afholdt, hvis du skal være sikker på at få en udbetaling. Vi anbefaler at du altid registrerer dine værker først på Mit Koda under Registrer værk, afventer at de fremgår på din værkliste, og derefter laver din koncertrapportering. 

Hvad skal sætlisten indeholde?

Det er vigtigt, at din koncertrapportering indeholder en sætliste, der afspejler arrangementet. Det vil sige, at alle værker kommer med – både dine egne og andres værker. Pengene bliver fordelt efter de andele, der måtte være på værkerne, og derfor er det vigtigt, at det er de rette versioner af værkerne, der bliver rapporteret. Du skal rapportere din koncert på Mit Koda, hvor du har mulighed for at redigere og genbruge dine sætlister.

Hvem giver Koda besked, når en koncert har fundet sted?

Vi indsamler både rapportering fra dig som medlem og fra koncertarrangøren og/eller spillestedet. Det giver os de bedste forudsætninger for at indhente betalingen for det offentlige arrangement. Vores kunder indbetaler for deres afholdte arrangementer, som vi matcher med din koncertrapportering. Der indgår både koncerter, som opkræves enkeltvis i forhold til antal tilhørere/billetindtægt m.m., og koncerter, hvor den ansvarlige koncertarrangør har en løbende musiklicens med Koda om at afholde et antal koncerter i en gældende periode.

HUSK at rapportere dine koncerter til os senest 1 måned efter, at koncerten har fundet sted, hvis du skal være sikker på at få en udbetaling.

Hvor kan jeg se en status på mine koncerter?

På Mit Koda kan du i koncertlisten se en status på dine rapporterede koncerter, og dermed få et overblik over hvor langt de er kommet i systemet.  

Der findes følgende statusser:

  • Ikke afsluttet: Koncertrapporteringen er ikke sendt og kan redigeres.
  • Under behandling: Koncertrapporteringen er modtaget, og er under behandling.
  • Behandlet: Koncerten udbetales ved næste udbetaling
  • Afregnet: Pengene for koncerten er afregnet og udbetalt (Hvis alle værker er registreret korrekt).
  • Afvist: Koncertrapporteringen er afvist. Det kan der være flere grunde til. Ofte er det fordi vi mangler oplysninger om arrangøren eller de anførte oplysninger ikke er korrekte. Se detaljerne på rapporteringen eller kontakt Forlags- og medlemsservice på [email protected]

Det er vigtigt, at du en gang imellem går ind og tjekker om nogen af dine koncerter skulle være blevet afvist.

OBS: Du kan kun se de koncerter du selv har rapporteret. Det betyder at hvis du fx. spiller i et band, vil det kun være den, der har rapporteret koncerten, der kan se den på hans eller hendes koncertliste. Men det ændrer sig når den bliver udbetalt. Så vil den fremgå af din koncertliste og som del af din udbetaling.