Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas kulturelle midler

Hvert år afsætter Koda op til 10% af nettoindtjeningen til kulturelle formål, de såkaldte kulturelle midler. Den del af Kodas virke, kalder vi Koda Kultur.


De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister og sangskrivere i form af arbejdslegater, produktionsstøtte, sangskrivercamps, undervisningsforløb, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde, geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

En del af de kulturelle midler bruges herudover til en politisk og PR-mæssig indsats, der skal styrke rammevilkårene for Kodas medlemmer og forretning.

Kodas Kulturstrategi

I december 2021 blev Kodas reviderede kulturstrategi vedtaget af Kodas bestyrelse. Kulturstrategien udstikker den overordnede retning for anvendelsen af Kodas kulturelle midler. Kulturstrategien skal sikre, at den omfattende kulturindsats, der hvert år finansieres af de kulturelle midler prioriteres og kommunikeres systematisk og samlet, så midlerne kommer ud at virke, dér hvor de bidrager stærkest. Læs Kodas seneste kulturstrategi for 2022-2025.

Hent Kodas Kulturstrategi

Fælles ansøgningsportal – én indgang til de kulturelle midler

Fra 2019 er alle ansøgningsskemaer til legater samlet på et sted. På kultur.koda.dk kan du nemt danne dig et overblik over de forskellige støttemuligheder, se hvad der er relevant for dig og sende din ansøgning afsted – alt sammen fra samme portal.

Administrationen af de enkelte legater er fordelt mellem de fire foreninger (Autor, DKF, DPA og Musikforlæggerne) og Koda. Det betyder, at det er forskellige udvalg med en høj musikfaglighed, der vurderer de enkelte ansøgninger. På den enkelte legatside kan du se, hvem der administrerer det pågældende legat.

Gå til Koda Kulturs hjemmeside, hvor du blandt andet kan søge støtte