Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Registrering af værker

Koda og NCB udbetaler kun for værker, der er registreret hos Koda

Koda og NCB anvender værkregistreringer som grundlag for at kunne registrere deltaljerede oplysninger om rettighederne på et værk. Værkregistreringen er således den vigtigste dokumentationskilde, og derfor er det af afgørende betydning, at registreringen er korrekt.

Der skal ikke indsendes kopi af forlagskontrakten. Koda forholder sig udelukkende til de oplysninger, som ophavspersonerne og musikforlagene giver og betragter værkregistreringerne som den gyldige dokumentation.

Forlaget skal selv registrere værkerne

Når et dansk forlag (som originalforlag) har indgået aftale med en ophavsperson (dansk eller udenlandsk), er det forlagets ansvar at registrere, hvilke værker de har indgået forlagsaftale på. Koda og NCB udbetaler kun andele til et forlag, når værket er registreret af forlaget selv.

Når et forlag registrerer et nyt værk hos Koda, vil ophavspersonerne automatisk få en besked om det nye værk via deres profil på Mit Koda. Har ophavspersonerne selv tidligere registreret værket, vil de også automatisk modtage besked om, at værket nu er registreret med andel til forlaget.

Når et dansk forlag (som originalforlag) indgår aftaler med udenlandske subforlag, skal originalforlaget oplyse det til Koda ved at sende en mail til [email protected]. Det er også muligt at tilføje informationen som en bemærkning på den enkelte værkregistrering, som herefter bliver registreret som en note på forlaget eller værket. Koda kan ud fra noten oprette særlige territoriebestemte aftaler i det omfang det viser sig nødvendigt, når vi sidenhen modtager udbetaling fra udlandet. I visse tilfælde vil vi registrere en territoriebestemt aftale med det samme.

Når et dansk forlag (som subforlag) har indgået aftale med et udenlandsk forlag om at varetage interesserne for Danmark, er det subforlagets ansvar at registrere værkerne hos Koda.

Koda sørger for at de registrerede forlagsværker bliver gjort tilgængelige i en international værkdatabase (WID), som stort set alle de udenlandske forvaltningsselskaber har adgang til. Derfor er det ikke nødvendigt at registrere værkerne til de udenlandske forvaltningsselskaber.

Metoder til værkregistrering:
  • Elektronisk registrering af enkeltværker via Mit Koda
  • Anden elektronisk registreringsform:
    Hvis et musikforlag ønsker at registrere et stort antal værker med samme aftalebetingelser (som oftest katalogværker), er det nemmest for både musikforlaget og Koda, at værkerne registreres i et af de elektroniske formater til masseregistrering: Kodas eget Excel format eller CWR2 formatet. Skriv til [email protected], hvis dit forlag ønsker at benytte et af disse formater.
  • Hvis det drejer sig om mere end 200 værker ad gangen, er det et krav, at registreringer sker samlet i masseregistreringsformat.
Aftalenummer (Agreement number)

Når et musikforlag registrerer værker til Koda, skal de pågældende værker knyttes til et aftalenummer. Aftalenummeret bliver oprettet i Koda og henviser til den specifikke musikforlagsaftale og betingelserne i den. Når aftalenummeret bliver tilknyttet værket, vil betingelserne i forlagsaftalen fremgå af værkregistreringen; andele til forlaget, territorium hvor forlaget har rettigheder, aftalens gyldighedsperiode, osv.

For flere informationer kontakt os på [email protected]