Registrering af værker

Koda og NCB afregner kun for værker, der er anmeldt til Koda

Koda og NCB anvender værkanmeldelser som grundlag for at kunne registrere deltaljerede oplysninger om rettighederne på et værk. Værkanmeldelsen er således den vigtigste dokumentationskilde, og derfor er det af afgørende betydning, at anmeldelsen er korrekt.

Der skal ikke indsendes kopi af forlagskontrakten. Koda forholder sig til de oplysninger, ophavsmændene og forlagene giver og betragter anmeldelserne som den gyldige dokumentation.

Forlaget skal selv anmelde værkerne

Når et dansk forlag (som originalforlag) har indgået aftale med en ophavsmand (dansk eller udenlandsk), er det forlagets ansvar at anmelde til Koda, hvilke værker de har indgået forlagsaftale på. Koda og NCB afregner kun andel til et forlag, når værket er anmeldt af forlaget selv.

Når et forlag anmelder et nyt værk til Koda, vil ophavsmændene automatisk få en besked om det nyanmeldte værk via deres profil på Mit Koda. Har ophavsmændene selv tidligere anmeldt værket, vil de også automatisk modtage besked om, at værket nu er registreret med andel til forlaget.

Når et dansk forlag (som originalforlag) indgår aftaler med udenlandske subforlag, skal originalforlaget oplyse det til Koda ved at sende en mail til publisher@koda.dk. Det er også muligt at tilføje informationen som en bemærkning på den enkelte værkanmeldelse, som herefter bliver registreret som en note på forlaget eller værket. Koda kan ud fra noten oprette særlige territoriebestemte aftaler i det omfang det viser sig nødvendigt, når vi sidenhen modtager afregning fra udlandet. I visse tilfælde vil vi registrere en territoriebestemt aftale med det samme.

Når et dansk forlag (som subforlag) har indgået aftale med et udenlandsk forlag om at varetage interesserne for Danmark, er det subforlagets ansvar at anmelde værkerne til Koda.

Koda sørger for at de anmeldte forlagsværker bliver gjort tilgængelige i en international værkdatabase (WID), som stort set alle de udenlandske forvaltningsselskaber har adgang til. Derfor er det ikke nødvendigt at anmelde værkerne til de udenlandske forvaltningsselskaber.

Metoder til værkanmeldelse:
  • Elektronisk anmeldelse af enkeltværker via Mit Koda
  • Anden elektronisk anmeldelsesform:
    Hvis et musikforlag ønsker at anmelde et stort antal værker med samme aftalebetingelser (som oftest katalogværker), er det nemmest for både musikforlaget og Koda, at værkerne anmeldes i et af de elektroniske masseanmeldelsesformater; Excel eller CWR2. Hvis det drejer sig om mere end 200 værker ad gangen, er det et krav, at anmeldelser sker i et  masseanmeldelsesformat.
Aftalenummer (Agreement number)

Når et musikforlag anmelder værker til Koda, skal de pågældende værker knyttes til et aftalenummer. Aftalenummeret bliver oprettet i Koda og henviser til den specifikke musikforlagsaftale og betingelserne i den. Når aftalenummeret bliver tilknyttet værket, vil betingelserne i forlagsaftalen fremgå af værkregistreringen; andele til forlaget, territorium hvor forlaget har rettigheder, aftalens gyldighedsperiode, osv.

For flere informationer kontakt repertoire afdelingen på publisher@koda.dk