Kodas fordelingsplan

Kodas fordelingsplan indeholder en detaljeret oversigt over , hvordan Kodas indtægter fordeles på de enkelte områder for musikbrug. 

Fordelingsplanen følger Kodas overordnede fordelingspolitik, som er vedtaget af medlemmerne på generalforsamlingen.

Hent Kodas fordelingsplan 2020

 

Se video der viser de overordnede principper for, hvordan Koda udbetaler for brug af musik: