Landsdelsorkestre

Alle indtægter fra landsdelsorkestre er samlet i samme pulje.

De fem landsdelsorketre er:

 • Copenhagen Phil
 • Odense Symfoniorkester
 • Sønderjyllands Symfoniorkester
 • Århus Symfoniorkester
 • Ålborg Symfoniorkester
Udbetaling

Din udbetaling for et værk opført af et landsdelsorkester er afhængig af følgende faktorer:

 • Samlede indbetaling for alle landsdelsorkestrene i det pågældende år.
 • Totale antal koncerter for alle landsdelsorkestrene i det pågældende år.

Derudover er udbetalingen for et værk afhængig af nedenstående faktorer:

 • Udbetaling i forhold til spilletid
 • Koncertens varighed
 • Værkets varighed
 • Din andel på værket
 • reduktion på værket

Det maksimale beløb, som kan udbetales for én samlet koncert fremført i 2017 er ca. 19.200 kr.

Skolekoncerter udbetales på et niveau svarende til en fjerdedel af øvrige koncerter.

Udbetaling i forhold til spilletid

Det samlede beløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid.

Er spilletiden ikke oplyst på koncertrapporteringen, benyttes den varighed, som ophavsmanden har angivet på værkanmeldelsen. Varer koncerten mindre end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt koncertvarigheden til 40 minutter.

Reduktion

Reduktion i denne pulje sker på værkniveau. Det betyder, at jo flere gange dit værk bliver afregnet i landsdelsorkesterpuljen, des færre penge får du udbetalt pr. opførelse.

Tidligere udbetalinger 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+
Til udbetaling i % 100 100 90 80 60 35 20 15 13 11 10 9 8 7 6 5

Eksempel: Hvis dit værk tidligere har modtaget udbetaling for 3 fremførelser i puljen tilhørende landsdelsorkestrene vil udbetalingen for værkets fremførelser i den næste afregning fra puljen blive reduceret til 80 %"