Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kompensation for lokal subforlægning

Koda udbetaler til forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’.

For en lang række udenlandske tv- og radiokanaler, sender Koda indtægterne fra kabel-tv videre til udbetaling hos de udenlandske selskaber, som i forvejen allerede udbetaler for brug af musik på kanalerne. Når de udenlandske selskaber udbetaler, bliver der dog ikke afregnet til de lokale subforlag, som har andele af rettighederne til musikken på dansk territorium. For at kompensere for dette reserverer Koda en mindre del af kabelindtægterne, som bliver fordelt blandt subforlæggerne i forhold til deres indtjening på subforlagte andele på radio og TV i Danmark i det seneste kalenderår.

Dette princip gælder for indtægter fra interaktive tv-tjenester på udenlandske kanaler, som sendes videre til udenlandske selskaber.

Bemærk, at udbetalingen alene er en kompensation specifikt til subforlaget og vedrører dermed hverken autorer eller originalforlag.

Hvis du har spørgsmål til dette særlige område er du velkommen til at skrive en mail til [email protected]