Kompensation for lokal subforlægning

Koda udbetaler til forlagsmedlemmer for såkaldt ’Kompensation for lokal subforlægning’.

For en lang række udenlandske tv- og radiokanaler, sender Koda indtægterne fra kabel-tv videre til udbetaling hos de udenlandske selskaber, som i forvejen allerede udbetaler for brug af musik på kanalerne. Når de udenlandske selskaber udbetaler, bliver der dog ikke afregnet til de lokale subforlag, som har andele af rettighederne til musikken på dansk territorium. For at kompensere for dette reserverer Koda en mindre del af kabelindtægterne, som bliver fordelt blandt subforlæggerne i forhold til deres indtjening på subforlagte andele på radio og TV i Danmark i det seneste kalenderår.

Dette princip gælder for indtægter fra interaktive tv-tjenester på udenlandske kanaler, som sendes videre til udenlandske selskaber.

Bemærk, at udbetalingen alene er en kompensation specifikt til subforlaget og vedrører dermed hverken autorer eller originalforlag.

Hvis du har spørgsmål til dette særlige område er du velkommen til at kontakte Andreas Nielsen på arn@koda.dk