Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Øvrige online områder

Apps

Er der udbetaling for musik i apps?

Det afhænger af indholdet i appen og hvem der ejer rettighederne.

For at forstå hvordan Koda licenserer i forbindelse med apps, er det lettest helt at glemme begrebet app. Det væsentlige er indholdet i appen: fx musiktjeneste eller computerspil.

  • Computerspil: Da der er selvforvaltning på området og Koda derfor ikke forvalter dette område, udbetales der direkte via spilproducenten, som man har indgået aftalen med.
  • Musiktjenester: Der licenseres og udbetales efter vilkår for musiktjenester
  • Du har selv lavet en app: Hvis man som rettighedshaver fx selv ejer alle rettigheder til en app, som sælges via appstore, opfattes dette som "musik på egen hjemmeside". Koda opkræver ikke og der vil derfor heller ikke være en udbetaling fra Koda.
  • Mindre udbyder af en app, hvor der indgår musik: Hvis udbyderen af appen ikke ejer alle rettigheder til musikken, skal vedkommende kontakte Koda for en aftale. Koda indhenter og behandler kun rapportering fra mindre udbydere af apps, hvis der bruges specialkomponeret musik. Hvis ikke dette er tilfældet, er der ikke udbetaling.
Hvis din musik er blevet brugt i en app, hvor der ikke er indgået en aftale med Koda

Hvis din musik bruges i en app fra en mindre udbyder, som ikke ejer alle rettigheder til appen, kan du skrive til Koda med oplysninger om udbyderen. Vi vil efterfølgende rette henvendelse til udbyderen for en aftale.

Tilladelse og evt. aftale med Koda

Hvis du skal bruge andres musik til udgivelse af en app skal du rette henvendelse til Kodas Kundeservice [email protected] eller Broadcast og Online afdelingen på [email protected]

Er det nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren kan du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice, som evt. kan hjælpe med at finde kontaktoplysninger til rettighedshaverne. De kan kontaktes på [email protected] eller 33 30 63 20.

Egen hjemmeside

Du skal som udgangspunkt ikke betale for at lægge din egen musik på din egen hjemmeside. 

Dog er der nogle enkelte forudsætninger, som du skal leve op til for at det er gratis: 

Forudsætninger
1. Hjemmesiden må ikke generere indtægter, der overstiger 10.000 kr. + moms per år.
Når du beregner de 10.000 kr., skal du medregne alle indtægter fra hjemmeside, dvs. både salg af musikken, men også indtægter fra bannerreklamer og lignende.
2. Indehaveren/indehaverne af hjemmesiden skal have alle rettigheder til den musik, der udbydes. Coverversioner af andres numre er ikke omfattet af aftalen.
3. Hjemmesiden skal være din egen. Du behøver ikke at have registreret dit eget domænenavn, men du skal have den fulde ret over siden.

 

Hvis disse tre forudsætninger ikke er opfyldt, skal du sende en mail til [email protected], så vi kan oprette en musiklicens til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ”Egen musik på egen hjemmeside” er du meget velkommen til at kontakte Medlemsservice på [email protected] eller 33 30 63 20