Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2023
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Øvrige online områder

Apps

Er der udbetaling for musik i apps?

Det afhænger af indholdet i appen og hvem der ejer rettighederne.

For at forstå hvordan Koda licenserer i forbindelse med apps, er det lettest helt at glemme begrebet app. Det væsentlige er indholdet i appen: fx musiktjeneste eller computerspil.

  • Computerspil: Da der er selvforvaltning på området og Koda derfor ikke forvalter dette område, udbetales der direkte via spilproducenten, som man har indgået aftalen med.
  • Musiktjenester: Der licenseres og udbetales efter vilkår for musiktjenester
  • Du har selv lavet en app: Hvis man som rettighedshaver fx selv ejer alle rettigheder til en app, som sælges via appstore, opfattes dette som "musik på egen hjemmeside". Koda opkræver ikke og der vil derfor heller ikke være en udbetaling fra Koda.
  • Mindre udbyder af en app, hvor der indgår musik: Hvis udbyderen af appen ikke ejer alle rettigheder til musikken, skal vedkommende kontakte Koda for en aftale. Koda indhenter og behandler kun rapportering fra mindre udbydere af apps, hvis der bruges specialkomponeret musik. Hvis ikke dette er tilfældet, er der ikke udbetaling.
Hvis din musik er blevet brugt i en app, hvor der ikke er indgået en aftale med Koda

Hvis din musik bruges i en app fra en mindre udbyder, som ikke ejer alle rettigheder til appen, kan du skrive til Koda med oplysninger om udbyderen. Vi vil efterfølgende rette henvendelse til udbyderen for en aftale.

Tilladelse og evt. aftale med Koda

Hvis du skal bruge andres musik til udgivelse af en app skal du rette henvendelse til Kodas Kundeservice kunde@koda.dk eller Broadcast og Online afdelingen på medie@koda.dk

Er det nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren kan du kontakte Kodas Forlags- og Medlemsservice, som evt. kan hjælpe med at finde kontaktoplysninger til rettighedshaverne. De kan kontaktes på medlem@koda.dk eller 33 30 63 20.

Egen hjemmeside

Hvis du har dine egne værker på din egen hjemmeside, koster det dig ikke noget, når bare følgende forudsætninger er opfyldt.

  • Hjemmesiden må ikke generere indtægter, der overstiger 10.000 kr. + moms per år. Når du beregner de 10.000 kr., skal du medregne alle indtægter fra hjemmesiden, dvs. både salg af musikken, men også indtægter fra bannerreklamer og lignende.
  • Der må ikke være indtægter i form af salg af fx bannerreklamer.
  • Indehaveren/indehaverne af hjemmesiden skal have alle rettigheder til den musik, der udbydes.
  • Coverversioner af andres numre er ikke omfattet af aftalen.
  • Hjemmesiden skal være din egen. Du behøver ikke at have registreret dit eget domænenavn, men du skal have den fulde ret over siden.

Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, skal du sende en forespørgsel til kunde@koda.dk for at lave en aftale.

Ingen betaling og derfor ingen udbetaling fra Koda

Vær opmærksom på, at da du ikke skal betale for at have din egen musik på din egen hjemmeside, modtager du heller ikke udbetaling for det. Du skal heller ikke oplyse hvilke af dine titler, du har liggende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til aftalen ”Egen musik på egen hjemmeside” er du meget velkommen til at kontakte Medlemsservice på medlem@koda.dk eller tlf.: 33 30 63 20