Grønland

Oqaatsit taarsikkit: Paasissutissat qallunaatut atuakkit

 

OBS: Husk at opdatere dine informationer

Opdater din profil på Mit Koda, hvis du har skiftet mailadresse eller adresse, så du ikke går glip af væsentlig information og nyheder, ex. om udbetaling.

 

Udbetaling
For at modtage penge fra os er det vigtigt at du:
  • Husker at anmelde dine værker på Mit Koda
  • Husker at rapportere dine koncerter på Mit Koda

Der er fire udbetalinger om året. Læs mere i vores udbetalingskalender 

Vejledning til Mit Koda
Anmeld værk

Her får du en vejledning til, hvordan du anmelder et nyt originalværk.

Fra Mit Kodas forside klikker du på Anmeld værk.

Hvis du ønsker en forklaring på felterne, kan du køre musen henover overskrifterne.

På selve værkanmeldelsen skal felterne med rød stjerne * udfyldes dvs. Titel, rettighedshavernes navn (dit navn står der automatisk), rolle samt en cirka varighed. Du skal kun udfylde resten af felterne ved nogle typer af værker.

Du kan vælge at tilføje flere rettighedshavere ved at klikke på knappen ”Tilføj rettighedshaver” og tilføje deres rolle. For at identificere medlemmet, så bruger du deres medlemsnr. eller cpr-nr. eller søger dem frem via ”Søg medlem”, som står yderst til højre ved andelene. Hvis du ikke kan dette, så skriver du blot navnet: Først efternavn, derefter fornavn.

Når alle rettighedshavere er indtastet, klikkes på Beregn standardfordeling. Ved en aftalt fordeling indtaster man selv andelene i felterne.

Når du er færdig med din værkanmeldelse, klikker du Send nederst og derefter bekræfter du din værkanmeldelse. Du vil herefter få en kvittering på skærmen, samt tilsendt en mail med anmeldelsen.

Efter Kodas behandling vil du kunne se værket på Mit Koda under Mine værker.

Video: Sådan registrerer du et et værk

Rapporter koncert

Fra Mit Kodas forside klikker du på Rapportér koncert.

  • Du skal starte med at oprette et artistnavn eller vælge et tidligere brugt artistnavn.
  • Angiv dato, tidspunkt og antal koncerter.
  • Angiv spillested og koncertarrangør. Du kan enten vælge et spillested fra en søgeliste eller oprette et nyt spillested. Du skal som minimum udfylde navn, adresse og postnummer, men gerne også kontaktperson og telefonnummer.

Hvis der er sammenfald mellem Spillested og Koncertarrangør, kan dette angives ved at sætte et hak udfor Er spillestedet også arrangør af koncerten?.

Husk at koncertarrangøren er den, der betaler for koncerten til KODA. Det vil som regel være spillestedet og meget sjældent en booker eller en manager.

Tilføj værker til koncertrapporteringen

Herefter skal du have tilføjet musikken, der blev spillet til koncerten. Vælg en sætliste eller vælg værker enkeltvis. Du kan vælge mellem en liste af dine egne værker eller alle værker i Kodas database.

Hvis du ikke kan finde et bestemt værk, skal du klikke på Opret nyt og angive værkets titel, navn, og spilletid.

Du er nu klar til at sende rapporteringen til Koda.Når du har trykket Send, har du muligheden for at få oprettet en sætliste med værkerne fra rapporteringen.

Du modtager en kvittering på skærmen samt tilsendt en mail med rapporteringen.

Du har mulighed for at se en oversigt over dine koncertrapportering under koncertliste.

Video: Sådan rapporterer du dine koncerter 

Kodas grønlandske kulturelle midler

Koda fratrækker hvert år op til 10 % af de indtægter, vi har i Grønland. En del af disse penge uddeles fremadrettet som legater til de grønlandske Koda-medlemmer.

Hvad kan du søge om støtte til?

Du kan søge om støtte til arbejdslegater. Vi støtter kun original grønlandsk musik og hertil knyttet tekst, du skal altså selv have skrevet tekst og musik helt eller delvist.

Hvem kan søge støtte?

Kodas grønlandske kulturelle midler kan kun søges af Koda-medlemmer bosiddende i Grønland. Midlerne kan endvidere søges af festivaler samt grupper og solister. Derimod kan et pladeselskab ikke søge på vegne af et medlem; heller ikke med fuldmagt. Har man modtaget støtte fra de grønlandske midler, vil man året efter ikke kunne komme i betragtning til støtte. Støtten bevilges som et arbejdslegat og udbetales når bevillingen er givet. Hvis man modtager støtte et år, kan man ikke søge støtte året efter. Man kan kun søge om et legat pr. år. Som udgangspunkt tildeles der beløb mellem 10.000 - 20.000 kr. Såfremt et støttet projekt ikke gennemføres, eller man ikke fremlægger dokumentation for projektets gennemførelse, er man afskåret fra at søge støtte igen de efterfølgende 5 år.

Hvornår?

ANSØG HER til Kodas grønlandske kulturelle midler. Ansøgning med det udfyldte ansøgningsskema skal være Koda i hænde senest fredag d. 1. Juni 2018 (kl. 12 grønlandsk tid). Se også tilhørende budgetskema. Svar på ansøgningen kan forventes i løbet af august 2018.

Hvordan?

For at søge om arbejdslegat skal du anvende et ansøgningsskema, som vil ligge tilgængeligt online fra den 1. maj 2018. Hvis du ansøger om støtte til en cd-produktion eller en studierejse/-ophold skal du også anvende det budgetskema, der er vedlagt. Du kan også få ansøgningsskemaet tilsendt ved at kontakte Inunnguaq Petrussen på tel. +299 56 42 24 (hverdage fra 16-17) eller e-mail ipe@koda.dk

Bemærk: Du kan også sende din ansøgning (det udfyldte ansøgningsskema)og lydfiler via mail. Ansøgning og lydfiler sendes til medlem@koda.dk

Ansøgningen skal suppleres med budget, cd-materiale (eller lydfil via mail) og/eller nodemateriale. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet. Det medsendte materiale skal så vidt muligt relatere sig til det ansøgte projekt. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive behandlet.

Udfyldelse af ansøgningen.

Der lægges særlig vægt på:

  • At projektet skal være et igangværende projekt. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte udgifter eller til indkøb af udstyr
  • At ansøgeren oplyser om sin baggrund og hidtidige aktiviteter
  • At ansøgeren udførligt beskriver projektet med klar tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem
  • At lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke
  • At udvalget på baggrund af ansøgningen kan vurdere, at der er rimelig sandsynlighed for projektets gennemførelse

Hvis du fremsender lydmateriale bestående af flere værker, anbefaler vi, at du tydeligt angiver en prioriteret rækkefølge, som udvalget skal høre

Ved ansøgning om udgivelse skal det fremgå, hvem der er ophavsmand til værkerne

Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret

Når det af bevillingsbrevet fremgår, at det på cover eller lignende skal anføres, at der er ydet støtte fra Koda, skal du anvende Koda's logo. Du finder Koda's logo på www.koda.dk.

Hvem vurderer min ansøgning?

Et udvalg, bestående af Juaaka Lyberth, Inunnguaq Petrussen samt en person mere, udpeget af to førstnævnte, behandler an­søgningerne.

Hvornår får jeg udbetalt støtten?

Arbejdslegater udbetales med det samme, når du har fået tildelt støtten.

Nyhedsbrev

Se seneste nyhedsbrev til Grønland

Læs artiklerne fra nyhedsbrevene på dansk

September 2018
Januar 2018
April 2017
Årsberetninger for Grønland

Det danske Folketing vedtog i marts 2016 lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Nogle af de væsentligste temaer i både direktivet og loven er, at Koda og andre forvaltningsselskaber skal opfylde krav om ’gennemsigtighed’ og ’good governance’. Ved ’gennemsigtighed’ menes bl.a., at rettighedshaverne (komponister, tekstforfattere og musikforlag) skal kunne se – f.eks. i en årsberetning og i ’Mit Koda’ – hvor mange penge der er kommet ind, og hvor mange der er udbetalt. Ved ’good governance’ forstås bl.a. mere direkte medlemsindflydelse og at forvaltningsselskabet forvalter rettighedshavernes penge forsvarligt, og f.eks. ikke bruger flere penge til administration end nødvendigt. Derfor har vi valgt at udarbejde en årsberetning for Grønland, for at I kan få et større indblik i, hvordan de midler, Koda forvalter, bliver brugt. Årsberetningen for 2015, er således den første grønlandske årsberetning.

Klik på links herunder og læs beretningerne

Kontaktperson i Grønland

Inunnguaq Petrussen:

Telefon: +299 56 42 24

Kan træffes mellem kl. 16.00-17.00

Mail: ipe@koda.dk