Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om tidligere udbetalinger
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Online selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Online selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Grønland

Oqaatsit taarsikkit: Paasissutissat qallunaatut atuakkit

 

OBS: Husk at opdatere dine informationer

Opdater din profil på Mit Koda, hvis du har skiftet mailadresse eller adresse, så du ikke går glip af væsentlig information og nyheder, ex. om udbetaling.

 

Udbetaling
For at modtage penge fra os er det vigtigt at du:
 • Husker at anmelde dine værker på Mit Koda
 • Husker at rapportere dine koncerter på Mit Koda

Der er fire udbetalinger om året. Læs mere i vores udbetalingskalender 

Vejledning til Mit Koda
Anmeld værk

Her får du en vejledning til, hvordan du anmelder et nyt originalværk.

Fra Mit Kodas forside klikker du på Anmeld værk.

Hvis du ønsker en forklaring på felterne, kan du køre musen henover overskrifterne.

På selve værkanmeldelsen skal felterne med rød stjerne * udfyldes dvs. Titel, rettighedshavernes navn (dit navn står der automatisk), rolle samt en cirka varighed. Du skal kun udfylde resten af felterne ved nogle typer af værker.

Du kan vælge at tilføje flere rettighedshavere ved at klikke på knappen ”Tilføj rettighedshaver” og tilføje deres rolle. For at identificere medlemmet, så bruger du deres medlemsnr. eller cpr-nr. eller søger dem frem via ”Søg medlem”, som står yderst til højre ved andelene. Hvis du ikke kan dette, så skriver du blot navnet: Først efternavn, derefter fornavn.

Når alle rettighedshavere er indtastet, klikkes på Beregn standardfordeling. Ved en aftalt fordeling indtaster man selv andelene i felterne.

Når du er færdig med din værkanmeldelse, klikker du Send nederst og derefter bekræfter du din værkanmeldelse. Du vil herefter få en kvittering på skærmen, samt tilsendt en mail med anmeldelsen.

Efter Kodas behandling vil du kunne se værket på Mit Koda under Mine værker.

Video: Sådan registrerer du et et værk

Rapporter koncert

Fra Mit Kodas forside klikker du på Rapportér koncert.

 • Du skal starte med at oprette et artistnavn eller vælge et tidligere brugt artistnavn.
 • Angiv dato, tidspunkt og antal koncerter.
 • Angiv spillested og koncertarrangør. Du kan enten vælge et spillested fra en søgeliste eller oprette et nyt spillested. Du skal som minimum udfylde navn, adresse og postnummer, men gerne også kontaktperson og telefonnummer.

Hvis der er sammenfald mellem Spillested og Koncertarrangør, kan dette angives ved at sætte et hak udfor Er spillestedet også arrangør af koncerten?.

Husk at koncertarrangøren er den, der betaler for koncerten til KODA. Det vil som regel være spillestedet og meget sjældent en booker eller en manager.

Tilføj værker til koncertrapporteringen

Herefter skal du have tilføjet musikken, der blev spillet til koncerten. Vælg en sætliste eller vælg værker enkeltvis. Du kan vælge mellem en liste af dine egne værker eller alle værker i Kodas database.

Hvis du ikke kan finde et bestemt værk, skal du klikke på Opret nyt og angive værkets titel, navn, og spilletid.

Du er nu klar til at sende rapporteringen til Koda. Når du har trykket Send, har du muligheden for at få oprettet en sætliste med værkerne fra rapporteringen.

Du modtager en kvittering på skærmen samt tilsendt en mail med rapporteringen.

Du har mulighed for at se en oversigt over dine koncertrapportering under koncertliste.

Video: Sådan rapporterer du dine koncerter 

Koda Kultur

Som medlem af Koda har du mulighed for at søge støtte fra Kodas Kulturelle midler. Koda Kultur står bag finansieringen af mere end 25 forskellige støttemuligheder og legater, som nu kan søges fra én portal. 

25 legater samlet i en portal

Tidligere har støtte fra de kulturelle midler skullet søges via de enkelte komponistforeninger DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne samt Koda. Sådan er det ikke længere. I dag er adgangen til de mere end 25 forskellige legater samlet i en fælles ansøgningsportal under Koda Kultur. Det betyder, at du nu har en samlet indgang, når du vil søge i de legater og puljer, der er relevante for dig.

Administrationen af de enkelte legater er stadig fordelt mellem de fire foreninger og Koda. Det betyder, at det stadig er forskellige udvalg med en høj musikfaglighed, der vurderer de enkelte ansøgninger. På den enkelte legatside kan du se, hvem der administrerer det pågældende legat.

Er du ikke Koda-medlem

Enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda. Disse findes ved, at man angiver, at man ikke er medlem af Koda i søgeguiden.

Sådan gør du

GÅ TIL ANSØGNINGSPORTAL 

 • Der er mere end 25 forskellige legater at søge imellem. Er du i tvivl om, hvad der passer til dig, kan du få hjælp via søgeguiden på forsiden
 • Har du brug for et overblik over alle legater, kan du se en liste over samtlige muligheder 
 • Via listen kan du klikke på den enkelte pulje og læse mere om kriterier og frister.
Koda Kultur

Hvert år afsætter Koda op til 10% af indtægterne til kulturelle formål, de såkaldte kulturelle midler. Den del af Kodas virke, kalder vi Koda Kultur. De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister og sangskrivere i form af arbejdslegater, produktionsstøtte, sangskrivercamps, undervisningsforløb, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde, geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

Kodas grønlandske kulturelle midler

Kodas grønlandske kulturelle midler
Ifølge Kodas vedtægter skal 10 pct. af nettoindtægten af de opkrævede vederlag for musikbrug gå til kulturelle formål. Heraf går en del af pengene til Grønland.

Kodas grønlandske kulturelle midler har hovedsagelig til formål, at støtte original musik og hertil knyttet tekst, som har særlig tilknytning til det skabende grønlandske musikliv, og som er skabt af Kodas medlemmer. Læs regulativ og forretningsorden gældende for uddelingen af Kodas grønlandske kulturelle midler.

Hvad kan du søge om støtte til?
Du kan søge om støtte til arbejdslegater, f.eks. til at skabe eller indspille original grønlandsk musik og hertil knyttet tekst. 

Hvem kan søge støtte?
Kodas grønlandske kulturelle midler kan søges af Koda-medlemmer bosiddende i Grønland. Midlerne kan endvidere søges af grupper og solister samt festivaler. Derimod kan et pladeselskab ikke søge på vegne af et medlem - heller ikke med fuldmagt. Har man modtaget støtte fra de grønlandske midler, vil man året efter ikke kunne komme i betragtning til støtte. Dvs. har man fået tilsagn i 2018, kan man først søge igen i 2020. Støtten bevilges som et arbejdslegat og udbetales når bevillingen er givet. Man kan kun søge om ét legat pr. år. Som udgangspunkt tildeles der beløb mellem 10.000 - 20.000 kr. 

Hvornår?
Midlerne uddeles på nuværende tidspunkt to gange årligt, i juni og december. Næste ansøgningsfrist er d. 17. juni 2021 kl. 12 grønlandsk tid. 

Hvordan?

ANSØG HER

For at søge om arbejdslegat skal du anvende ansøgningsskemaet, som er tilgængeligt online. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan du kontakte Kodas grønlandske repræsentant Inunnguaq Petrussen på tlf. +299 56 42 24 (hverdage fra 16-17, grønlandsk tid), eller pr. e-mail ipe@koda.dk.

Du kan også ringe til Koda Medlemsservice på tlf. 33 30 63 00 i åbningstiden, eller skrive en e-mail til: medlem@koda.dk 

Bemærk: Ansøgningen skal indeholde lydfiler eller nodemateriale samt et budget. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet. Det medsendte materiale skal så vidt muligt relatere sig til det ansøgte projekt. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive behandlet. 

Udfyldelse af ansøgningen
Der lægges særlig vægt på:

 • At projektet skal være et igangværende projekt. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte udgifter eller til indkøb af udstyr
 • At ansøgeren oplyser om sin baggrund og hidtidige aktiviteter
 • At ansøgeren udførligt beskriver projektet med klar tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem
 • At lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke
 • At udvalget på baggrund af ansøgningen kan vurdere, at der er rimelig sandsynlighed for projektets gennemførelse

Hvis du fremsender lydmateriale bestående af flere værker, anbefaler vi, at du tydeligt angiver en prioriteret rækkefølge, som udvalget skal høre.

Ved ansøgning om udgivelse skal det fremgå, hvem der er ophavsmand til værkerne.

Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret.

Når det af bevillingsbrevet fremgår, at det på cover eller lignende skal anføres, at der er ydet støtte fra Koda, skal du anvende Koda's logo. Du finder Koda's logo på vores hjemmeside

Hvem vurderer min ansøgning?
Et udvalg, bestående af Peter Tuusi Motzfeldt, Inunnguaq Petrussen samt en person mere, udpeget af to førstnævnte, behandler ansøgningerne. 

Hvornår får jeg udbetalt støtten?
Arbejdslegater udbetales med det samme, når du har fået tildelt støtten.

Koda Awards
Siden 1991 har Koda været med til at hylde de grønlandske komponister og sangskrivere ved uddeling af prisen, Koda Awards (tidligere Grønlandsprisen)

 

Den allerførste pris, der blev uddelt i 1991, var ’Kodas pris for unge, grønlandske kunstnere’. Prisen gik til musiker og sanger, Ole Kristiansen. Siden da har den grønlandske musik været i fokus med en årlig uddeling af priser, som nu går under betegnelsen Koda Awards.

Priserne der uddeles er Årets Pris, Talentprisen og Æresprisen.

 • Årets Pris tildeles den sangskriver/komponist, som har udgivet årets bedste musik
 • Talentprisen tildeles en upcoming og talentfuld komponist, sangskriver eller et band
 • Æresprisen tildeles en sangskriver eller komponist, der gennem mange år har gjort en særlig indsats for det grønlandske musikliv

Koda Awards tager afsæt i Kodas grønlandske kulturelle midler. Læs mere om Kodas grønlandske kulturelle midler.

Legatudvalget udgøres på nuværende tidspunkt af:

En repræsentant fra KNR, Aminnguaq Dahl Petrussen, Eigil Petersen fra Katuaq og Georg Olsen fra Musikernes organisation NN samt tre af Kodas faglige repræsentanter: Katsi Kleist Eriksen, Peter Tuusi Motzfeldt og Jensia Højgaard Dam.

Se listen over modtagere siden 1991

Nyhedsbrev

Se seneste nyhedsbrev til Grønland på dansk

Læs artiklerne fra nyhedsbrevene på dansk

November 2020

November 2019
December 2018
September 2018
Januar 2018
April 2017

 

Persondatapolitik for abonnementer på Kodas nyhedsbreve 

Årsberetninger for Grønland

Det danske Folketing vedtog i marts 2016 lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Nogle af de væsentligste temaer i både direktivet og loven er, at Koda og andre forvaltningsselskaber skal opfylde krav om ’gennemsigtighed’ og ’good governance’. Ved ’gennemsigtighed’ menes bl.a., at rettighedshaverne (komponister, tekstforfattere og musikforlag) skal kunne se – f.eks. i en årsberetning og i ’Mit Koda’ – hvor mange penge der er kommet ind, og hvor mange der er udbetalt. Ved ’good governance’ forstås bl.a. mere direkte medlemsindflydelse og at forvaltningsselskabet forvalter rettighedshavernes penge forsvarligt, og f.eks. ikke bruger flere penge til administration end nødvendigt. Derfor har vi valgt at udarbejde en årsberetning for Grønland, for at I kan få et større indblik i, hvordan de midler, Koda forvalter, bliver brugt. Årsberetningen for 2015, er således den første grønlandske årsberetning.

Klik på links herunder og læs beretningerne

Kontaktperson i Grønland

Inunnguaq Petrussen:

Telefon: +299 56 42 24

Kan træffes mellem kl. 16.00-17.00

Mail: ipe@koda.dk