Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kritiske revisor i Koda

Om posten som kritisk revisor
 • De tre kritiske revisorer vælges for et år af gangen af og på Kodas generalforsamling.
 • Stemmeberettigede medlemmer af Koda kan stille op som kritiske revisorer.
 • Ifølge Kodas vedtægter skal Kodas medlemmer vælge tre kritiske revisorer, hvoraf to skal være autormedlemmer og en skal være forlagsmedlem. Desuden skal der vælges to suppleanter, en for autormedlemmerne og en for forlagsmedlemmerne. 
Opgaverne
 • Du skal gennemgå årsregnskabet, når udkastet foreligger i marts, inden det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen i slutningen af marts.
 • Du skal have en regnskabsmæssig indsigt eller baggrund.
 • Du skal læse de offentliggjorte  referater fra bestyrelsesmøderne.
 • Du skal kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på de aktiviteter, som du har kendskab til.
 • Du skal kontrollere, at udgifter og indtægter svarer til det, der er besluttet på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen, at pengene skal bruges til.
 • Gennemgangen af udkast til årsregnskabet foretages af økonomichefen.
 • I forbindelse med gennemgangen af årsregnskabet skal de kritiske revisorer underskrive en påtegning.
  Se eksempel på påtegning
 • Du skal deltage ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Som kritisk revisor er du generalforsamlingens betroede instans, der har fuld indsigt i Kodas årsregnskab.
 • Som kritisk revisorer modtager du et årligt honorar på 15.652 kr.
Medlem af Kodas klagenævn
 • Som kritisk revisor er du også medlem af Kodas klagenævn. Opgaverne er beskrevet i Kodas vedtægter § 21 og nævnets arbejdsgang er yderligere beskrevet i nævnets forretningsorden. Bemærk navnlig reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.
 • Arbejdet som medlem af Kodas klagenævn afregnes på timebasis med kr. 400,-. Honoraret udbetales på baggrund af timeopgørelser, som fremsendes til Koda senest en måned efter afslutningen af hvert klagesagsforløb. Særligt omkring årsskifte kan Koda anmode om, at timeopgørelse fremsendes med kortere frist. Ved længerevarende sager kan det aftales, at timeopgørelser fremsendes med nærmere aftalt frekvens. Koda forbeholder sig ret til at bede om konkret begrundelse for det opgjorte tidsforbrug og til at justere honoraret, hvis tidsforbruget skønnes åbenbart uproportionalt med sagens omfang.
 • Hvis timeopgørelser ikke fremsendes inden for den aftalte frist, sker aflønning på grundlag af Kodas skøn.
 • Udgifter til transport i forbindelse med møderne dækkes, og der er forplejning til møderne.