Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Folketinget vedtager ændring af ophavsretsloven: 'Ophavsmand' bliver til 'ophaver'

Folketinget vedtager ændring af ophavsretsloven: 'Ophavsmand' bliver til 'ophaver'

I dag har Folketinget stemt ja til kulturminister Jakob Engel-Schmidts ændringsforslag til ophavsretsloven, så betegnelsen 'ophavsmand' bliver ændret til 'ophaver'. Koda bakker fuldt ud op om denne beslutning, der kommer i kølvandet på Kodas vedvarende bestræbelser på at fremme ligestilling og diversitet i musikbranchen.

Koda har længe arbejdet for at gøre sproget mere inkluderende. Ordet ’ophavsmand’ er en unødvendigt kønnet betegnelse, som ikke desto mindre er den officielle betegnelse i ophavsretsloven indtil den 1. juli 2024, hvor lovændringen træder i kraft. Koda mener, at et af de steder, hvor man hurtigt og nemt kan gøre en forskel, er ved at fjerne alle unødvendigt kønnede betegnelser. Dette sikrer, at flere kan se sig repræsenteret professionelt og juridisk. Ved at ændre betegnelsen 'ophavsmand' til 'ophaver', tager vi et vigtigt skridt i retningen af bedre repræsentation og inklusion i musikbranchen.

”Kulturministeren ændrer med bred opbakning fra Folketinget ’ophavsmand’ til ’ophaver’. Når kulturministeren kønsneutraliserer sproget i lovgivningen, er han med til at skabe grundlag for større diversitet og bedre repræsentation i kulturbranchen. Det vil jeg gerne rose ham for – og for at lytte til kulturbranchens ønske om denne ændring,” udtaler Kodas forperson, Loui Törnqvist.

Baggrunden for ændringen

I starten af 2023 erstattede Koda 'ophavsmand' med kønsneutrale betegnelser i al offentlig og intern kommunikation. Betegnelsen ’ophavsmand’ blev ændret på Kodas hjemmeside med undtagelse af nyheder med historisk værdi. Alle officielle dokumenter blev tilpasset, og Koda gennemgik en intern proces for at sikre brugen af kønsneutrale betegnelser i hele organisationen. Ændringer, der blev foretaget for at mindske kønsstereotyper og styrke ligestillingen.

Flere af Kodas medlemmer har tilkendegivet, at de ikke ønsker at underskrive kontrakter med kønnede betegnelser, da de ikke føler sig tilstrækkeligt repræsenteret. Koda ser det derfor som yderst positivt, at kulturministeren tager kønsbalancen og ligestilling alvorligt. Og at han faktisk lytter til de mennesker, der hver dag arbejder med kulturområdet.

 

Når kulturministeren kønsneutraliserer sproget i lovgivningen, er han med til at skabe grundlag for større diversitet og bedre repræsentation i kulturbranchen.  – Loui Törnqvist
En nødvendighed for at ændre strukturen

Det er velkendt, at kønsbalancen i musikbranchen er skæv. Kvinder er underrepræsenterede og får en væsentligt mindre andel af Kodas udbetalinger end deres mandlige kollegaer. Eksempelvis tjener kvinderne kun ni ud af 100 rettighedskroner på streamingområdet, til trods for at de udgør 20 procent af rettighedshaverne.

”Neutrale kønsbetegnelser løser ikke den skæve kønsbalance alene, men ved at ændre sproget skaber vi et fundament for en musikbranche, der ikke kun er skabt til mænd. Det er et mindre, men vigtigt skridt mod en mere ligestillet og inkluderende branche,” understreger Kodas forperson, Loui Törnqvist.

Koda vil fortsat arbejde for at sikre lige adgang og repræsentation for alle vores medlemmer. Koda opfordrer hele branchen til at følge trop og bruge kønsneutrale betegnelser, så vi sammen kan skabe en mere inkluderende og repræsentativ kultursektor.