Illum Fondet

Formål

Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og kunstneriske formål, samt andre samfundsgavnlige formål. Støtte kan ydes til institutioner, undervisningsanstalter, selskaber og foreninger samt enkeltpersoner.

Den årlige legatsum er på 500.000, og fordeles i portioner på 10-25.000

Send ansøgning til:

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Valkendorfsgade 16
1151 København K
Tlf: 33480000
Fax: 33480048