Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda Dramatik støtte

Koda Dramatik støtter hvert år ny dansk musikdramatik gennem uddeling af projektstøtte og legater. Ansøgningsfristen er fredag den 27. oktober 2023.

Søg støtte her

Hvem kan søge?

Alle Koda-medlemmer kan søge dramatikpuljen. Man behøver ikke være medlem af Koda Dramatik for at søge.


Hvad kan jeg søge støtte til hos Koda Dramatik?

Du kan søge støtte til
 1. Skabe/opføre ny dansk musikdramatik.
 2. Støtte af enkelte ophavspersoner og kunstnere inden for alle genrer af musikdramatik, herunder navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed.
 3. Støtte til arbejds-, rejse- og studielegater, hvis kunstneren bidrager til dansk musikdramatik ved at iværksætte nyskabende projekter.

Hvad lægges der vægt på, når mit projekt vurderes?

Der lægges særlig vægt på: 

 • Størstedelen af materialet er selvkomponeret.
 • Projektet har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt.
 • Projektet er klart beskrevet
 • Projektet er realistisk og realiserbart. Med realiserbart menes der, at der er en begrundet sandsynlighed for, at projektet gennemføres
 • Hvordan honoreres komponisten? Det er vigtigt, at komponisten sikrer sig både et bestillingshonorar og et fremførelseshonorar. (Koda afregner ikke for musikdramatiske forestillinger).
 • Musikfiler der afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke (vi anbefaler, at du prioriterer rækkefølgen af lydfiler, som udvalget skal høre).
 • Et realistisk budget
 • Er der søgt støtte andre steder?
 • Hvordan realiseres projektet?

Hvor meget kan jeg få udbetalt i støtte?

 • Der er ikke fastlagt noget maksimumbeløb der typisk bliver givet mellem 10.000-40.000 kr. Udvalget er dog fuldt berettiget til at tildele et projekt mere, hvis de finder det berettiget dertil. Et god råd er derfor at søge det reelle beløb, du har brug for til at gennemføre projektet.

Hvem vurderer min ansøgning?

 • Uddelingen foretages af Koda Dramatiks støtteudvalg, som består af repræsentanter fra Koda Dramatiks bestyrelse.

Sådan søger du støtte

 • Du kan kun ansøge online fra den 1. oktober.
 • Ansøg i god tid og henvend dig til os inden ansøgningsfristen, hvis du opdager fejl. Vi har ikke mulighed for at hjælpe dig, når onlinetilmeldingen først er lukket ned. 
 • Sørg for at have alle dokumenter og filer parat, som skal vedhæftes ansøgningen.
 • Vær opmærksom på, at der maximalt må gå 50 minutter, fra du er påbegyndt ansøgningen, til du klikker send!
 • Når du har sendt din ansøgning, bliver den behandlet i systemet. Du kan herefter ikke rette i den.
 • Hvis din ansøgning er mangelfuld, bliver den ikke behandlet. Det er derfor vigtigt, at du først sender den, når alt er klar.

Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ophavsperson til værkerne.


Vedhæftninger og upload af filer

 • Den samlede størrelse af uploadede filer kan max være 20 MB.

 • Filformater der kan uploades er: Word, Excel, PDF, mp3/ mp4


Vær særligt opmærksom på

 • Kvittering: Du modtager en kvittering på mail, når din ansøgning er registreret, hvor du kan se de oplysninger, du har tastet ind. Din ansøgning ikke er sendt, hvis du ikke modtager en kvittering.
 • Kvitteringsmailen kan ikke besvares.

NB: Husk at tjekke din kvittering for fejl og mangler. Du kan ikke få lov til at rette i din ansøgning efter fristens udløb! 


Regler for udbetaling af støtte

Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra Koda Dramatik. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for et år.


Sådan får du udbetalt din støtte

 • Støtten udbetales normalt i to rater; første rate når støtten bevilges og anden rate, når projektet er gennemført.

Vi skal bruge

 • Færdigt eksemplar af det projekt, du har fået støtte til.
 • Regnskabskal indeholde udgifter i forbindelse med projektet. Hvis du har modtaget støtte fra andre ordninger, skal indtægten herfra også angives i regnskabet. Regnskabet skal være opstillet på samme måde som det indsendte budget. Væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab skal begrundes.
 • Bankoplysninger
 • Cpr/cvr-nummer - bekræftelse af cpr/cvr i forbindelse med indberetning til SKAT.

Særlige forhold

Hvis du har fået støtte, skal det med Koda Dramatiks logo fremgå af plakater, programmer, annoncer, web-sites o.lign. at der er ydet økonomisk støtte fra Koda Dramatik. Download Koda Dramatiks logo her

Koda Dramatik har ret til at få stillet to billetter til rådighed. 


Tidsfrister og udbetalingstidspunkter

 • Vi skal have registreret din ansøgning senest sidste fredag i oktober kl. 16.00

 • Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af december måned.  

 
Jeg kan ikke sende min ansøgning

Hvis du har problemer med at sende din ansøgning, skal du gøre følgende: 

 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at Java Script er slået til
 • Prøv med en anden browser, fx Google Chrome
 • Tjek filformater, fx at dine lydfiler ikke er påhæftet et billede fra iTunes
 • Tjek filstørrelsen
 • Tjek din internetforbindelse
 • Jeg har prøvet det hele, og det virker stadig ikke. Kontakt Koda Dramatik for teknisk support. Send skærmprint af din ansøgning til [email protected] 
 • NB! Der kan kun søges online via ansøgningsmodulet.