Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda INDEFRA

“Vi har et stort ansvar for, hvordan de kulturelle midler får størst effekt”

Kodas nye kulturstrategi skal sikre en mere fokuseret udnyttelse af de 70 millioner kroner, der hvert år investeres i dansk musik via Kodas kulturelle midler. “Vi har et meget stort ansvar for, hvordan de her penge får størst mulig effekt,” siger bestyrelsesformand i Koda, Niels Rønsholdt.

Koda investerer hvert år mange millioner kroner i udviklingen af dansk musik. Sidste år i alt 70 millioner kroner svarende til cirka 10 procent af Kodas nettoindtjening.

De kulturelle midler, som de kaldes, er i mange år blevet uddelt via støttepuljer og legater hos de enkelte komponistforeninger DJBFA, DPA, DKF og Musikforlæggerne.

Men sidste år besluttede Koda, at det var på tide at give hele støttesystemet en overhaling. De knap 30 støttepuljer og legater, der udgør broderparten af de kulturelle midler, blev samlet ét sted under det nye navn Koda Kultur, mens selve ansøgningsprocessen blev strømlinet med en ny samlet ansøgningsportal på www.kultur.koda.dk.

Størst mulig effekt

Målet er at give medlemmerne et bedre overblik over de forskellige støttemuligheder og samtidig lette selve ansøgningsprocessen.

Men der er også en anden målsætning. Og det er at Koda bliver endnu skarpere på, hvordan de kulturelle midler udnyttes bedst muligt og til størst gavn for det skabende musikliv i Danmark. Hvor vil vi gerne sætte ind? Hvad er vigtigt at støtte? Hvordan får pengene størst mulig effekt?

Derfor vedtog Kodas bestyrelse i december 2019 for første gang en samlet kulturstrategi, der udstikker den overordnede retning for anvendelsen af de kulturelle midler frem til 2022.

Som bestyrelsesformand i Koda har Niels Rønsholdt haft en central rolle i udformningen af den nye strategi, der er formuleret af Koda i tæt samarbejde med de tre komponistforeninger og Musikforlæggerne, som alle har faste pladser i Kodas bestyrelse.

Udover en overordnet vision, om at Koda Kultur skal udvikle musikken og stimulere “til et stærkt musikliv på højeste niveau”, indeholder den nye kulturstrategi fire særlige fokuspunkter - henholdsvis mangfoldighed, fremtidens musikbrugere og skabere, talent og elite samt eksport og udveksling. 

Et stærkt og mangfoldigt musikliv

De kulturelle midler er opstået gennem kollektivt bidrag. Det vil sige, at alle, der får sine rettigheder varetaget gennem Koda, afleverer en lille del af deres indtægt til de kulturelle midler, som så geninvesteres i dansk musikliv.

Behov for et mangfoldigt musikliv

Niels Rønsholdt

  

“Derfor har vi også et meget stort ansvar for, hvordan de her penge får størst mulig effekt,” understreger Niels Rønsholdt.

“Det er ekstremt vigtigt, at det danske musikliv ikke ensrettes via en kommercielt the-winner-takes-it-all-struktur. Så får vi en meget ensrettet musikkultur. Det er ikke det, vi har behov for. Det, der er behov for, er et stærkt og mangespektret, mangfoldigt musikliv, som er vildtvoksende, hvor der opstår alt muligt fantastisk steder, hvor man ikke havde forventet det eller set det før.”

Koda INDEFRA

 

I vores nye interviewserie ’Koda indefra’ giver vi mikrofonen til nogle af dem i Koda, der ved mest om, hvad der foregår i rettighedsbranchen, og hvad det er, der driver Kodas forretning frem.

Denne gang taler vi med Kodas bestyrelsesformand, Niels Rønsholdt, i anledning af lanceringen af Kodas nye kulturstrategi. Her fortæller han blandt om, hvorfor Koda har et meget stort ansvar for, at de kulturelle midler får størst mulig effekt. 

Foto: Lars Svankjær.


En fælles indsats

Kulturstrategien kommer i praksis til at blive udmøntet på tværs af Koda, de tre komponistforeninger samt Musikforlæggerne. Tidligere var det sådan, at de enkelte foreninger selv besluttede, hvordan deres andel af de kulturelle midler skulle bruges. Med den nye kulturstrategi har alle forpligtet sig på et fælles udgangspunkt for brugen af de kulturelle midler.

“Mit ønske er, at der opstår et fællesskab på tværs af foreningerne omkring de kulturelle midler. At vi trækker på samme hamle omkring den her indsats for at ændre nogle steder, hvor der helt tydeligt er noget i vejen. Det gælder blandt andet kønsbalancen, hvor der er et stort problem på tværs af alle genrer i Danmark. Det gælder børn og unge, hvor der har været en musikundervisning, som i årtier har lidt. At vi trækker fælles på nogle af de her områder, der virkelig trænger til en strategisk indsats”, siger Niels Rønsholdt.

Skal styrke legitimiteten

Selvom de op mod 30 puljer i hele Kodas støttesystem nu er blevet samlet på én stor ansøgningsportal under Koda Kultur, vil de forskellige puljer stadig blive behandlet ude i de enkelte foreninger. Naturligvis med kulturstrategien som fælles udgangspunkt. Og det er der en god grund til:

“Jo tættere uddelingerne kommer på de faglige miljøer, jo mere kompetent bliver de uddelt. På den måde bibeholder vi et meget bredt felt af faglige kompetencer til at vurdere ansøgningerne og udføre de mere strategiske indsatser og kulturpolitiske arbejde, som også er en vigtig del af det her. Det kunne være i form af camps, debatter, høringer osv. Den struktur bliver der ikke lavet om på,” siger Niels Rønsholdt.

På den måde sikrer vi de kulturelle midler i fremtiden

Niels Rønsholdt

 

Udover de konkrete fokuspunkter er et af målene med den nye kulturstrategi også at skabe mere synlighed omkring de kulturelle midler og den forskel, de gør for dansk musikliv.  

“Det er enormt vigtigt, at vi sikrer, at vi allesammen kollektivt har lyst til også fremover at bidrage til den her investering i fremtidens musikliv. At vi har et samlet fokuspunkt. At vi faktisk kan følge op på det og se effekten af indsatsen. På den måde styrker vi legitimiteten af de kulturelle midler og sikrer dem også i fremtiden,” siger Niels Rønsholdt.

Serien

Med interviewserien sætter vi fokus på emner og sider af Kodas arbejde, som vi synes, er vigtige, at vores medlemmer kender til. Andre emner tager vi op, fordi vi oplever, at der er nogle temaer og spørgsmål, der går igen i de mange mails og opkald, vi hver dag modtager fra vores medlemmer. Endelig skriver vi også gerne på opfordring. Så er der noget, du godt kunne tænke dig, at vi stillede skarpt på, og som du tænker vil være relevant for flere, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt os på [email protected]