Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda INDEFRA

“Vi skal være besat af at forstå udviklingen”

Det går godt i Koda, men fremtiden kalder på udvikling af nye services tilpasset medlemmer og kunders behov. Koda-direktør Gorm Arildsen gør status efter knap et år på posten.

Da Koda i sommeren 2019 fik ny direktør, var det en erfaren herre, der satte sig i den varme stol. 

Gorm Arildsen har været vicedirektør i Koda siden 2012, og han har dermed været andenstyrmand på et skib, der gennem det meste af et årti har skullet navigere i en mere og mere digital og globaliseret musikverden. 

Den digitale streaming-revolution har bragt et hav af nye tjenester med sig, skabt ændrede forbrugsmønstre og ikke mindst nye muligheder for danske sangskrivere. Dansk musik finder i stigende grad lyttere ude i den store verden, og samtidig har liveområdet været i eksplosiv vækst.

Alt sammen noget, der har bidraget til, at Kodas omsætning er vokset gennem en årrække. Men også en udvikling, der har tvunget Koda til at gentænke sin relation til omverdenen, fortæller Gorm Arildsen. 

“Det, der har været vigtigst, er hele kulturskiftet i Koda. Fra at være indadvendt - lidt monopolagtig - til at være udadvendt og mere lyttende i forhold til udviklingen.” 

Arbejdet er kun lige begyndt

Men det arbejde er slet ikke slut endnu, understreger den nye direktør. Tværtimod. Det er faktisk kun lige begyndt. For selvom Koda står rigtig stærkt i disse år, er konkurrencen også stigende på flere fronter. Derfor er der heller ikke råd til at hvile på laurbærrene, hvis Koda også i fremtiden skal stå stærkt.

Det kræver, at vi konstant udvikler os

Gorm Arildsen

 

“Vores grundlæggende ambition er jo fortsat at være blandt de bedste selskaber om både fem og ti år. Forudsætningen for, at det kan lykkes, er, at vi er i stand til fortsat at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Det kræver, at vi konstant udvikler os og kan tilbyde nye og relevante services til vores medlemmer,” siger Gorm Arildsen. 

“Vi skal være nærmest besat af at forstå, hvad der foregår. Vi skal ikke gøre noget uden, at vi har spurgt og forstået, hvad behovet er. Det er et ret stort skift mindset-mæssigt.” 

 

Koda INDEFRA

 

I vores nye interviewserie ’Koda INDEFRA’ giver vi mikrofonen til nogle af dem i Koda, der ved mest om, hvad der foregår i rettighedsbranchen, og hvad det er, der driver Kodas forretning frem.

Denne gang taler vi med Kodas direktør, Gorm Arildsen, som gør status efter knap et år på posten. Her fortæller han blandt andet om, hvorfor fremtiden kalder på udvikling af nye services tilpasset medlemmer og kunders behov.

 

Fastholdelse af topmedlemmer er afgørende

Når Gorm Arildsen ser det som en af sine hovedopgaver at ændre Kodas fokus fra drift til udvikling, er det i erkendelse af, at Koda ikke bare kan læne sig tilbage. Hvad der virker i dag virker ikke nødvendigvis i morgen. Og samtidig med at det seneste årtis øgede digitalisering og globalisering har skabt en masse nye muligheder for danske musikskabere, har den for Koda også skabt en ny konkurrencesituation. 

“Globalt er der kommet meget større konkurrence om de højtindtjenende medlemmer. Det betyder, at hvis Koda ikke er det fedeste sted at være for medlemmerne, kan man bare flytte til Sverige eller Tyskland, eller hvor man nu har lyst til at få sine rettigheder forvaltet. Den konkurrence er blevet mere massiv i løbet af de seneste år,” siger Gorm Arildsen. 

For Koda er det helt afgørende at holde fast i de højtindtjenende medlemmer. Hvorfor står klart, når man kigger nærmere på tallene. Ud af de 25.000 medlemmer, der sidste år fik en udbetaling fra Koda, stod top-300 autorer og top-20 forlag for hele 67 procent af omsætningen til medlemmer.  

Det kan man andre ord have meget store konsekvenser for Kodas samlede økonomi, hvis flere topmedlemmer vælger Koda fra til fordel for andre rettighedsforvaltere i udlandet. Og hvis Kodas omsætning falder, så stiger administrationsprocenten, og det bliver dyrere for alle medlemmer at få deres repertoire forvaltet af Koda.

Bedre til at omsætte input 

Samtidig vil det betyde, at der vil være færre penge til støtte af dansk musik via Kodas kulturelle midler. På den måde kan det potentielt have konsekvenser for hele fødekæden i dansk musik, hvis ikke Koda formår at fastholde topmedlemmerne. 

Topmedlemmer skal føle sig godt serviceret

Gorm Arildsen

 

”Derfor er det helt afgørende, at Koda, udover at sikre højst mulige indtjening til lavest mulige administrationsprocent, formår at levere ydelser og services, der opfylder de enkelte medlemmers behov. Ligesom vi via de kulturelle midler i mange år har arbejdet målrettet med at gøde jorden for vækstlaget og bredden i dansk musik, skal vi sørge for, at Kodas topmedlemmer føler sig så godt serviceret, at de ikke har lyst til at skifte til et andet selskab”, siger Gorm Arildsen og fortsætter: 

”Men hvis Koda også i fremtiden skal være det foretrukne selskab for både de mange og de få, skal vi blive endnu bedre til at være i kontinuerlig dialog og omsætte de input, vi får, til udvikling af nye unikke services og ydelser, målrettet de forskellige behov.” 

Skal være mere for medlemmerne

De første resultater af Kodas udviklingsrejse er allerede begyndt at komme medlemmerne til gode. 

Sidste år kom det nye dashboard på 'Mit Koda', hvor medlemmerne kan følge med i, hvordan deres værker performer herhjemme og ude i verden på en række parametre. 

Et andet eksempel er skiftet til månedlige udbetalinger, som er blevet taget rigtig godt imod i medlemskredsen. 

”Det er et eksempel på et initiativ, hvor vi siger: "det her gør vi ikke godt nok, vi kan ikke være bekendt at sidde så længe på medlemmernes penge". Pengene skal hurtigere ud til dem, der har tjent dem, og derfor udbetaler vi nu som et af de eneste selskaber i verden hver måned frem for en gang i kvartalet som tidligere,” siger Gorm Arildsen. 

“Man skal altså huske på, at vi har flyttet os fra at være en organisation, hvor vi var lukkede om os selv. I dag er vi i dialog med vores medlemmer. Vi er blevet bedre, og både vores kunde- og medlemstilfredshed stiger.” 

Kan man sige, at både Koda og medlemmerne skal til at gentænke, hvad man overhovedet kan forvente af et rettighedsselskab? Det er vel reelt kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke services man kan tilbyde. 

“Det er rigtigt. Men den udvikling forudsætter jo, at vi er i dialog med medlemmerne. Et af de initiativer, vi har sat i gang i den her proces, er at hele ledergruppen skal på et 12-måneders udviklingsforløb. For at skifte mindset fra driftsfokus til udviklingsfokus. Når man kommer, hvor vi kommer fra, så er det ikke helt naturligt for os. Det handler om, at den samlede ledergruppe skal trænes i at arbejde med udvikling. Ikke som noget, der foregår som et appendiks til de daglige opgaver, men som en helt selvfølgeligt integreret del af måden at arbejde og tænke på. I bund og grund handler det om at bevæge Koda ind i en fremtid, hvor vi skal gøre os rigtig meget umage med at være noget for vores medlemmer." 

Serien

Med interviewserien sætter vi fokus på emner og sider af Kodas arbejde, som vi synes, er vigtige, at vores medlemmer kender til. Andre emner tager vi op, fordi vi oplever, at der er nogle temaer og spørgsmål, der går igen i de mange mails og opkald, vi hver dag modtager fra vores medlemmer. Endelig skriver vi også gerne på opfordring. Så er der noget, du godt kunne tænke dig, at vi stillede skarpt på, og som du tænker vil være relevant for flere, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt os på [email protected]

 

Læs flere Koda INDEFRA-artikler: