Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda INDEFRA

"Vi vil skabe nogle ringe i vandet, som andre kan lade sig inspirere af"

Koda skal i højere grad end tidligere bidrage aktivt til et mere bæredygtigt musikliv. Her fortæller Head of Sustainability, Camilla Marie Thiele, om, hvorfor Koda vil indtage en mere aktiv rolle i bæredygtighedsdagsordenen.

Tiden, hvor Koda kunne ”nøjes” med at arbejde for, at sangskrivere og komponister sikres en fair og ordentlig betaling for deres musik, er ovre. I dag stilles der mange flere krav og forventninger til organisationer og virksomheder. Bæredygtighed er i den grad kommet på dagsordenen, og som en af dansk musiklivs centrale aktører vil Koda forholde sig aktivt til dagsordenen og bidrage til at løse nogle af de sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighedsudfordringer, som musikbranchen står overfor.

Sådan lyder budskabet fra Camilla Marie Thiele, som i foråret 2022 blev ansat som Head of Sustainability i Koda. Hun har ansvaret for at udvikle og drive bæredygtighedsområdet i Koda, og med ansættelsen af hende sætter Koda for alvor skub i en transformation, der begyndte for nogle år siden med en kulturstrategi, som blandt andet medførte et stigende fokus på ligestilling i musikbranchen. En transformation, der i sin kerne handler om, at Koda skal bidrage positivt til en mere bæredygtig fremtid både, når det gælder miljø, sociale forhold og økonomien i musikbranchen.

Hvad er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling?

 

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, også kaldet 2030-målene fordi de løber indtil 2030, er 17 sammenhængende udviklingsmål vedtaget af alle verdens regeringer i 2015. Målene kan ses som en spiseseddel over verdens største udfordringer, der ikke kun skal løses af regeringer, men i høj grad også af virksomheder, organisationer, forskere, uddannelsesinstitutioner, borgere og andre i partnerskaber.

Læs mere om Verdensmålene

 

 

”Vi er nødt til at have en holdning til og svar på de samfundsspørgsmål, som vores branche står overfor. Det er en ny ledelsesopgave for organisationer og virksomheder - også i musiklivet - og forventningen er, at vi kan navigere i det med indsigt og naturlighed. Det er også en forventning fra Kodas medlemmer. Så det er utidssvarende at tro, at organisationer i dag kan holde sig i baggrunden uden at tage stilling til den udvikling, man ser i sin omverden. Hvis Koda skal fortsætte med at være relevant fremadrettet - ikke mindst for sine medlemmer - ser vi bæredygtighed som en væsentlig agenda i det arbejde,” fortæller Camilla Marie Thiele.

”Vi vil arbejde for, at Koda kan være en positiv kraft i bæredygtighedsarbejdet i musiklivet både i Danmark og internationalt,” siger hun.

”Det handler om at tage ansvar for de problematikker, der skal løses. Men også at kigge på, hvordan vi kan sætte vores innovationskraft, vores produkt, vores kompetencer, vores netværk, vores finansiering - alle de aktiver, en organisation har - til at finde de løsninger, som gavner den branche og den verden, vi er en del af.”

Koda kan gøre en forskel

Den overordnede ramme for Kodas strategiske arbejde med bæredygtighed er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De i alt 17 verdensmål går på tværs af tre dimensioner: socialt, miljømæssigt og økonomisk. Til de forskellige mål er der knyttet en række delmål og konkrete problematikker, som organisationer og virksomheder kan bidrage til at løse.

 

Koda INDEFRA

 

I vores interviewserie Koda INDEFRA giver vi mikrofonen til nogle af dem i Koda, der ved mest om, hvad der foregår i rettighedsbranchen, og hvad det er, der driver Kodas forretning frem.

Denne gang taler vi med Kodas Head of Sustainability, Camilla Marie Thiele, om, hvorfor Koda vil indtage en mere aktiv rolle i bæredygtighedsdagsordenen og bidrage til at løse nogle af de sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighedsudfordringer, som musikbranchen står overfor.

 

 

Det er naturligvis ikke alle FN’s verdensmål, der giver mening i forhold til Kodas virke, og derfor har Koda prioriteret tre strategiske mål, som både relaterer sig til de problemstillinger, Koda har arbejdet for løse gennem flere år, men også andre og for Koda nye udfordringer vil blive adresseret. Problemstillingerne handler blandt andet om at sikre ligestilling mellem kønnene, mindre ulighed samt anstændige jobs og økonomisk vækst.

Arbejdet udmøntes både internt i Kodas organisation og eksternt ud mod musikbranchen.

Internt handler det blandt andet om at se kritisk på, hvordan Koda arbejder med social ansvarlighed i forhold til medarbejdere og samarbejdspartnere, om omstilling til en så grøn drift som muligt, og så handler det om at investere bæredygtigt.

Der, hvor Koda for alvor kan gøre en større forskel, er dog eksternt.

”Vi vil gerne bidrage til at løse de problematikker, der knytter sig til den store kønsubalance og den begrænsede diversitet i musiklivet generelt. Og så har vi en lidt bredere linse på i forhold til at bidrage til at sikre rammerne for et mere bæredygtigt arbejdsliv i musikken. Det handler blandt andet om at se på de forhold, der bidrager til mistrivsel for udøvere og skabere og om at sikre, at de får en fair betaling for deres arbejde på de digitale platforme. Det er ting, vi allerede er i gang med. Det er store problematikker, men vi tror på, at vi kan spille en større rolle her.”

Hvordan skal det udmøntes eksternt?

”Blandt andet gennem Koda Kultur. Det er en oplagt løftestang og et kæmpe aktiv for Koda i forhold til at drive nogle af de her agendaer. Det handler om at være meget mere systematisk med hvilke projekter og indsatser, der skal støttes. Det er den ene ting. Det andet er, at vi gennem partnerskaber og samarbejder vil sætte vores viden, kompetencer og data i spil for at løse de her problematikker, og på den måde være med til at inspirere og sætte en agenda i forhold til relevante udfordringer.”

Vi er nødt til at have en holdning til og svar på de samfundsspørgsmål, som vores branche står overfor.

Camilla Marie Thiele

 

Et konkret eksempel på sidstnævnte, er, at Koda de sidste tre år har udgivet en kønsstatistik og i år også en rapport, der går bag om statistikken og forklarer, hvilke barrierer, der står i vejen for større lighed mellem kønnene i musikbranchen.

 ”På den måde er Koda med til at udvikle og kvalificere noget af den viden, der har været benzin i en række debatter. Og det vil vi også gerne gøre på andre områder. Det kunne for eksempel være på trivselsområdet, hvor vi på samme måde ville kunne skabe noget opmærksomhed omkring centrale problematikker og mulige løsninger, sætte en agenda og skabe afsæt for handling hos andre gennem dialog, samarbejder og inspiration,” siger Camilla Marie Thiele.

Samarbejde er afgørende

Netop i erkendelse af, at det er nogle store og komplekse problemstillinger, er samarbejde afgørende, hvis der skal sættes tryk på den bæredygtige udvikling, forklarer hun.

 ”Vi ønsker at arbejde i partnerskaber på alt, hvad vi gør. Det er nødvendigt for at løse tværgående problematikker. Der er mange små aktører i musiklivet, og vi kan jo ikke løse alle problemer hver for sig. Vi vil se på, hvor vi kan gå ind sammen med nogle partnere og skabe ringe i vandet, som andre kan lade sig inspirere af og bygge videre på.” 

 ”Det er et eksempel på den måde, som Koda gerne vil arbejde med de her problemstillinger. At være med til at igangsætte de samarbejder, som også kan få andre til at rykke inden for deres felt. Så der hele tiden skabes en form for bølgeeffekt. Det handler om at se ud over sit eget kerneprodukt og i stedet fokusere på mere langsigtet værdiskabelse,” siger Camilla Marie Thiele.

Serien

Med interviewserien sætter vi fokus på emner og sider af Kodas arbejde, som vi synes, er vigtige, at vores medlemmer kender til. Andre emner tager vi op, fordi vi oplever, at der er nogle temaer og spørgsmål, der går igen i de mange mails og opkald, vi hver dag modtager fra vores medlemmer. Endelig skriver vi også gerne på opfordring. Så er der noget, du godt kunne tænke dig, at vi stillede skarpt på, og som du tænker vil være relevant for flere, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt os på [email protected]

 

Læs flere Koda INDEFRA-artikler: