Kodas kritiske revisorer

Følgende kandidater har meldt deres kandidatur til posten som kritisk revisor:

  • Finn Olafsson - forlagsmedlem
  • Leif Ernstsen - autormedlem
  • Morten Olsen - autormedlem
  • Jesper Reginal (Yebo) - forlagsmedlem (suppleant)
  • Thomas Engell - autormedlem (suppleant)