Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Januar 2022

Kodas januarudbetaling 2022 faldt torsdag den 20. januar. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender

Månedlig udbetaling for TV og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i oktober 2021, men der er på flere områder også november-fremførelser, som allerede nu er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, TV3 Puls, National Geografic og Eurosport 1.

Herudover er der årlig udbetaling for VH1, som dækker fremførelser i hele 2021.

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Forud for denne udbetaling har Koda modtaget større kvartalsvise eller halvårlige afregninger fra søsterselskaber i Norge (TONO), Sverige (STIM), Italien (SIAE) og Belgien (SABAM). Udbetalingerne dækker beløb fra forskellige områder og perioder. Nedenfor er fremhævet hovedtræk fra de enkelte afregninger:

Norge: Tv, Radio – første halvår 2021, streaming- og VOD tjenester – forskellige perioder.

Sverige: Primært ældre online beløb fra 2019 og 2020.

Italien: Diverse områder – primært 2019.

Belgien: TV, Radio – 2020.