Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

September 2022

September 2022

Kodas septemberudbetaling 2022 falder torsdag den 15. september Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender.

 

Tv og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i juni, men der er på flere områder også juli-fremførelser, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, National Geografic og Eurosport 1.

Herudover er der udbetaling for første halvår 2022 på TV2’s regioner, hele 2021 på Eurosport 2 samt for første halvår 2022 på Grønlands radio.

 

Ny minimumsgrænse for udbetaling af uropførelsestillæg

Koda udbetaler nu uropførelsestillæg for musikværker, som er fremført i 2021. Fra og med denne udbetaling er der fastsat en minimumsgrænse for, hvornår der udbetales et uropførelsestillæg. Minimumsgrænsen betyder, at uropførelsestillægget kun udbetales, når fremførelsen på et specifikt udbetalingsområde har en værdi på mere end 100 kroner, inden et eventuelt uropførelsestillæg lægges oven i udbetalingen.

De ændrede vilkår for udbetaling af uropførelsestillæg sker som følge af en beslutning på Kodas generalforsamling i 2020, og ændringerne er nødvendige for, at Koda kan leve op til den internationale brancheorganisation CISAC's retningslinjer og krav om transparens, ligebehandling og objektive kriterier.

Ændringerne betyder blandt andet, at det totale beløb til uropførelser løbende nedjusteres over en flerårig periode, hvilket er baggrunden for, at ovenstående minimumsgrænse er implementeret gældende for uropførelser i 2021.

Læs mere om uropførelsestillæg her.

 

HBO, Netflix og øvrig online

Efter længere tids sagsforløb er det endelig lykkedes at få rapportering fra HBO, som indeholder forbrugsinformationer om de film og serier, der har været vist på tjenesten. Der er tale om fuld rapportering for hele aftaleperioden 2013-2021, som nu er blevet behandlet og matchet til musikoplysninger i Kodas cue-sheet database.

VOD området inkluderer ligeledes udbetaling for Netflix fjerde kvartal 2021, C-More VOD 2021 samt området VOD Øvrige 2021, hvor det data fra Yousee/Blockbuster, som genbruges til udbetalingen af beløb fra mindre filmleje-tjenester. Herudover er der årlig udbetaling af musik i podcasts 2021 samt af specialkomponeret musik til hjemmesider 2021.

 

Musikstreaming og SOME - Første udbetaling for Facebook og Instagram

Koda udbetaler for første gang for musikbrug på Metas digitale platforme (Facebook, Instagram m.m.). Udbetalingen baseres på musikrapportering modtaget fra Meta for perioden juli 2019 til og med september 2021, som er genereret via Metas musikrapporteringssystem. Rapporteringen indeholder de tracks, som musikdistributører har licenseret til Meta og som Meta efterfølgende har inkluderet i deres ’Music Libraries’ og monitoreret på tværs af deres forskellige produkter og platforme.

Aftalen med Meta er indgået via den fællesnordiske licensering-hub Polaris og dækker digital musikbrug i hele Europa, Afrika og Mellemøsten. Selskaberne i Polaris Hub (TONO, TEOSTO og Koda) har valgt en model for processeringen, hvor det af omkostningshensyn er forbrugsdata fra territorierne, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien, som behandles og lægges til grund for udbetalingen.

Indenfor musikstreaming er der kvartalsvis udbetaling for streamingtjenester som Spotify, Apple og YouTube. Bemærk, at udbetalingen på Spotify og YouTube også inkluderer direkte udbetalinger for brug af Koda medlemmers værker i andre europæiske lande. Se overblik over specifikke tjenester og perioder i Kodas udbetalingskalender.

 

Koncerter

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Det inkluderer denne gang udbetaling fra flere store festivaler afholdt i løbet af juni 2022, herunder Heartland, Tinderbox og Copenhell.


Returnerede andele og Blanke lyd- og billedmedier

Septemberudbetalingen indeholder udbetaling af såkaldte ”returnerede andele” fra Kodas søsterselskaber i udlandet. Det er beløb, som på grund af fejl i rettighedshaver-dokumentationen er blevet udbetalt til de forkerte udenlandske selskaber og som herefter returneres til Koda efter fast praksis. De returnererede andele er blevet gennemgået og korrigeret af Koda, og udbetales nu i henhold til den korrekte rettighedshaver-dokumentation.

Der er også udbetaling for Blanke lyd- og billedmedier 2022, som du kan læse mere om her.