Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Maj 2022

Kodas majudbetaling 2022 falder torsdag den 19. maj. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i udbetalingskalenderen.

 

TV og Radio

Der er udbetaling for brug af musik på alle de månedligt udbetalte tv- og radiokanaler. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i februar, men der er på flere områder også marts-fremførelser, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling.

Herudover er der årlig udbetaling for 2021 på radiokanalen 100 FM Klassisk.

 

Musikstreamingtjenesten Nuuday Musik

Der er udbetaling for første kvartal 2022 på onlineområdet Nuuday Musik, som dækker over brug af musik på Nuudays musikstreamingtjenester YouSee Musik og Telmore Musik. Området er tidligere blevet administreret af Kodas eksterne online service provider NMP (Network of Music Partners), men fra og med 2022 bliver tjenesten behandlet og afregnet internt af Koda.

 

Baggrund og Koncert

Majudbetalingen inkluderer udbetaling for hovedparten af Kodas baggrundsområder med rapportering for musikbrug i 2021. Det vil sige områder, hvor Koda indhenter rapportering fra professionelle udbydere af musiktjenester til erhvervsbrug, som efterfølgende ligger til grund for udbetaling af indtægterne fra en specifik baggrundspulje.                                         

Herudover er der udbetaling for baggrundsområder uden rapportering, hvor Koda baserer udbetalingen på analogier fra andre repræsentative områder. For puljerne Radio i dagtid og TV er der udbetalingen for andet halvår 2021, og for Musik til fitness og Indspillet musik dækker udbetalingen hele 2021.

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). I denne udbetaling er der en overvægt af koncerter afholdt i 2022.

 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder.

Koda har forud for denne udbetaling modtaget nye kvartalsafregninger fra Kodas nordiske søsterselskaber i Sverige (STIM), Finland (TEOSTO) og Norge (TONO). Udbetalingerne dækker musikbrug på forskellige områder primært i 2021.

Herudover har Koda modtaget årlig afregning fra det Japanske selskab JASRAC og der er hermed udbetaling for brug af Kodamedlemmers musikværker i Japan. Udbetalingen dækker primært fremførelser i 2021 på diverse områder.

 

Biograf 2021 - udsat til august

Udbetalingen for brug af musik i biograffilm i 2021 var oprindeligt planlagt til den kommende juniudbetaling, men grundet forsinkelser i leveringen af den data fra Danmarks Statistik, som ligger til grund for Kodas beregning af afregningsværdierne, er udbetalingen udsat til august.