Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

December 2022

Årets sidste udbetaling falder torsdag den 8. december. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender.

 

Tv og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder for fremførelser til og med oktober 2022. Det inkluderer som noget nyt kanalerne Skyshowtime 1 og Skyshowtime 2, som fra og med september 2022 har erstattet kanalerne Paramount+ Series og Paramount+ Movies.  Ligeledes er der månedlig udbetaling for musik i reklamer på kanaler som TV3+, National Geografic og Eurosport 1.

Herudover inkluderer december-udbetalingen slutudbetalinger for 2021 på flere tv-kanaler, herunder Discoverys kanaler (Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, Kanal 9, Discovery Channel m.fl.), Paramount og VH1. På DK4 er der slutudbetalinger for både 2020 og 2021.

Tv-området er der også udbetaling for brug af musik på tv-distributørers infokanaler i perioden 2019-2021. Udbetalingen baseres på musikrapportering modtaget fra YouSee samt på genbrug af rapportering fra andre områder, som er repræsentative i forhold til de anvendte musikkilder.

 

VOD og musikstreaming

På VOD-området påbegyndes udbetalinger for musikbrug i 2022 på flere af de større VOD tjenester. Det gælder udbetaling for første halvår 2022 på tjenesterne Viaplay, Disney+, HBO og Yousee/Blockbuster. Det er alle tjenester, som tidligere er blevet udbetalt årligt, men som nu er rykket frem til at blive udbetalt halvårligt. Herudover er der udbetaling for Netflix for første kvartal 2022 samt for hele 2021 på iTunes VOD.

December-udbetalingen indeholder kvartalsvis udbetaling for streamingtjenesterne Spotify og YouTube, både hvad angår licensering i Danmark samt direkte licensering i udlandet. Se de specifikke perioder i udbetalingskalenderen. På streamingområdet er også udbetaling for af ældre uidentificerede online beløb, som efter fast praksis fordeles til værker, som har være del af de primære afregninger på områderne og indenfor perioderne.

Herudover er der månedlig udbetaling for Nuuday Musik (Yousee Musik og Telmore Musik) for fremførelser til og med oktober 2022.

 

Øvrige online-udbetalinger

På onlineområdet er der udbetaling for forskellige online-områder bestående af indtægter, som ikke kan knyttes direkte til et rapporteret grundlag og som derfor udbetales via analogiske grundlag. Det gælder ”Online Baggrund” 2021, som består af indtægter fra mindre digitale tjenester (primært mindre av-tjenester – web-tv eller hjemmesider med videomateriale), som er praktisk vanskelige at håndtere og hvor Koda af ressourcemæssige hensyn ikke indhenter og behandler rapportering. Udbetalingen baseres på rapportering fra Interaktive TV-tjenester..

Herudover er der udbetaling for området ”Online AV uden rapportering”, som består af indtægter fra multiterritorielle online AV-tjenester (primært YouTube), som tjenesterne ikke har kunnet identificere som musik i via deres interne systemer og hvor Koda dermed ikke har modtaget musikrapportering. Udbetalingen dækker perioden 2020 og fordeles på grundlag af YouTube musikrapportering fra perioden samt via en analogi bestående af repræsentative afregningsdata fra områderne Interaktive TV-tjenester og Koncert.

Der er også udbetaling for Instore Radio 2021, som udbetales på grundlag af musikrapportering fra flere af de største professionelle udbydere af baggrundsmusik til erhvervsbrug.

 

Koncert og Baggrund

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert). Det inkluderer denne gang udbetaling for koncerter på årets Roskilde festival.

På baggrundsområdet er det udbetaling for først halvår 2022 på flere de baggrundsområder, der baseres på genbrug af rapporteringsgrundlag fra andre områder. Det gælder puljerne ”Radio i dagtiden”, ”Musik til Fitness” og ”TV”.

 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder. Gennemsnitligt er de modtagne beløb med Kodas månedlige udbetalinger, derfor under én måned i Koda, inden de udbetales.

Udbetalingen inkluderer denne gang udbetaling af klumpsum-beløb modtaget fra udenlandske selskaber samt udbetaling af en række mindre beløb, som det gennem en periode ikke har været muligt at matche til specifikke værker. Beløbene udbetales nu via en analogi bestående af afregnet værkdata fra de territorier og perioder, som beløbene vedrører.

 

NCB

Decemberudbetalingen inkluderer halvårlig udbetaling fra NCB for salg af fysiske udgivelser. Herudover er der udbetaling for mekaniske rettigheder på streamingtjenester og YouTube i USA, som NCB har modtaget via samarbejde med selskaberne The MLC og Orfium. Du kan læse mere i NCB's nyhedsbrev