Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Oktober 2022

 

Kodas oktoberudbetaling 2022 falder torsdag den 13. oktober. Du kan få et samlet overblik over de inkluderede områder og fremførelsesperioder i Kodas udbetalingskalender.

 

Tv og Radio

Der er udbetaling for alle de månedligt udbetalte tv- og radioområder. Udbetalingerne dækker primært fremførelser i juli, men der er på flere områder også august-fremførelser, som er færdigbehandlet og klar til udbetaling. Herudover udbetales der for første gang for kanalen TV2 Sport X for årene 2020 og 2021, hvilket inkluderer beløb for TV Distribution.  

Tv- og radioområdet inkluderer også en række slutudbetalinger af beløb, som Koda har modtaget for nyligt, men som dækker musikbrug i tidligere år. Herunder slutudbetaling for DR’s tv og radio 2020 samt for færøsk og grønlandsk radio 2017-2021.

 

Online

TV2 Play og Disney+

Koda udbetaler nu for første halvår 2022 på TV2 Play (on demand), hvilket dækker interaktivt forbrug af det indhold, som ligger permanent tilgængelig på TV2 Play. Samtidig er der udbetaling for musikbrug på TV2’s flowkanaler set via TV2 Play platformen. Denne udbetaling baseres på tidligere behandlet musikrapportering fra TV2’s flowkanaler for perioden 2020-2021.  

VOD-området inkluderer også udbetaling for musikbrug i hele 2021 på VOD-tjenesten Disney+.

 

Discovery VOD

Koda indgik for nogle år siden en aftale med Discovery for deres VOD-tjeneste Discovery+ (tidl. D-Play). Desværre har det ikke været mulig for Discovery at levere forbrugsrapportering, hvilket er årsagen til, at Koda ikke har kunnet udbetale for tjenesten før.

Koda har nu måttet erkende, at det ikke bliver muligt skaffe rapportering for tidligere år og derfor bliver de modtagne beløb nu udbetalt via en analogi bestående af repræsentativ rapportering fra et tilsvarende og sammenligneligt område. Mere specifikt anvendes rapportering for digitalt forbrug på Discoverys tv-kanaler (Kanal4, Kanal5, 6eren, Discovery Channel etc.) via TV-distributørers interaktive tv-tjenester. Udbetalingen dækker perioden 2017 til 2020.

 

Koncert og Baggrund

På koncertområdet er der udbetaling for alle koncerter, hvor musikrapporteringen er færdigbehandlet, og hvor Koda har modtaget alle nødvendige oplysninger fra koncertarrangøren (fx om billetindtægter pr. koncert).

I denne udbetaling påbegyndes udbetalinger for DR’s koncerter afholdt i løbet af første kvartal 2022. Det gælder koncerter med DR’s ensembler og kor samt øvrige koncerter afholdt i DR’s koncerthus.

På baggrundsmusikområdet er der en slut-udbetaling for 2021 for de baggrundspuljer, der baseres på genbrug af rapportering af andre områder. Læs mere om de konkrete baggrundspuljer her.

 

Udland

På udlandsområdet udbetaler Koda løbende de beløb, som modtages fra søsterselskaber for brug af Koda-medlemmers musik i udlandet. Udbetalingerne sker i forhold til de enkelte selskabers udbetalingsfrekvens og -hastighed på deres forskellige udbetalingsområder. Gennemsnitligt er de modtagne beløb med Kodas månedlige udbetalinger, derfor under én måned i Koda, inden de udbetales.

Udbetalingen inkluderer denne gang en større udbetaling af klumpsum-beløb modtaget fra udenlandske selskaber samt udbetaling af en række mindre beløb, som det gennem en periode ikke har været muligt at matche til specifikke værker. Beløbene udbetales nu via en analogi bestående af afregnet værkdata fra de territorier og perioder, som beløbene vedrører.